جواب درس ۱۹ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۲۲ , ۱۲۳

جواب درس ۱۹ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۲۲ , ۱۲۳

جواب درس گندم از گندم بروید هدیه سوم

جواب درس ۱۹ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۲۲ , ۱۲۳

جواب درس گندم از گندم بروید هدیه سوم

گام به گام هدیه سوم / جواب سوالات درس نوزدهم هدیه سوم / درس ۱۹: گندم از گندم بروید

جواب دوست دارم صفحه ۱۲۲ هدیه سوم

قبل از انجام هر کار به نتیجه آن فکر کنم، زیرا … .
پاسخ: ممکن است نتیجه ی کار من بد باشد و انجام آن کار به ضرر من شود.

جواب بیندیشیم صفحه ۱۲۲ هدیه سوم

جواب بیندیشیم صفحه ۱۲۲ هدیه سوم
به نظر شما چه شباهتی میان کارهای ما در این دنیا و کار یک کشاورز در مزرعه وجود دارد؟
پاسخ: کشاورز هر چه بکارد همان را برداشت می کند. انسان ها هم هر کاری در این دنیا انجام دهند، در جهان آخرت نیز نتیجه اش را می بینند.

جواب ببین و بگو صفحه ۱۲۲ هدیه سوم

نتیجه‌ی هر یک چیست؟
جواب ببین و بگو صفحه ۱۲۲ هدیه سوم

پاسخ: گرفتن پاداش از خداوند
جواب ببین و بگو صفحه ۱۲۲ هدیه سوم
پاسخ: افتادن و خوردن روی زمین

جواب با هم بخوانیم صفحه ۱۲۳ هدیه سوم

جواب با هم بخوانیم صفحه ۱۲۳ هدیه سومبا توجه به شعری که خواندید، درباره‌ی نتیجه‌ی کارهای ما در دنیا و آخرت با یکدیگر گفت و گو کنید.
پاسخ: همه‌ی کارهای ما ثبت و ضبط می‌شود و در نهایت به سوی ما باز می‌گردد. بهتر است کارهای نیک انجام دهیم تا بازگشت آن‌ها به ما خوب و زیبا باشد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۹ هدیه ها سوم ؛ صفحه ۱۲۲ , ۱۲۳ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲۰ هدیه سوم و برای بخش قبلی از جواب درس هجدهم هدیه سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۱۹ هدیه سوم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.