جواب درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی

جواب درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس هجدهم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

جواب درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس هجدهم مطالعات اجتماعی سوم دبستان

گام به گام مطالعات سوم / درس ۱۸:: مدرسه‌ی دوست داشتنی ما

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۵۶ مطالعات سوم

۱- به تصویرهای این درس توجّه کنید. هر تصویر چه چیزی را نشان می‌دهد؟ جای خالی را پر کنید. 

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۵۶ مطالعات سوم

۲- در مدرسه چه چیزهایی یاد می‌گیریم؟ 
جواب: در مدرسه تعلیم و تربیت، خواندن، نوشتن، حساب کردن، ورزش، هنر و مهارت های زندگی یاد می گیریم.

چه کارهایی انجام می‌دهیم؟
جواب: در مدرسه ورزش می کنیم، آزمایش می کنیم، نماز و قرآن می خوانیم. مدرسه جای خوبی است زیرا در آن چیزهای خوبی یاد می گیریم.

چرا مدرسه جای خوبی است؟
جواب: چون دوستان خوب پیدا می‌کنیم. علم و دانش و مهار‌ت‌های زیادی کسب می‌کنیم.

جواب برسی کنید صفحه ۵۸ مطالعات سوم

امروز به همراه معلّم و هم‌کلاسی‌ها، از قسمت‌های مختلف مدرسه‌تان بازدید کنید. از کارکنان هر قسمت بخواهید برای شما درباره‌ی کار خودشان توضیح بدهند.
اکنون بگویید:
در مدرسه‌ی شما چه مکان‌هایی وجود دارد؟ نام ببرید. 
جواب: کلاس، دفتر مدیر، اتاق معلمان، حیاط، آزمایشگاه، نمازخانه، سرویس بهداشتی

چه کسانی در مدرسه‌ی شما کار می‌کنند؟ نام ببرید. 
جواب: معلم، مدیر، معاون، مربی پرورشی، مربی بهداشت، خدمتگزار

هریک از آن‌ها چه کارهایی انجام می‌دهند؟ 
معلم: به دانش آموزان درس یاد می دهد.
مدیر: برنامه ی کار مدرسه را تنظیم می کند.
ناظم: کمک می کند تا در مدرسه نظم برقرار باشد.
مربی پرورشی: اجرای فعالیت های فرهنگی مدرسه.
مربی بهداشت: رسیدگی به وضعیت تغذیه و بهداشتی مدرسه و دانش آموزان

جواب سوال صفحه ۵۸ مطالعات سوم

بچّه‌ها شما هم می‌توانید در این همکاری سهمی داشته باشید. شما چه کارهایی می‌توانید بکنید؟ 
جواب: زمانی که ببینم یکی از بچه های کوچکتر نیاز به کمک دارند به آنها کمک می کنم. اگر دیدم یکی از بچه ها پلاستیک تغذیه اش را روی زمین انداخت با ملایمت با او صحبت می کنیم تا مدرسه را کثیف نکند و …..

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۸ مطالعات سوم ابتدایی را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۹ مطالعات سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۱۷ مطالعات سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۸ مطالعات سوم با جواب نیز دیدن فرمایید.