جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۴, ۱۱۵

جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۴, ۱۱۵

گام به گام درس هجدهم مطالعات هفتم

جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۴, ۱۱۵

گام به گام درس هجدهم مطالعات هفتم

گام به گام مطالعات هفتم / درس ۱۸: قدیمی ترین سکونتگاه‌های ایران

جواب فعالیت صفحه ۱۱۰ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت درس 18 مطالعات اجتماعی هفتم

۱- کاربرگه شماره (۱۶) بررسی شواهد (سنگ نگاره) را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۶ مطالعات هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۴ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت درس 18 مطالعات اجتماعی هفتم

۲- به نقشه این صفحه نگاه کنید و بگویید در پدید آمدن تمدّن ایلام کدام رود نقش داشته است؟
جواب: رود کارون
با توجه به مطالبی که در فصل‌های پنجم تا هفتم خواندید، بگویید شرایط جغرافیایی این منطقه چه تأثیری در به وجود آمدن این تمدّن داشته است.
جواب: تمدن ایلام تمدنی است در کوه و دشت. آنها در کوه ها دامداری می کردند و پس از مدتی برای استفاده از آب رودخانه به دشت سرازیر شدند و به کشاورزی پرداختند. در دشت شهرهای بزرگی ساختند و در کوه قلعه های محکمی به وجود آوردند تا در هنگام حمله دشمن از آن استفاده کنند.

۳- کاربرگه شماره (۱۷) مهرهای ایلامی را اجرا کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۷ مطالعات هفتم

۴- نمودار «ویژگی‌های تمدّن» را بخوانید. سپس به طور گروهی با توجّه به مطالب آن و مشاهده تصاویر مربوط به تمدّن ایلام، دلیل بیاورید که ایلام یک تمدّن بوده است (برای هر ویژگی، مدارکی مثال بزنید).
جواب: داشتن حکومت ، داشتن قوانین و نوشتن آن بر روی لوح های گلی ، داشتن خط مخصوص روی آجرهای چغازنبیل ، داشتن هنر و معماری منحصر به فرد مانند چغازنبیل.

جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت درس 18 مطالعات اجتماعی هفتم

۵- به تصاویر این درس توجّه کنید و با همفکری یکدیگر بگویید هریک سرگذشت کدام پیامبر الهی را نشان می‌دهد.جواب فعالیت صفحه ۱۱۵ مطالعات اجتماعی هفتم

۶- به فهرست سوره‌های قرآن کریم مراجعه کنید:
الف) نام سوره‌هایی را که به نام یک پیامبر نامیده شده، استخراج کنید و بنویسید.
جواب: نوح، یوسف، هود، ابراهیم، یونس، محمد، طه (از نام های پیامبر اکرم)

ب) معنی آیات ۱۰۳ تا ۱۴۰ سوره اعراف را بخوانید. این آیات مربوط به سرگذشت کدام پیامبر الهی است؟ به طور خلاصه در کلاس تعریف کنید.
جواب: داستان حضرت موسی (ع) با فرعون ظالم است، که حضرت موسی در کاخ فرعون بزرگ شد و سپس به پیامبری مبعوث گردید و در نهایت فرعون را سرنگون کرد.
۷- به چند گروه تقسیم شوید. هر گروه با راهنمایی معلم درباره یکی از پیامبران الهی مطالبی گردآوری کنید. سپس نماینده گروه نتیجه تحقیق را در کلاس بخواند. از مطالعه زندگی پیامبران الهی به چه نکاتی پی می‌برید؟
جواب:  می توان به داستان زندگی حضرت ابراهیم یا نوح اشاره کرد. این پیامبران همواره در همه موارد از خداوند اطاعت کردند و مردم را به پرستش خدا و دست برداشتن از بت پرستی دعوت می کردند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۰, ۱۱۴, ۱۱۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۱۹ مطالعات هفتم و برای بخش قبلی از فعالیت های درس هفدهم مطالعات هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۸ مطالعات هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.