جواب فعالیت های درس ۲ سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۲ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم

جواب فعالیت های درس ۲ سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم

گام به گام سلامت و بهداشت / درس دوم :: سبک زندگی

جواب فعالیت صفحه ۱۱ درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم

فیلم سبک زندگی را مشاهده کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

۱- بر اساس آنچه در این فیلم دیدید، مؤلفه‌های اصلی سبک زندگی سالم کدام‌اند؟
جواب: ۱- فکر کردن به سلامتی خود
۲-ورزش کردن
۳-مواد سالم و مغذی خوردن، از خواب بیدار شدن به موقع
۴- مراقبت از خود و …

سبک زندگی شما به کدام شخصیت فیلم شباهت بیشتری دارد؟
جواب: بین دو سبک زندگی ایده آل و سبک زندگی مخرب میباشد

جواب فعالیت صفحه ۱۲ درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم

– به نظر شما سبک زندگی قدیم بهتر بود یا سبک زندگی امروزی؟ چرا؟
جواب: قدیمی: چون سحرخیزی ، فرهنگ کار و تلاش از جمله دامپروری ، زراعت ، زمینه تهیه محصولات ارگانیک و تحرک داشتن را فراهم ساخته بود و مشکل آنها ، بیماریهای واگیر مانند : شیوع وبا و… بود نه بیماری های غیر واگیر مثل افسردگی ، بیماری های قلبی عروقی ، دیابت و سرطان

– با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی از گذشته تا حال به وجود آمده، فکر می‌کنید در آینده سبک زندگی خانواده‌ها چگونه خواهد بود؟
جواب: در صورت تداوم سبک زندگی کنونی نمیتوان شرایط بهتری را نسبت به امروز متصور بود مگر اینکه دیدگاه عمومی افراد جامعه نسبت به سلامت خویش با افزایش آگاهی ها و آموزش های و سلامت محور تغییر یافته و این تغییر منجر به تغییر رفتار در آنها شود که به سمت و سوی زندگی با سبک سالم پیش روند.

– پیشنهاد شما برای داشتن سبک زندگی سالم چیست؟
جواب: ۱-ورزش بیشتر ۲-استفاده کم تر از دنیای مجازی ۳- برای ارزش‌های خانواده و آداب و رسوم احترام بیشتری قائل شویم. ۴- بیشتر اوقات و فراغت خود را با خانواده باشیم. ۵- از غذاهای آماده کمتر استفاده کنیم.

 

جواب فعالیت صفحه ۱۴ و ۱۵ درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم

در کلمات و عبارات زیر مواردی از خودمراقبتی ارائه شده است. آنها را در جدول زیر دسته بندی کنید و مثال‌های بیشتری نیز از خود مراقبتی در زندگی خود به آنها اضافه کنید.

– خوردن غذای سالم؛ خوابیدن به اندازه کافی؛ کنترل خشم؛ کاهش استرس در زندگی خود؛ مشورت با افراد مطلع در صورت بروز مشکل؛ مهربانی؛ گریه کردن در شرایط مقتضی؛ وقت گذراندن با خانواده؛ معاشرت با دوستان و خویشاوندان؛ انجام فرایض دینی؛ دعا و نیایش؛ پرهیز از کشیدن سیگار و قلیان؛ اندیشیدن قبل از انجام هر کار؛ بها دادن به خود؛ توجه به تجربه‌ها، آرزوها، افکار و احساسات خود؛ احساس ارزشمندی در خود؛ خوش بینی و امید.

خود مراقبتی جسمی خود مراقبتی روانی ـ عاطفی خود مراقبتی اجتماعی خود مراقبتی معنوی
۱ـ خوردن غذای سالم
۲-خواب و استراحت کافی
۳- توجه به محیط پیرامون
۴-فعالیتها و تمرینات ورزشی
۵- کنترل وزن خود
۶-پرهیز از کشیدن سیگار و قلیان
۱ـ کاهش خشم
۲-اعتماد به نفس کافی
۳-میل و رغبت به زندگی
۴-توانایی مقابله با استرس
۵- بها دادن به خود
۶-کاهش استرس
۱ـ وقت گذراندن با خانواده
۲ -داشتن فعالیت اجتماعی
۳-حفظ روابط بین فردی
۴-حفظ دوستی های نزدیک
۵-مشورت با افراد مطلع
۶- وقت گذراندن با خانواده
۱ـ انجام فرایض دینی
۲-هر روز قرآن بخوانم
۳-وقتی را درطبیعت بگذرانم.
۴-دعا و نیایش
۵- انجام فرایض دینی
۶-احساس ارزشمندی در خود

جواب فعالیت صفحه ۱۴ و ۱۵ درس دوم سلامت و بهداشت دوازدهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.