جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۲۲

جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۲۲

گام به گام درس نوزدهم مطالعات هفتم

جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۲۲

گام به گام درس نوزدهم مطالعات هفتم

گام به گام مطالعات هفتم / درس ۱۹: آریایی‌ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند در ایران

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم

۱- یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشه قلمروی هخامنشیان در صفحه ۱۲۶ کتاب توجه کنید و سپس بگویید کدامیک از کشورهای امروزی، در زمان هخامنشیان جزء قلمرو ایران بودند.
جواب: در زمان هخامنشیان کشورهای ازبکستان، قفقاز، پاکستان، افغانستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، عراق، سوریه، مصر، لیبی، تونس، اردن، ارمنستان و اروپای امروز و قسمت‌هایی از هندوستان امروزی جزء قلمرو هخامنشیان بوده‌اند.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۰ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم

۲- به تصویر نقش برجسته بیستون دقت کنید. به نظر شما چرا شاهان دستور می‌دادند چنین نقش برجسته‌هایی روی سنگ‌ها کنده شود؟ 
جواب: تا اثری از خودشان ماندگار کنند و جایگاه نظامی و عظمت حکومتشان را در جهان با جک کردن نشان دهند.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۲ مطالعات اجتماعی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱۹ مطالعات اجتماعی هفتم

۳- خواندن خط زمان: بیشترین مدت زمان حکومت مربوط به کدام سلسله است؟
جواب: اشکانیان
کدام سلسله‌ها به ترتیب در ایران حکومت کردند؟
جواب:
به ترتیب:
اشکانیان ← مادها ← هخامنشیان ← سلوکیان ← اشکانیان ← ساسانیان

۴- الف) هم اکنون در کدام سال میلادی به سر می‌برید؟ ۲۰۲۴
ب) از تأسیس حکومت اشکانی در ۲۴۸ ق.م چند سال می‌گذرد؟ ۲۲۷۲ =۲۰۲۴+۲۴۸
ج) شاپور ساسانی در ۲۶۰ م. والرین امپراتور روم را شکست داد و به اسارت گرفت. محاسبه کنید چند سال پیش، این رویداد به وقوع پیوسته است. ۱۷۶۴ = ۲۶۰ – ۲۰۲۴

۵- چرا مردم ایران سلوکیان را نمی‌پذیرفتند و با آنها مخالفت می‌کردند؟
جواب: چون بیگانه بودند و به شکل های مختلف با آن ها مبارزه میکردند.

۶- کاربرگه شماره (۱۸) قهرمانان ایران باستان را در کلاس تکمیل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۸ مطالعات هفتم

۷- تحقیق کنید همزمان با میلاد باشکوه حضرت محمد (ص) چه اتفاقی در طاق کسری افتاد؟
جواب: ۱-ایوان کسری شکسته شد و چهارده کنگره آن فرو ریخت
۲- آتش فارس خاموش شد که هزار سال قبل از آن خاموش نشده بود
۳-دریاچه ساوه خشکید
۴- بت ها، (در سراسر دنیا)همگی به رو درافتادند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۱۹, ۱۲۰, ۱۲۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۲۰ مطالعات هفتم و برای بخش قبلی از فعالیت های درس هجدهم مطالعات هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۹ مطالعات هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.