جواب فعالیت های درس ۱۷ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۰۷ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲

جواب فعالیت های درس ۱۷ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۰۷ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲

گام به گام درس هفدهم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۱۷ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۰۷ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲

گام به گام درس هفدهم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۱۷: ویژگی‌های طبیعی آسیا

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- با توجه به نمودار، وسعت قاره‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید.جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ مطالعات اجتماعی هشتموسعت قاره‌ها به ترتیب برابر است با:
جواب: ۱- آسیا  ۲- آفریقا  ۳- آمریکای شمالی  ۴- آمریکای جنوبی  ۵- قطب جنوب  ۶- اروپا  ۷- اقیانوسیه

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ مطالعات اجتماعی هشتم

۲- کاربرگه شماره (۱۲) نقشه قاره آسیا را در کلاس کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۲ مطالعات هشتم

۳- تحقیق کنید کشور فیلیپین از چند جزیره تشکیل شده است.
جواب: مجموع جزایر فیلیپین از تعداد بسیار زیادی جزیره کوچک و بزرگ تشکیل شده که بر روی هم ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند، تعداد این جزایر به ۷۱۰۷ می رسند که از این تعداد فقط ۱۱ جزیره به صورت عمده دارای جمعیت است.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۲ مطالعات اجتماعی هشتم

با توجه به نقشه آب و هوا در صفحه قبل به پرسش‌ها پاسخ دهید:
۴- چرا هوای تبت مانند نواحی قطبی و شمال آسیا سرد است؟

جواب: به علت ارتفاع بسیار زیاد(تبت بلندترین فلات روی زمین است) .

۵- بادهای موسمی از سمت کدام اقیانوس‌ها به مشرق و جنوب شرقی آسیا می‌وزند؟
جواب: اقیانوس آرام و اقیانوس هند.

۶- چرا بادهای موسمی نمی‌توانند به آسیای مرکزی و بیابان گبُی نفوذ کنند؟
جواب: به علت برخورد به مانع بسیار بلندی به نام رشته کوه های هیمالیا که نمی توانند از آن عبور کنند.

۷- چرا سرزمین‌های جنوب آسیا در بیشتر مواقع سال آب و هوای گرم دارند؟
جواب: به علت نزدیکی به خط استوا که بیشتر روزهای سال از تابش عمودی آفتاب بهره می برد.

۸- وزش کدام یک از بادها، کشور ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
جواب: بادهای باران آور مدیترانه ای ، بادهای موسمی در قسمت کوچکی از جنوب شرقی کشور.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.