جواب درس ۱۷ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۱۱ , ۱۱۲ , ۱۱۳

جواب درس ۱۷ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۱۱ , ۱۱۲ , ۱۱۳

جواب درس خواب شیرین هدیه سوم

جواب درس ۱۷ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۱۱ , ۱۱۲ , ۱۱۳

جواب درس خواب شیرین هدیه سوم

گام به گام هدیه سوم / جواب سوالات درس هفدهم هدیه سوم / درس ۱۷: خواب شیرین

جواب گفت و گو کنیم صفحه ۱۱۱ هدیه سوم

به نظر شما چرا نام این داستان، «خواب شیرین» گذاشته شده است؟
پاسخ: چون او با خیال راحت، بدون نگران ی و با افکار خوب به خواب رفته بود و زمانی که خواب بود، امام مانع از تابش خورشید بر او شده بود و او را باد زده بود تا خواب راحتی داشته باشد.

جواب فکر می‌کنم صفحه ۱۱۱ هدیه سوم

آن جوان امام را خیلی دوست داشت؛ زیرا…
پاسخ: امام مانند پدری مهربان او را از سختی ها نجات داده بود.

جواب کامل کنید صفحه ۱۱۱ هدیه سوم

جواب کامل کنید صفحه ۱۱۱ هدیه سومبه نظر شما داستان «خواب شیرین» با کدام‌یک از این نشانه‌ها ارتباط دارد؟
پاسخ: مهربانی با نیازمندان – وفای به عهد

جواب بیندیشیم صفحه ۱۱۲ هدیه سوم

جواب بیندیشیم صفحه ۱۱۲ هدیه سومچه ارتباطی میان معنای آیه و داستان «خواب شیرین» وجود دارد؟
پاسخ: امام او را به دنبال کاری فرستاده بود ولی او، آن کار را فراموش کرد و به خواب رفت. امام هم اشتباه او را بخشید و از خطای او گذشت.

جواب دوست دارم صفحه ۱۱۲ هدیه سوم

من هم رفتاری مانند امام صادق  داشته باشم. بنابراین، سعی میکنم:
🔹 به نیازمندان 
پاسخ: کمک کنم.
🔹 کوچکتر از خودم
پاسخ: با محبت و مهربانی رفتار کنم
🔹 دوستانم را.
پاسخ: به انجام دادن کارهای خوب تشویق کنم

 

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۱۱۲ هدیه سوم

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۱۱۲ هدیه سوم

امام صادق (ع)
پاسخ: ششمین امام شیعیان
فرزند امام
پاسخ: پنجم
تشویق‌کننده به
پاسخ: کسب علم و دانش
نامش:
پاسخ: جعفر

جواب ببین و بگو صفحه ۱۱۳ هدیه سوم

۱- داستان این تصویر را به یاد می‌آوری؟
پاسخ: مربوط به داستان بهترین دوست هست
۲- چه ارتباطی با داستان «خواب شیرین» دارد؟
پاسخ: امام حسن (ع) هم خطای این مرد را بخشید و با او با مهربانی رفتار کرد.جواب ببین و بگو صفحه ۱۱۳ هدیه سوم

جواب با خانواده صفحه ۱۱۳ هدیه سوم

تحقیق کنید که چند تن از امامان ما، در قبرستان بقیع دفن شدهاند؟ نام آنها را بنویسید. 
پاسخ: امام حسن (ع)، امام سجاد (ع)، امام محمد باقر (ع)، امام جعفر صادق (ع)

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۷ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۱۱ , ۱۱۲ , ۱۱۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۸ هدیه سوم و برای بخش قبلی از جواب درس شانزدهم هدیه سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۷ هدیه سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.