جواب درس ۱۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴

جواب درس ۱۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس هفدهم

جواب درس ۱۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس هفدهم

جواب هدیه چهارم / درس ۱۷ :: آقای بهاری، خانم بهاری

جواب برایم بگو صفحه ۱۱۱ هدیه ها چهارم

بهترین راه تشکّر از معلّم را چه می‌دانی؟
جواب: احترام گذاشتن به معلم و درس خواندن

جواب کامل کنید صفحه ۱۱۲ هدیه ها چهارم

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. جواب کامل کنید صفحه ۱۱۲ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱۳ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱۳ هدیه ها چهارم

به این سخن از امام خمینی (ره) توجّه کنیدجواب تدبر کنیم صفحه ۱۱۳ هدیه ها چهارم

معلّم‌ها چه کاری انجام می‌دهند؟
جواب: دانش آموزان را تربیت می کنند و به آنها دانش و اخلاق می آموزند.
کار پیامبران چیست؟
جواب: تربیت انسان ها و آموزش قرآن و دانش به آن ها

چه شباهتی میان کار آنها وجود دارد؟ 
جواب: هر دو برای تربیت دیگران تالش می کنند و به آن ها دانش و اخلاق می آموزند.

جواب ایستگاه خلاقیت صفحه ۱۱۳ هدیه ها چهارم

با خطّ خوش نام معلّمان عزیزت در سال‌های گذشته و امسال را بنویس؛ با جمله‌ای محبّت‌آمیز از آنها تشکّر کن و بهترین خاطره‌ای را که از آنها داری، برای دوستانت تعریف کن.
خانم آتش افروز، از شما بخاطر تمام زحماتتان تشکر می‌کنم
خانم عیسی بیگی، شما به من آموختید که چگونه می‌توانم به دوستانم کمک کنم و چگونه می‌توانم انسان خوبی باشم.
خانم نصیری، از شما تشکر می‌کنم که با صبر و حوصله به ما درس دادید و اگر سوالی داشتیم با مهربانی به ما جواب دادید.

مثل بالا نام معلم های سال های گذشته را باید بنویسید و یک جمله یا خاطره هم زیر آن بنویسید.

جواب با خانواده صفحه ۱۱۴ هدیه ها چهارم

به کمک اعضای خانواده، نام چند معلّم شهید یا فداکار را بنویسید.
جواب:
۱- محمد علی رجایی
۲- علی کخا
۳- احمد زارعشاهی
۴- حسین دباغی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۷ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۸ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس شانزدهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.