جواب درس ۱۸ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱

جواب درس ۱۸ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس هجدهم

جواب درس ۱۸ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس هجدهم

جواب هدیه چهارم / درس ۱۸ :: چشمان همیشه باز

جواب برایم بگو صفحه ۱۱۹ هدیه ها چهارم

منظور معلّم از دوربین‌های دقیق‌تر و حسّاس‌تر چه بود؟ 
جواب: منظور معلم این بود که خدا در همه جا حضور دارد و فرشتگان به دستور خدا تمام کارهای ما را میبینند و همه را ثبت میکنند.

جواب بررسی کنید صفحه ۱۱۹ هدیه ها چهارم

آیا دوربین‌های باغ همه‌ی اتّفاقات را می‌توانند ثبت کنند؟ فرشتگان خدا چطور؟ این دو را با یکدیگر مقایسه کنید.

دوربین ها در باغ فرشتگان خدا
اتفّاقاتی را که در بعضی جاها می‌افتد نمی‌توانند ثبت کنند. تمام اتفاقات را در همه جا ثبت میکنند.
حافظه‌ی محدودی برای فیلم برداری دارند. حافظه نامحدود برای فیلمبرداری دارند.

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱۹ هدیه ها چهارم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۱۹ هدیه ها چهارم

من می‌دانم که خدای بزرگ همه‌ی کارهای من را می‌بیند، پس با خود تصمیم می‌گیرم که …کارهای خوب انجام دهم و مراقب باشم که در حضور خداوند کار بدی انجام ندهم تا شرمنده خداوند نباشم….

جواب ببین و بگو صفحه ۱۲۰ هدیه ها چهارم

جواب ببین و بگو صفحه ۱۲۰ هدیه ها چهارم

میان آیه‌ای که خواندیم و این تصویر چه ارتباطی می‌بینید؟ 
جواب: همه‌‌ی کارهای خوب و بد ما هر چند کوچک باشند به وسیله ی فرشتگان ثبت می شود.

جواب کامل کنید صفحه ۱۲۰ هدیه ها چهارم

برای کامل کردن ترجمه‌ی آیه‌ی ۶ سوره‌ی زلزال، از خانه‌ی سبز شروع کنید و به خانه‌ی قرمز برسید.

جواب کامل کنید صفحه ۱۲۰ هدیه ها چهارم

در این روز مردم گروه گروه می‌آیند تا نتیجه‌ی کارشان را ببینند. تا هرکس ذرّه‌ای کار خوب انجام داده است، نتیجه‌ی آن را ببیند و هر کس ذرّه‌ای کار زشت انجام داده است، نتیجه‌ی آن را ببیند. 

جواب کامل کنید صفحه ۱۲۰ هدیه ها چهارم

جواب ایستگاه فکر صفحه ۱۲۱ هدیه ها چهارم

اگر بخواهید نام جدیدی برای درس انتخاب کنید، چه نامی را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟
جواب: مراقب پنهان
زیرا خداوند مهربان همه جا حضور دارد و کارهای خوب و بد ما را میبیند.

جواب با خانواده صفحه ۱۲۱ هدیه ها چهارم

یکی از پیام‌های قرآنی در ارتباط با موضوع درس را که در کتاب قرآن خوانده‌اید، پیدا کنید و با ترجمه‌ی آن بنویسید. جواب: 

یَعْلَمُ خائِنَهَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُورُ
او چشم‌های خیانتکار و آنچه را که سینه‌ها پنهان می‌کنند می‌داند.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۸ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱۹ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس هفدهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.