جواب درس ۲ عربی نهم + ترجمه

جواب درس ۲ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس دوم عربی نهم

جواب درس ۲ عربی نهم + ترجمه

حل تمرینات و ترجمه درس دوم عربی نهم

گام به گام عربی نهم/ درس دوم عربی نهم

معنی کلمات درس دوم عربی نهم

آمَنَ: ایمان آورد (مضارع: یُؤمِنُ) سَتَرَ: پوشاند، پنهان کرد (مضارع: یَسْتُرُ)
أحَبَُّ: محبوب‌ترین شاحِنُ الْجَوّالِ: شارژر موبایل
إِشاراتُ الْمُرورِ : علامت‌های راهنمایی و رانندگی شَقاوَه: بدبختی
أَنْصَح: اندرزگوترین صَحیفَه: روزنامه «جمع: صُحُف» (صَحیفَه جِداریَّه: روزنامه دیواری)
أَیُمکِنُ أَنْ تَرجِعَ: آیا امکان دارد برگردی؟ صَدَمَ: برخورد کرد (مضارع: یَصْدِمُ)
بُکاء: گریه کردن، گریه فَجْأَهً: ناگهان
تالی: بعدی (اَلْیَومُ التّالی: روز بعد) قُبْح: زشتی
تُعطینی: به من می‌دهی (أَنْ تُعطیَنی: که به من بدهی) لَقَدْ: قطعاً
تَفَضَّلْ: بفرما لِمَ: برای چه (لِ + ما)
تَکَلَّمَ: صحبت کرد (مضارع: یَتَکَلَّمُ) ما: آنچه
توجَد: وجود دارد محَلَّ: مغازه (جمع: مَحَلّات)
جِهَه: جهت مَعَ الْأَسَفِ: متأسّفانه
ذَکیّ: باهوش نادَی: صدا زد (مضارع: یُنادی)
رَقَدَ: بستری شد، خوابید (مضارع: یَرْقُدُ) هادِئ: آرام
یسَُدّونَ: می‌یبندند (ماضی: سَدَّ / مضارع: یَسُدُّ)

ترجمه درس دوم صفحه ۲۳ عربی نهم

ترجمه درس دوم صفحه ۲۳ عربی نهم

۱- رَجَعَ سَجّادٌ مِنَ الْمَدرَسَهِ حَزیناً؛
معنی: سجاد با ناراحتی از مدرسه برگشت؛

۲- عِنْدَما جَلَسَ عَلَی الْمائِدَهِ مَعَ أُسْرَتِهِ،
معنی: وقتی که (هنگاهی که) همراه خانواده اش بر سر سفره غذا نشست.

۳- بَدَأَ بِالْبُکاءِ فَجْأَهً وَ ذهََبَ إلِیَ غرُفتَِهِ؛ ذهََبَ أبَوهُ إلَِیهِ وَ تَکَلَّمَ مَعَهُ وَ سَأَلَهُ:
معنی: ناگهان شروع به گریه کرد و به اتاقش رفت؛ پدرش نزد او رفت و با او صحبت کرد و از او پرسید:

۴- «لِماذا ما أَکَلْتَ الطَّعامَ؟!»
معنی: برای چه (چرا )غذا نخوردی؟!

۵- أَجابَ: «هَلْ تَعْرِفُ صَدیقی حُسَیناً؟»
معنی: جواب داد: «آیا دوستم حسین را می‌شناسی؟»

۶- قالَ: «نَعَم؛ أَعْرِفُهُ؛ هوَ وَلَدٌ ذَکیٌّ وَ هادِئٌ. 
معنی: گفت: «بله» او را می‌شناسم؛ او پسری باهوش و آرام است

۷- ماذا حَدَثَ لَهُ؟»
معنی: چه اتفاقی برایش افتاده است؟

۸- أَجابَ سَجّادٌ: «هوَ رَقَدَ فِی الْمُسْتَشفیٰ؛ صَدَمَتْهُ سَیّارَهٌ؛
معنی: سجاد جواب داد: او در بیمارستان بستری شد؛ با ماشین برخورد کرده است؛

۹- وَقَعَتِ الْحادِثَهُ أَمامی
معنی: «تصادف جلوی من اتفاق افتاد؛

۱۰- عِندَما شاهَدْتُهُ عَلَی الرَّصیفِ الْمُقابِلِ؛ نادَیْتُهُ؛
معنی: هنگامی که او را در پیاده روی مقابل دیدم او را صدا زدم ؛

۱۱- فَقَصَدَ الْعُبورَ بِدونِ النَّظَرِ إلَی السَّیّاراتِ و مِنْ غَیْرِ مَمَرِّ الْمُشاهِ؛
معنی: پس تصمیم گرفت بدون نگاه کردن به ماشین ها و از غیر گذرگاه پیاده(خیابان) عبور کند.

۱۲- فَاقْتَرَبَتْ مِنْهُ سَیّارَهٌ وَ صَدَمَتْهُ. کانَتْ سُرعَهُ السَّیّارَهِ کَثیرَهً.»
معنی: ماشینی به او نزدیک شد و با او برخورد کرد .سرعت ماشین زیاد بود.ترجمه درس دوم صفحه ۲۳ عربی نهم

۱۳- قالَ أَبوهُ: «کَیْفَ حالُهُ الْآن؟»
معنی: پدرش گفت: «حالا حالش چطور است؟»

۱۴- قالَ سجّادٌٌ: «هوَ مَجروحٌ.»
معنی: سجاد گفت: «او زخمی است.»

۱۵- فِی الْیَومِ التّالی طَلَبَ الْمُدَرِّسُ مِنْ تَلامیذِهِ کِتابَهَ قَوانینِ الْمُرورِ 
معنی: در روز بعد معلّم از دانش آموزانش خواست قوانین راهنمایی رانندگی را بنویسند

۱۶- وَ رَسْمَ إشاراتِ الْمُرورِ فی صَحیفَهٍ جِداریَّهٍ و رِعایهَ الْأَعمالِ الصَّحیحَهِ فِی الشَّوارعِ و الطُّرُقِ.
معنی: و علامت های راهنمایی و رانندگی( گذر کردن) را در یک روزنامۀ دیواری بکشند .و کارهای درست را در خیابان ها و راه ها رعایت کنند.

۱۷- ثُمَّ أَخَذَ الْمُدیرُ تَلامیذَ الْمَدرَسَهِ إِلَی مِنطَقَهِ تَعلیمِ الْمُرورِ.
معنی: سپس مدیر دانش آموزان را به منطقه آموزش راهنمایی و رانندگی برد.

۱۸- و بَعْدَ یَومَینِ جاءَ شُرطِیٌّ إلِیَ الْمَدرَسَهِ مِن إِدارَهِ الْمُرورِ لِشَرْحِ إشاراتِ الْمُرورِ وَ طَلَبَ مِنهُم الْعُبورَ مِن مَمَرِّ الْمُشاهِ.
معنی: و بعد از دو روز پلیس راهنمایی و رانندگی برای توضیح علامت های راهنمایی و رانندگی به مدرسه آمد و از آن‌ ها خواست که از محل عبور پیاده عبور کنند.

۱۹- کَتَبَ التَّلامیذُ صَحیفَهً جِداریَّهً وَ رَسَموا فیها عَلاماتِ الْمُرورِ وَ شَرَحوا مَعانیَها.
معنی: دانش‌آموزان یک روزنامهٔ دیواری نوشتند و در آن علامت‌ های راهنمایی و رانندگی را کشیدند و معانی آن را توضیح دادند.

جواب درست و نادرست صفحه ۲۴ درس دوم عربی نهم

جواب درست و نادرست صفحه ۲۴ درس دوم عربی نهممَمنوعُ الدُّخول.
ورود ممنوع 
جواب درست و نادرست صفحه ۲۴ درس دوم عربی نهم الدَّوَرانُ عَلَی الْیَمینِ مَمنوعٌ.
گردش به راست ممنوع
جواب درست و نادرست صفحه ۲۴ درس دوم عربی نهم الدَّوَرانُ عَلَی الْیَسارِ مَمنوعٌ.
گردش به چپ ممنوع
جواب درست و نادرست صفحه ۲۴ درس دوم عربی نهمإشارهُ مُرورِ الْمُشاهِ.
ترافیک عابر پیاده
جواب درست و نادرست صفحه ۲۴ درس دوم عربی نهم مُرورُ حَیَواناتٍ أَهلیَّهٍ.
عبور حیوانات اهلی
جواب درست و نادرست صفحه ۲۴ درس دوم عربی نهممَمَرُّ الْمُشاهِ.
محل عبور عابر پیاده

📘 درستی یا نادرستی جمله‌های زیر را بر اساس متن درس بنویسید.

۱- کانَ مَوضوعُ الصَّحیفَهِ الْجِداریَّهِ قَوانینَ الْمُرورِ. درست✅
معنی: موضوع روزنامه دیواری قوانین راهنمایی و رانندگی بود.

۲- الْمُدیرُ أَخَذَ التَّلامیذَ إلَی مِنطَقَهِ تَعلیمِ الْمُرورِ. درست✅
معنی: مدیر دانش آموزان را به منطقه آموزش راهنمایی و رانندگی برد.

۳- رَقَدَ حسینٌ فِی مُستَوصَفٍ قَریبٍ مِن بَیتِهِ. نادرست❌
معنی: حسین در درمانگاه نزدیک خانه اش بستری شد.

۴- رَجَعَ سجّادٌ إلَی مَنزِلِهِ مَسروراً. نادرست❌
معنی: سجاد به منزلش خوشحال برگشت.

۵- أَبو سجّادٍ ما عَرَفَتْ حُسَیناً. نادرست❌
معنی: پدر سجاد حسین را نشناخت.

جواب سوال صفحه ۲۶ درس دوم عربی نهم

 (بالای صفحه) سه حرف اصلی این کلمات چیست؟
رافِع، مَرْفوع، رَفیع: ر ف ع
ناظِر، مَنْظور، نَظیر: ن ظ ر
قادِر، مَقْدور، قَدیر: ق د ر

(پایین صفحه) کدام کلمه بر وزن فاعل و کدام بر وزن مْفعول است؟
مقطوع = مفعول
حامد = فاعل
عابد= فاعل
مذکور= مفعول

جواب تمرین درس دوم عربی نهم

جواب تمرین درس دوم صفحه ۲۷ عربی نهم

🔶 تمرین یک_ الاول
📘 حروف اصلی و ترجمه کلمات زیر را بنویسید.

عابِد، مَعْبود: ع ب د عبادت کننده عبادت شده
فاتِح، مَفْتوح: ف ت ح گشاینده گشوده شده
کاتِب، مَکْتوب: ک ت ب نویسنده نوشته شده
ضارِب، مَضْروب: ض ر ب زننده زده شده
خادِم، مَخْدوم: خ د م خدمت کننده خدمت شده
شاهِد، مَشْهود: ش ه د مشاهده کننده مشاهده شده

جواب تمرین درس دوم صفحه ۲۸ عربی نهم

🔶 تمرین دوم_ الثانی
📘 وزن کلمات جدول را بنویسید.

ریشه ماضی مضارع مصدر
خ ر ج أَخْرَجَ یُخْرِجُ إخْراج
أفْعَلَ یُفْعِلُ إفْعال
س ل م سَلَّمَ یُسَلِّمُ تَسْلیم
فَعَّلَ یُفَعِّلُ تفْعیل
ع م ل تَعامَلَ یَتَعامَلُ تَعامُل
تفاعَلَ یَتفاعَلُ تَفاعُل
ع ل م تَعَلَّمَ یَتَعَلَّمُ تَعَلُّم
تَفَعَّلَ یَتَفَعَّلُ تَفَعُّل
خ د م اِسْتَخْدَمَ یَسْتَخْدِمُ اِسْتِخْدام
إسْتَفْعَلَ یَسْتَفْعِلُ اِسْتِفْعال
س ف ر سافَرَ یُسافِرُ مُسافَرَه
فاعَلَ یُفاعِلُ مُفاعَلَه
ک س ر اِنْکَسَرَ یَنْکَسِرُ اِنْکِسار
اِنْفَعَلَ یَنْفَعِلُ اِنْفِعال
ش غ ل اِشْتَغَلَ یَشْتَغِلُ اِشْتِغال
اِفْتَعَلَ یَفْتَعِلُ اِفْتِعال

جواب تمرین درس دوم صفحه ۲۹ عربی نهم

🔶 تمرین سوم _ الثالث
📘هر کلمه را به عبارت مرتبط با آن وصل کنید.

جواب تمرین درس دوم صفحه ۲۹ عربی نهمجهت بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید.👆

🔶 تمرین چهارم_ الرابع
📘جاهای خالی را با کلمات داده شده پُر کنید.

هُو – هُما – هُم:  او ، آن دو ، آنها (برای مذکر غایب)
هِی – هُما – هُنّ:او ، آن دو ، آنها (برای مؤنث غایب )
أنتَ – أنتما – أنتم:تو ، شما دونفر ، شماها (برای مذکر مخاطب)
أنتِ – أنتما – أنتُنّ: تو ، شما دونفر ، شماها ( برای مؤنث مخاطب)
أنَا: من (برای متکلم وحده )
نَحنُ: ما (برای متکلم مع الغیر )

جواب تمرین صفحه 27 عربی نهم

جواب تمرین درس دوم صفحه ۳۰ عربی نهم

🔶 تمرین پنجم _ الخامس
📘 در جاهای خالی از کلمات داده شده استفاده کنید.
«یک کلمه اضافه است.»
التّالی = بعدی
جِداریَّهٍ = دیواری
شاحِنُ = شارژر
تِلْمیذٌ = دانش آموز
الدُّموعُ = اشک ها
حَدَثَ = اتفاق افتاد

۱- یا زَمیلی، ما بِکَ؟ لِمَ أنتَ حَزینٌ؟ ماذا حَدَثَ…
معنی: ای هم کلاسی تو را چه شده است؟ برای چه ناراحت هستی؟ چه اتفاقی افتاده است؟

۲- اَلتَّلامیذُ مَشغولونَ بِتَهیِئَهِ صَحیفَهٍ جِداریَّهٍ…
معنی: دانش‌آموزان مشغول تهیه روزنامه دیواری هستند.

۳- أَخی تِلْمیذٌ فِی الصَّفِّ السّادِسِ الاِبتِدائیِّ.
معنی: برادرم دانش‌آموز کلاس ششم ابتدایی است.

۴- الدُّموعُ جاریَهٌ عَلَی وَجْهِ الطِّفلَهِ.
معنی: اشک‌ها بر صورت کودک جاری هستند.

۵- هَل عِندَک شاحِنُ الهاتِفِ الجَوّالِ؟؟
معنی: آیا شارژر تلفن همراه داری؟

🔶 تمرین ششم _ السادس
📘کدام کلمه از نظر معنا با سایر کلمه ها «نا هماهنگ» است؟جواب تمرین درس دوم صفحه ۳۰ عربی نهم

جواب تمرین درس دوم صفحه ۳۱ عربی نهم

🔶 تمرین هفتم _ السابع
📘 آیه و احادیث زیر را ترجمه کنید. سپس کلماتی بر این وزن‌ها در آنها بیابید.
فاعِل: عالِم / یَفْعُلُ: یَسْتُرُ / فَعالَه: سَعاده – شَقاوَه / فِعْل: عِلم / فِعال: عِباد

۱- «إِنَّ اللهَ عَالِمُ غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»
معنی: قطعاً خداوند به اسرار آسمان‌ها و زمین دانا است.

۲- حُسْنُ الْأَدَبِ یَسْتُرُ قُبْحَ النَّسَبِ.
معنی: ادب نیکو، زشتی نسب را می‌پوشاند.

۳- إِنَّ أَحَبَّ عِبادِ اللهِ إِلَی اللهِ أّنْصَحُهُم لِعِبادِهِ.
معنی: قطعاً محبوب‌ترین بندگان خدا نزد او اندرزگوترین آنها برای بندگانش است.

۴- شَرَفُ الْمَرْءِ بِالْعِلْمِ وَ الْأَدَبِ لا بِالْأَصْلِ وَ النَّسَبِ.
معنی: ارزش انسان به علم و ادب است نه به اصل و نصب.

۵- مِنْ سَعادَهِ ابْنِ آدَمَ حُسْنُ الْخُلُقِ وَ مِنْ شَقاوَهِ ابْنِ آدَمَ سوءُ الْخُلُقِ.
معنی: از خوشبختی انسان اخلاق خوب و از بدبختی انسان اخلاق بد است.

جواب تمرین درس دوم صفحه ۳۲ عربی نهم

🔶 تمرین هشتم _ الثامن
📘متن زیر را بخوانید سپس پاسخ پرسش‌های آن را بیابید.

جواب تمرین درس دوم صفحه ۳۲ عربی نهم

أَنا طالِبٌ فِی الصَّفِّ التّاسِعِ.
معنی: من دانش آموزی در کلاس نهم هستم.

اِسمی إِسحاقُ.
معنی: اسمم اسحاق است.

لی أُختانِ: مَهْدیم وَ لالین، هُما صَغیرَتانِ فَلا تَذهَبانِ إلی الْمَدرَسَهِ و عِنْدی أَخَوانِ: هاشِمٌ وَ جَوادٌ.
معنی: دو خواهر دارم: مهدیم و لالین ، آنها کوچکند؛ که به مدرسه نمی روند و دوتا برادر دارم : هاشم و جواد.

هاشِمٌ أَکبَرُ أَولادِ الْأُسرَه؛
معنی: هاشم بزرگترین فرزند خانواده است .

إنَّهُ تَخَرَّجَ مِنَ الْمَدرَسَهِ وَ الْآنَ هوَ حَلْوانیٌّ.
معنی: او از مدرسه فارغ التحصیل شده است و الان او شیرینی فروش است.

جَوادٌ فِی الصَّفِّ السّابِعِ.
معنی: جواد در کلاس هفتم است .

نَحنُ مِنْ مَدینَهِ «سَراوان» فی مُحافَظَهِ «سیستان و بلوشِستان».
معنی: ما از شهر سراوان در استان سیستان و بلوچستان هستیم.

جواب تمرین درس دوم صفحه ۳۲ عربی نهم

۱- لِماذا لا تَذهَبُ مَهْدیم وَ لالین إلَی الْمَدرَسَهِ؟ لِأَنَّهُما صَغیرتَانِ
معنی: چرا مهدیم و لاین به مدرسه نمی‌روند؟

۲- مَا اسْمُ أَکبَرِ الْبَنینَ فی هذهِ الْأُسُرَهِ؟ هاشِمٌ
معنی: اسم بزرگترین پسر در این خانواده چیست؟

۳- مَن تَخَرَّجَ مِنَ الْمَدرَسَهِ؟ هاشِمٌ
معنی: چه کسی از مدرسه فارغ التحصیل شد؟

۴- مِنْ أَینَ هذِهِ الْأُسُرَهُ؟ من حافظه سیستان و بلوشستان 
معنی: این خانواده اهل کجا هستند؟
(به این دلیل بلوشستان چون در عربی چ نداریم)

۵- فی أَیِّ صَفٍّ إِسحاقُ؟ فی الصَّفِّ التاسع
معنی: اسحاق در کدام کلاس است؟

۶- کَم أُختاً لِإِسحاق؟ اُختانِ
معنی: اسحاق چند خواهر دارد؟

ترجمه نور سماء صفحه ۳۳ درس ۲ عربی نهم

📘 بخوانید و ترجمه کنید.
۱- مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
معنی: کسی که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد کار شایسته می‌کند. پاداش آن‌ها نزد پروردگارشان است.

۲- یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
معنی: ای کسانی که ایمان آورده‌اید چرا می‌گویید چیزی را که انجام نمی‌دهید؟!

۳- لَقَدْ کانَ لَکُم فی رَسولِ اللهِ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ 
معنی: به راستی که رسول خدا (ص) الگوی خوبی برای شما است.

۴- إِذا سَأَلَکَ عِبادی عَنّی فَإِنّی قَریبٌ 
معنی: هر گاه بندگانم از تو درباره من بپرسند پس همانا من نزدیک هستم.

۵- یَرْفَع اللهُ الَّذینَ آمَنوا مِنْکُم
معنی: خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده‌اند بالا می‌برد.

ترجمه صفحه ۳۴ درس ۲ عربی نهم

معنی صفحه 35 عربی نهم

أَ یُمکِنُ أَنْ تَرجِعَ قَلیلاً؟
آیا امکان دارد کمی برگردی؟
لا بَأسَ.
اشکالی ندارد.
عَفواً؛ أَ تُعطینی مَکاناً حَتّیٰ أَجْلِسَ هُنا؟
ببخشید؛ آیا جایی به من می دهی تا این جا بنشینم؟
نَعَمْ؛ تَفَضَّلْ.
بله؛ بفرما.
هَلْ یَسُدّونَ بابَ الْحَرَمِ هٰذِهِ اللَّیلَهَ؟
آیا امشب در حرم را می بندند؟
نَعَم.
بله
عَفواً أَینَ مَوقِفُ سَیّاراتِ الْحَرَمِ؟
ببخشید پارکینگ حرم کجاست؟
خَلفَ هٰذَا الْبِناءِ.
پشت این ساختمان است.
هَل توجَدُ سَیّاراتٌ لِلْعَتَبَهِ لِلذَّهابِ إلیٰ سامَرّاء؟
آیا برای رفتن به سامرا، ماشین های حرم هست؟
لا، مَعَ الْأَسَفِ.
نه، متأسّفانه.
أَ یُمکِنُ أَنْ تُساعِدَنی؟
آیا امکان دارد به من کمک کنی؟
لا بَأسَ. أَنا فی خِدمَتِکَ.
اشکالی ندارد. من در خدمتت هستم.
أَینَ الْحَرَمُ؟
حرم کجاست؟
عَلَی الْیَمینِ.
سمت راست.
أَیُّ جِهَهٍ بِلا ازْدِحامٍ؟
کدام جهت شلوغ نیست؟
هٰذِهِ الْجِهَهُ، عَلَی الْیَسارِ.
این جهت، سمت چپ.
مِنْ أَینَ أَشتَی شاحِنَ الْجَوّالِ؟
از کجا شارژر موبایل را بخرم؟
مِنْ ذٰلِکَ الْمَحَلِّ.
از آن مغازه.
أَ یُمکِنُ أَنْ تُعطیَنی شاحِنَ الْجَوّالِ؟
آیا امکان دارد شارژر موبایل را به من بدهی؟
تَفَضَّلْ.
بفرما.

جواب فعالیت صفحه ۳۶ درس دوم عربی نهم

یک روزنامه دیواری درباره معانی علائم راهنمای و رانندگی به عربی، فارسی و انگلیسی تهیه کنید. 

به عربی  به فارسی به انگلیسی
مَمنوعُ الدُّخول دور زدن ممنوع No U-turn
مَمنوعُ الدُّخول ورود ممنوع No entry
ایست ایست Stop
السَّرْعَهُ المَسْمُوحَهُ سرعت مجاز Speed limit
مَمنوعُ العَبْر عبور ممنوع No crossing
مَمنوعُ الانْحِرافِ إلى الیَسَار انحراف به چپ ممنوع No left turn
مَمنوعُ الانْحِرافِ إلى الیَمِین انحراف به راست ممنوع No right turn
الطَّرِیقُ الخَاصّ مسیر ویژه Bus lane
یُسْمَحُ لِلرُّکَّابِ بالدَّرَّاجَه دوچرخه سواران مجازند Bicycles allowed
یُسْمَحُ لِلْمَشْی پیاده روی مجاز است Pedestrians allowed
مَدْرَسَه مدرسه School
مُسْتَشْفَى بیمارستان Hospital
مُطْفِئَهُ النِّیران آتش نشانی Fire station
مَحَطَّهُ الشُّرْطَهِ ایستگاه پلیس Police station
مَمَرُّ العَبْرِ لِلْمَشْی گذرگاه عابر پیاده Pedestrian crossing
خَطُّ کَشِی العَبْرِ لِلْمَشْی خط کشی عابر پیاده Pedestrian crossing line
مَمَرُّ العَبْرِ لِلْمَشْی بِالضَّوْءِ گذرگاه عابر پیاده با چراغ Pedestrian crossing with traffic lights
إِشَارَهُ الْوَقْفِ چراغ راهنمایی Traffic light
الضَّوْءُ الْأَحْمَر چراغ قرمز Red light
الضَّوْءُ الأَصْفَر چراغ زرد Yellow light
الضَّوْءُ الْأَخْضَر چراغ سبز Green light

همانطور که در سوال این فعالیت گفته شده شما باید یک روزنامه دیواری از علائم راهنمایی و رانندگی تهیه کنید. ما برای شما در یک فایل PDF این تابلو ها را آماده کرده ایم. جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

⭕معانی علائم راهنمای و رانندگی به فارسی و عربی 
⭕معانی علائم راهنمای و رانندگی به انگلیسی

درس ۲ عربی نهم 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.