جواب فعالیت های درس دوم جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس دوم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۲ جامعه شناسی دهم

جواب فعالیت های درس دوم جامعه شناسی دهم

گام به گام درس ۲ جامعه شناسی دهم

گام به گام جامعه شناسی دهم /

درس دوم : پدیده های اجتماعی

جواب سوال صفحه ۴ جامعه شناسی دهم

ما به دوست خود سلام می‌کنیم یا پاسخ سلام او را می‌دهیم. با ورود معلم به کلاس، از جا بر می‌خیزیم. هنگام سوار شدن به اتوبوس، حق تقدّم را رعایت می‌کنیم و به هم تعارف می‌کنیم. هنگام گفت‌وگو، به حرکات و سخنان طرف مقابل توجه می‌کنیم و… . ویژگی مشترک این کنش‌ها چیست؟
جواب: در همه این کنش ها، دیگران را در نظر می گیریم در همه ی این کنش ها، تکالیف و حقوق دیگران را در نظر می گیریم

جواب متن بالای بدانیم صفحه ۴ جامعه شناسی دهم

به‌نظر شما، کنش‌هایی که در حضور دیگران ولی بدون توجه به آنها اتفاق می‌افتند کنش اجتماعی‌اند؟
جواب: خیر
برای مثال وقتی فردی در کلاس درس حضور دارد، ولی بی‌توجه به اطرافیان، در ذهن خود رودخانه‌ای خروشان را تخیل می‌کند، کنش اجتماعی انجام داده است؟
جواب: خیر

جواب نمونه بیاورید صفحه ۱۲ جامعه شناسی دهم

دانستید که در کنش اجتماعی، آگاهی و ارادۀ کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی‌ها و اعمال آنهاست. برای شناخت عمیق‌تر کنش اجتماعی، لازم است کمی بیشتر به واژۀ «دیگران» بیندیشید. کسانی که کنشگران با توجه به آنها، دست به کنش می‌زنند، متفاوت‌اند. در اینجا انواع مختلفی از آنها ذکر شده است. تلاش کنید در ارتباط با هر کدام، یک کنش اجتماعی مثال بزنید.
غربیه: رفتار مودبانه، به کار بردن کلام زبیا، عدم مکالمه با تلفن همراه با صدای بلند
آشنا: رعایت احترام، سبقت در ادای سلام، به پای او برخاستن، آرامش در برخورد با او
دوست: بیان مشکلاات همراه با اعتماد، مزاج کردن، همراهی و کمک به او
دشمن: عدم اعتماد، رازداری، برخورد سختگیرانه، جنگ با او
گذشتگان: باد کردن با احترام، بیان جملهها و تجربههای آنها، همراه داشتن تصویر آنها
معاصران: همراهی در کارها، نقد مودبانه، کمک و باری رساندن به ایشان
آیندگان: مراعات حقوق ایشان، برنامه ربزی برای اقتصاد آنها، حفظ و افزایش تروت ملی، نوشتن تجربههای خود و قرار دادن در دسترس
ایشان، صرفه جوبن در مصرف انرژی
مومن: احترام به عقاید، رعایتت ادب، در خواست ارشاد و راهنمابن
کافر: دوری از جدل، برخورد مودبانه، عدم رفاقت و دوستی
منافق: بن توجهن به سخنان ایشان، عدم اعتماد، دوری کردن از ایشان

با این مثال‌ها متوجه می‌شوید؛ کنشی که ناظر به هر کدام از موارد بالا صورت می‌گیرد، آداب و قواعد خاصّی می‌خواهد. آیا تاکنون فکر کرده‌اید که این آداب چگونه شکل می‌گیرند، چگونه دوام می‌آورند یا تغییر می‌کنند؟

می‌دانید که کنش‌های ما تنها در ارتباط با دیگران انجام نمی‌شوند. کنش‌های ما در ارتباط با خودمان، خلقت (طبیعت و ماوراءطبیعت) و خداوند متعال نیز صورت می‌گیرند. انواع کنش‌ها از یکدیگر اثر می‌پذیرند و بر یکدیگر اثر می‌گذارند و متناسب می‌شوند ولی هویت هیچ‌کدام از دست نمی‌رود.

(برای آشنایی با آداب مناسبات و ارتباطات انسان با دیگران، می‌توانید به کتاب مفاتیح‌الحیاه آیت‌الله جوادی آملی مراجعه کنید.)

جواب مقایسه کنید صفحه ۱۵ جامعه شناسی دهم

کوه یک پدیدۀ طبیعی و ساختمان اداری، پدیده اجتماعی است. با مقایسۀ آنها، تفاوت پدیده‌های طبیعی و اجتماعی را مشخص کنید.

معیار کوه ساختمان اداری
نقش انسان‌ها در پیدایش آن
معنادار بودن
محسوس بودن

جواب  صفحه ۱۶ جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی  
پدیده اجتماعی،
جواب:   کنش اجتماعی، کنش بیرونی، کنش درونی، هنجار اجتماعی، جامعه پذیری، ارزش اجتماعی، کنترل اجتماعی، درونی‌سازی و برونی‌سازی

خلاصه کنید 
به کنش اجتماعی و پیامدهای آن، پدیده اجتماعی می‌گویند.
جواب: – کنش اجتماعی، نوعی کنش است که با توجّه به دیگران انجام می‌شود.
– تفکّر و خیال، کنش درونی و راه رفتن و نشستن کنش بیرونی هستند.
– کنش اجتماعی، فقط در حضور دیگران صورت نمی‌گیرد.
– خانواده خُردترین پدیدهٔ اجتماعی است.
– به شیوهٔ انجام کنش اجتماعی که مورد قبول افراد جامعه قرار گرفته، هنجار اجتماعی گفته می‌شود.
– به پدیدهٔ مطلوب که مورد پذیرش همگان بوده و افراد به آن گرایش دارند، ارزش اجتماعی گفته می‌شود.
– ایجاد پدیدهٔ اجتماعی از طریق کنش اجتماعی، برونی‌سازی نامیده می‌شود.
– به تأثیر پدیدهٔ اجتماعی بر افراد و کنش‌های اجتماعی آنها، درونی‌سازی گفته می‌شود.

آنچه از این درس آموختیم

جواب  صفحه ۱۶ جامعه شناسی دهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.