جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۹۳

جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۹۳

گام به گام درس هجدهم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۹۳

گام به گام درس هجدهم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب مطالعات چهارم  / درس ۱۸: پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

جواب فعالیت صفحه ۹۳ مطالعات اجتماعی چهارم

۱- شماره‌ی مربوط به هر تصویر را زیر آن بنویسید.جواب فعالیت صفحه ۹۳ مطالعات اجتماعی چهارمناحیه‌ی گرم و خشک (۱)
ناحیه‌ی معتدل و مرطوب خزری (۲)
ناحیه‌ی گرم و شرجی جنوب (۳)
ناحیه‌ی معتدل و نیمه خشک کوهستانی (۴)

۲- تصویرها را به دلخواه رنگ کنید.
بر عهده دانش آموز است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۱۸ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۹۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس هفدهم مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۸ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.