جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس نوزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۱۹ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس نوزدهم مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۱۹ :: وزیران کاردان، شهرهای آباد

جواب فعالیت صفحه ۱۲۱ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- با توجه به خط زمان، سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و بگویید دوره‌ی حکومت کدام یک طولانی‌تر بوده است.
جواب: غزنویان – سلجوقیان – خوارزمشاهیان
دوره حکومت غزنویان طولانی‌تر بوده است.

۲- چگونه برخی از ترکان در ایران به قدرت رسیدند و حکومت تشکیل دادند؟
جواب: برخی از ترکان با استفاده از استعدادها و توانایی های خود به دربار شاهان نفوذ کردند و به مقامات مهمی مانند فرماندهی سپاه رسیدند و پس از مدتی موفق شدند حکومت‌هایی در ایران تشکیل دهند.

۳- متن درس را مطالعه کنید؛ کدام یک از سه حکومت غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان، اهمیت بیشتری دارند؟ چرا؟
جواب: سلجوقیان ؛ چون در دوره حکومت آن‌ها زبان و ادبیات فارسی مورد توجه قرار گرفت و در قلمرو پهناور آن‌ها رواج یافت. همچنین در دوره سلجوقیان به دستور خواجه نظام‌الملک مدارسی به نام (نظامیه) ساخته شد.

۴- در زمان حکومت سلسله‌های ترک تبار، ایرانیان چه نقشی در اداره‌ی امور کشور داشتند؟ چرا؟
جواب: حاکمان ترک تبار از اقوام بیابان گرد بودند و از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند به همین دلیل آن وزیران باهوش و خردمند ایرانی را برای اداره سرزمین پهناور ایران انتخاب می کردند

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.