جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس هجدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس هجدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۱۸ :: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

جواب فعالیت صفحه ۱۱۷ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- چرا ایرانیان بنی‌عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی‌عباس شدند؟ 
جواب: چون آنها میگفتند میخواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین را بگیرند.

۲- چرا هنر و زبان فارسی در دوره‌ی حکومت‌های ایرانی رونق پیدا کرد؟ 
جواب: زیرا برخی از حکومت‌های ایرانی مانند سامانیان و صفاریان به زبان فارسی اهمیت زیادی می‌دادند و شاعران و دانشمندان را تشویق می‌کردند. همچنین فرمانروایان آل‌بویه و طاهریان به عمران و آبادی علاقه زیادی داشتند.

۳- با توجه به آنچه در کتاب فارسی امسال خوانده‌اید، یک نمونه از هوشمندی‌های ابوعلی‌سینا را تعریف کنید.
جواب: ابو علی سینا پرسشگر بود و تا جواب چیزی را نمی گرفت آرام نمی شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.