جواب درس ۱۹ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۲۵، ۱۲۶

جواب درس ۱۹ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۲۵، ۱۲۶

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس نوزدهم

جواب درس ۱۹ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۲۵، ۱۲۶

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس نوزدهم

جواب هدیه چهارم / درس ۱۹ :: خداجون از تو ممنونم

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۲۵ هدیه ها چهارم

هر یک از این چهره‌ها نشان دهنده‌ی چه احساسی است؟ با توجّه به آنها، ترجمه‌ی آیات را کامل کنید.

جواب تدبر کنیم صفحه ۱۲۵ هدیه ها چهارم

جواب بررسی کنید صفحه ۱۲۶ هدیه ها چهارم

در مزرعه‌ی اعمالت، چیزهایی را که می‌خواهی بکاری رنگ آمیزی کن. جواب: 

جواب بررسی کنید صفحه ۱۲۶ هدیه ها چهارم

آفرین! حال که تو این گونه هستی، پاداش تو کلمه‌ای است که می‌بینی!

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۱۹ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۲۵، ۱۲۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۱ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس هجدهم هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.