جواب فعالیت های درس ۱۷ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۹

جواب فعالیت های درس ۱۷ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۹

گام به گام درس هفدهم مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۱۷ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۱۶, ۱۱۷, ۱۱۹

گام به گام درس هفدهم مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۱۷ :: فرهنگ

جواب فعالیت صفحه ۱۱۶ مطالعات اجتماعی نهم

۱- فرهنگ چیست؟ شما چه برداشتی از واژه فرهنگ دارید؟
جواب: مجموعه آداب و رسوم و عقاید یک جامعه که از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شود.

برداشت خود را از واژه فرهنگ بنویسید و به نوبت در کلاس بخوانید.
جواب: فرهنگ آموختنی است – فرهنگ نوعی نگرش است – فرهنگ نشانه شخصیت است – فرهنگ موجب بالا رفتن آگاهی جامعه است و…

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ مطالعات اجتماعی نهم

۲- اگر اعضای خانواده‌تان برای زیارت یا سیاحت به کشورهای همسایه یا سایر کشورها سفر کرده‌اند، بگویید در هنگام گفت‌وگو از خاطرات سفر به چه نکاتی درباره شیوه زندگی مردم آن کشورها اشاره می‌کنند؟
جواب: بر عهده دانش آموز عزیز است. زیرا فرهنگ و آداب و رسوم کشورها با یکدیگر تفاوت بسیاری دارد، البته مواردی مانند آداب غذا خوردن، دین، زبان، نوع معماری، آداب معاشرت و انواع غذاها، پوشش ظاهری، صنایع دستی و… از مهم‌ترین موارد می‌توانند باشند که مورد توجه قرار می‌گیرند.

۳- اگر درباره شیوه زندگی یک جامعه در سایر مناطق جهان کتابی خوانده‌اید یا فیلمی دیده‌اید، نکته‌هایی از آن را برای هم کلاسی‌هایتان توضیح دهید.
جواب: بر عهده دانش آموز عزیز است.
اما از موارد زیر میتوانید استفاده کنید
مانند آداب غذا خوردن، دین، زبان، نوع معماری، آداب معاشرت و انواع غذاها، پوشش ظاهری، صنایع دستی و… از مهم‌ترین موارد می‌توانند باشند.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی نهم

۴- فرض کنید کودکی از هر نوع ارتباط با آدم‌های دیگر محروم باشد و فقط نیازهای زیستی٭اش برطرف شود تا زنده بماند. به نظر شما این کودک چه ویژگی‌هایی خواهد داشت؟
جواب: راه های برطرف کردن نیازها، برقرای ارتباط ، شیوه ی ابراز احساسات و هیجان ها ، ارزشها و هنجارها و … را ندانسته و نمی تواند اجرا نمایید . مانند داستان تارزان.

۵- با توجه به تصاویر بالا، معنای هریک از نمادها و رفتارهای نمادین را بیان کنید.
جواب: به ترتیب از چپ به راست: نماد مقاومت و پیروزی – نماد احترام سیاسی – نماد احترام نظامی

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی نهم

۶- درباره نمادها و هنجارهای مربوط به سلام و احوالپرسی و تعارفات در چند منطقه کشور متفاوت پرس‌وجو کنید و نتیجه را در کلاس بیان کنید.
جواب: جواب بر عهده دانش آموزان
برای این مورد به تحقیق مربوط به نحوه سلام و احوالپرسی در کشورهای مختلف مراجعه کنید.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ مطالعات اجتماعی نهم

گفت‌وگو کنید
۷- هر یک از هنجارهای زیر مبتنی بر کدام ارزش‌ها و عقاید است؟ توضیح دهید.

الف) برخی نانواها، شب‌های جمعه یک یا چند تنور نان خود را به صورت رایگان و صلواتی به مردم می‌دهند.
جواب: ارزش دینی – انسان دوستی

ب) مردها در هنگام ورود به خانه دیگران با صدای بلند «یا اللّٰه» می‌گویند.
جواب: ارزش عرفی و دینی – حفظ حجاب

ج) افراد در موقع دیدن کودک «ماشاءاللّٰه» می‌گویند. 
جواب: ارزش دینی – چشم زخم

د) رزمندگان مسلمان هنگام پیروزی در نبرد «الله اکبر» می‌گویند.
جواب: ارزش دینی

۸- همه ارزش‌ها و هنجارها، مفید و خوب نیستند. برای مثال، ممکن است در یک گروه دوستان، یک مدل نامناسب لباس به هنجار تبدیل شود یا در بین عده‌ای، فال گیری رواج پیدا کند یا یک گروه عادت کنند تیم ورزشی رقیب را با نام‌های زشت خطاب کنند یا در بعضی خانواده‌ها خودنمایی و خرید اسباب و اثاثیه گران قیمت متداول شود. آیا پیروی کورکورانه از همه هنجارها درست است؟ ملاک تشخیص درست و مفید بودن ارزش‌ها و هنجارها چیست؟
جواب: خیر- ملاک درست در نظر گرفتن احکام دینی و واکنش مردم است.

۹- عوامل مختلفی می‌توانند نمادها، ارزش‌ها و هنجارهای یک جامعه را تغییر دهند و در فرهنگ آن جامعه تغییر و دگرگونی پدید آورند. درباره این عوامل و چگونگی تأثیر آنها بر فرهنگ گفت‌وگو کنید و مثال‌هایی بیاورید.

عوامل مصداق تغییر در نمادها، ارز ش ها و هنجارها
پیشرفت‌های صنعتی و فناوری زندگی آپارتمان‌شینی پیشرفت وسایل حمل و نقل و افزایش مسافرت خانه‌های چند طبقه، فضای کمتر برای بازی بچه‌ها و…
رسانه‌های جمعی  تلویزیون، رادیو، روزنامه، اینترنت و ماهواره کم شدن دید و بازدید- گسترش فردگرایی
نفوذ فرهنگی بیگانگان و کشورهای سلطه‌گر ماهواره – اینترنت مد گرایی- تغییر نوع پوشش- تغییر معماری

۱۰- کاربرگه شماره (۱۳) را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۳ مطالعات نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.