جواب درس ۱۹ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۹۰ ، ۹۱

جواب درس ۱۹ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۹۰ ، ۹۱

گام به گام درس نوزدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۱۹ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۹۰ ، ۹۱

گام به گام درس نوزدهم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۱۹: جشن بزرگ

جواب دوست دارم صفحه ۹۰ هدیه ها دوم ابتدایی

کاری کنم تا امام مهدی (علیه‌السّلام) مرا بیشتر دوست داشته باشد. مثلاً برای تولّدش جشن بگیرم یا … .
پاسخ: با انجام دادن کارهای خوب منتظر آمدنش می مانم .

جواب جشن بگیریم صفحه ۹۱ هدیه ها دوم ابتدایی

خوب است ما بچّه‌ها هم برای جشن نیمه‌ی شعبان برنامه‌ای تهیه کنیم.
۱- من و دوستم ………………………
پاسخ: کلاس را تزیین می کنیم
۲- دیوار کلاس‌ها را ………………………
پاسخ: با چسباندن وسایل تزیینی زیبا میکنیم
۳- برای دعوت از افراد ………………………
پاسخ: به آن ها کارت دعوت میدهیم
۴- برای پذیرایی ………………………
پاسخ: شیرینی و شربت تهیه و پخش میکنیم
۵- ………………………
پاسخ: زمین را آب و جارو می کنیم .

یک کار خوب
ای امام زمان من تو را خیلی دوست دارم و همیشه دعا می‌کنم
پاسخ: که زودتر بیایی تا همه جا آباد و سرسبز شود و همه با خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کنند .