درس ۲ عربی هشتم (جواب و معنی)

درس ۲ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس دوم عربی هشتم

درس ۲ عربی هشتم (جواب و معنی)

جواب و معنی درس دوم عربی هشتم

جواب و معنی عربی هشتم / جواب درس دوم عربی هشتم همراه با معنی و پاسخ صفحه های ۲۵ ،۲۶ ،۲۸ ،۲۹ ،۳۰ ،۳۱ ،۳۲ ، ۳۳ ،۳۴ عربی هشتم / درس دوم

معنی کلمات درس دوم عربی هشتم

أَسعار : قیمت‌ها (مفرد: سِعْر/= قیمَه) عِندَکُم : دارید، نزد شما
إیجار : کرایه، اجاره فارِغ : خالی
بِطاقَهُ الْهُویَّهِ : کارت شناسایی قَدَرَ : توانست
تَخفیض : تخفیف کَأَنَّ : گویا، انگار
تَعَلُّم : یاد گرفتن کَتَمَ : پنهان کرد
جَعَلَ : قرار داد کُلّ : همه، هر (کُلُّ الرِّجالِ: همۀ مردان، کُلُّ رَجُلٍ: هر مردی)
حَدّاد : آهنگر لا بَأْسَ : اشکالی ندارد
حَسَناً : بسیار خوب مُبین : آشکار، آشکارکننده
حَیّاکَ اللّٰه : زنده باشی مُحَدَّد : مشخص
اَلخْامِس : پنجم مِصعَد : آسانسور
خَبّاز : نانوا مُنَظَّمَه : سازمان (مُنَظَّمَهُ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ: سازمان ملل متّحد)
ذاتُ ثَلاثَهِ أَسِرَّه : دارای سه تخت مَمْزوج : آمیخته
ساعَدَکَ اللّٰهُ : خسته نباشی مِنْ قِبَل : از طرف
طابِق : طبقه (جمع طَوابِق) نُریدُ : می‌خواهیم
سَهْل: آسان نُصوص : متن‌ها «مفرد: نَصّ»
مَمْزوج: آمیخته یُمکِنُ : ممکن است
طَعام : غذا (جمع أَطْعِمَه)
عالَم : جهان (عالَمیَّه: جهانی، بین‌المللی، عالَمینَ: جهانیان) hamyar.in همیار

ترجمه درس دوم صفحه ۲۵ عربی هشتم

ترجمه درس دوم صفحه 25 عربی هشتماهمیت زبان عربی

ترجمه درس دوم صفحه 25 عربی هشتم

۱- ﴿اَلْحَمدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمینَ﴾
معنی: ستایش خدایی را که پروردگار جهانیان است.
لِأَنَّنا نَجَحْنا فِی السَّنَهِ الْماضیَهِ 
معنی: برای اینکه ما در سال گذشته قبول (موفق) شدیم.
وَ قادِرونَ عَلَی قِراءَهِ الْعِباراتِ وَ النُّصوصِ الْبَسیطَهِ.
معنی: و می‌توانیم عبارت‌ها و متن‌های سادهٔ عربی (عربی ساده) را بخوانیم.

۲- نَحنُ بِحاجَهٍ إِلَی تَعَلُّمِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ،
معنی: عربی زبان دین ماست و ما به یادگیری آن نیاز داریم.
لِأَنَّها لُغَهُ دینِنا، و اللُّغَهُ الْفارِسیَّهُ مَمزوجَهٌ بِها کَثیراً.
برای اینکه (زیرا) زبان فارسی با آن بسیار آمیخته است.

۳- إِنَّ اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ مِنَ اللُّغاتِ الْعالَمیَّهِ.
معنی: همانا زبان عربی از زبان‌های بین‌المللی (جهانی) است.

۴- اَلْقُرآنُ وَ الْأَحادیثُ ﴿بِلِسانٍ عَرَبیٍّ مُبینٍ﴾
معنی: قرآن و احادیث (به زبان عربی آشکار است.)

۵- اَلْعَرَبیَّهُ مِنَ اللُّغاتِ الرَّسمیَّهِ فی مُنَظَّمَهِ الْأُمَمِ الْمُتَّحِدَهِ.
معنی: عربی از زبان‌های رسمی سازمان ملل متحد است.

۶- اَلْإیرانیّونَ خَدَمُوا اللُّغَهَ الْعَرَبیَّهَ کَثیراً. 
معنی: ایرانیان به زبان عربی بسیار خدمت کردند.
«اَلْفیروزآبادیُّ» کَتَبَ مُعجَماً فِی اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْقاموسُ الْمُحیطُ»
معنی: «فیروز آبادی» لغت نامه‌ای در زبان عربی نوشته است که نام آن «القاموس المحیط» و
و «سیبَوَیْهِ» کَتَبَ أَوَّلَ کِتابٍ کامِلٍ فی قَواعِدِ اللُّغَهِ الْعَرَبیَّهِ اسْمُهُ «الْکِتابُ».
معنی: «سیبویه» اولین کتاب کامل در قواعد (دستور) زبان عربی نوشته است که اسم آن «الکتاب» است.

ترجمه درس دوم صفحه ۲۶ عربی هشتم

ترجمه درس دوم صفحه 25 عربی هشتم

۷- أَکثَرُ أَسماءِ الْأَولادِ وَ الْبَناتِ فِی الْعالَمِ الْإسلامیِّ عَرَبیٌّ.
معنی: بیشتر اسم‌های پسران و دختران در جهان اسلامی، عربی است.

۸- اَلْکَلِماتُ الْعَرَبیَّهُ، کَثیرَهٌ فِی الْفارِسیَّهِ
معنی: کلمات عربی، در فارسی زیاد است
وَ هٰذا بِسَبَبِ احْتِرامِ الْإیرانیّینَ لِلُغَهِ الْقُرآنِ.
معنی: و این به خاطر احترام ایرانیان به زبان قرآن است.

۹- أنَا أَعرِفُ مَعنَی کَلِماتٍ کَثیرَهٍ وَ أَذکُرُ کُلَّ کَلِماتِ السَّنَهِ الْماضیَهِ
معنی: من معنی کلمات زیادی را می‌دانم و همه کلمات سال گذشته را به یاد می‌آورم
وَ أَقدِرُ عَلَی قِراءَهِ النُّصوصِ الْبَسیطهِ. 
معنی: و می‌توانم متن‌های ساده را بخوانم.
جاءَ فِی الَْمثالِ:
معنی: در مثال‌ها آمده است:

۱۰- «اَلْعِلْمُ فِی الصِّغَرِ کَالنَّقشِ فِی الْحَجَرِ.»
معنی: «علم در کودکی مانند نقاشی در سنگ است.»

۱۱- یا أَخی، أَ أَنتَ تَعرِفُ مَعنَی کَلِماتِ الْکِتابِ الْأَوَّلِ أَیضاً؟
معنی: ای برادرم، آیا تو معنی کلمات اول را می‌دانی؟

۱۲- یا أُختی، أَ تَفهَمینَ مَعنَی الْآیاتِ وَ الْأَحادیثِ السَّهْلَهِ؟
معنی: ای خواهرم، آیا معنی آیات و احادیث ساده را می‌فهمی؟

ترجمه درس دوم صفحه ۲۶ عربی هشتم

معنی صفحه ۲۸ عربی هشتم

🔖 مانند مثال ترجمه کنید.معنی صفحه 28 عربی هشتمجدول صفحه ۲۸ عربی هشتم با جواب

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۲۸ عربی هشتم

جواب تمرین عربی کلاس هشتم

📙 تمرین یک_ الاول
🔖 با مراجعه به متن درس جمله های درست و نادرست را معلوم کنید.جواب تمرین درس ۲ صفحه 28 عربی هشتم

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۲۹ عربی هشتم

📙 تمرین دوم_ الثانی
🔖ترجمه کنید.

جواب تمرین درس ۲ صفحه 28 عربی هشتمیا وَلَدُ، ماذا تَفْعَلُ؟
معنی: ای پسر، چه می کنی؟
أَنْظُرُ إلی صورَهٍ.
معنی: به عکس نگاه می‌کنم.
جواب تمرین درس ۲ صفحه 28 عربی هشتمیا سَیِّدَهُ، ماذا تَفْعَلینَ؟
معنی: ای خانم چه کار می‌کنی؟
أَقْرَأُ آیاتٍ مِنَ الْقُرآنِ.
معنی: آیاتی از قرآن را می‌خوانم.
جواب تمرین درس ۲ صفحه 28 عربی هشتمهَلْ تَصنَعُ کُرسیّاً؟
معنی: آیا صندلی می‌سازی؟
لا؛ أَصنَعُ مِنضَدَهً.
معنی: نه میز می‌سازم.
جواب تمرین درس ۲ صفحه 28 عربی هشتمأَتَذهَبینَ مَعَ أُخْتِکِ؟
معنی: آیا با خواهرت می‌روی؟
لا؛ أَذهَبُ مَعَ صَدیقَتی.
معنی: نه با دوستم می‌روم.

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۰ عربی هشتم

📙 تمرین سوم _ الثالث
🔖 هر کلمه را به توضیح مرتبط با آن وصل کنید. «یک کلمه اضاف است.»
جواب تمرین درس ۲ صفحه 30 عربی هشتم

📙 تمرین چهارم_ الرابع
🔖 ترجمه کنید. سپس فعل ماضی و مضارع را مشخّص کنید.

۱-وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ
فعل ماضی : جَعَلْنَا
معنی: قرار دادیم از آب هر چیزی را زنده

۲- أَنتَ قَبِلْتَ کَلامَ والِدِکَ وَ الْآنَ تَعمَلُ بِهِ.
فعل ماضی : قَبِلْتَ
فعل مضارع : تَعمَلُ
معنی: تو سخن پدرت را قبول کردی و الان به آن عمل می کنی.

۳- أَنتِ حَفِظْتِ سورَهَ النَّصرِ وَ الْآنَ تَحفَظینَ سورَهَ الْقَدرِ.
فعل ماضی : حَفِظْتِ
فعل مضارع : تَحفَظینَ
معنی: تو سوره نصر را حفظ کردی و اکنون سوره قدر را حفظ می کنی.

۴- أَنَا دَخَلْتُ الصَّفَّ الثّامِنَ وَ أنتَ تَدخُلُ الصَّفَّ الْخامِسَ.
فعل ماضی : دَخَلْتُ
فعل مضارع : تَدخُلُ
معنی: من به کلاس هشتم داخل شدم و تو به کلاس پنجم داخل می شوی.

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۱ عربی هشتم

📙 تمرین پنجم_ الخامس
🔖 گزینه مناسب را انتخاب کنید.
۱. أَ أَنتَ …… الْبابَ قَبلَ دَقیقَتَینِ؟
طَرَقْتَ ، تَطْرُقُ.
معنی: آیا تو در دو دقیقه پیش در را کوبیدی؟ کوبیدی ، می کوبی.

۲. أنَا …… عَنْ طَریقِ الْجَنَّهِ فی حَیاتی.
بَحَثْنا ، أَبْحَثُ.
معنی: من در زندگی ام دنبال راه بهشت می گردم گشتی ، می گردی.

۳. یا حَدّادُ، أ أنَتَ …… فِی الْمَصنعَ أَمْسِ؟
عَمِلْتَ ، تَعْمَلینَ.
معنی: ای آهنگر، آیا تو دیروز در کارخانه کار کردی؟ کار کردی ، کار می کنی.

۴. یا أُختی، هَلْ …… الطَّعامَ قَبلَ دَقیقَهٍ؟
أَکَلْتِ ، شَربِتَْ.
معنی: ای خواهرم ، آیا دو دقیقه پیش غذا خوردی؟ خوردی ، نوشیدی.

۵. أ أَنتِ …… بِجَمْعِ الْفَواکِهِ بَعدَ یَومَینِ؟
بَدَأْتُ ، تَبْدَئینَ.
معنی: آیا تو بعد از دو روز به جمع آوری میوه ها شروع میکنی؟ شروع کردم ، شروع میکنی.

۶. أَیُّهَا الْخَبّازُ الْمُحتَرَمُ، هَل …… بَعدَ دَقائِق؟
تَعْمَلُ ، تَعْمَلینَ.
معنی: ای نانوای محترم ، آیا بعد دقایقی کار میکنی؟ کار میکنی ، کار میکنی.

📙 تمرین ششم _ السادس
🔖 مانند مثال ترجمه کنید. جواب تمرین درس ۲ صفحه 31 عربی هشتم

جواب تمرین درس ۲ صفحه ۳۱ عربی هشتم

📙 تمرین هفتم_ السابع
🔖در گروه‌های دو نفره مکالمه کنید. «پاسخ کوتاه کافی است.»
جواب تمرین درس ۲ صفحه 31 عربی هشتم

معنی صفحه ۳۲ و ۳۳ عربی هشتم

معنی عربی هشتم

🔖بخوانید و ترجمه کنید.
۱. لِکُلِّ شیءٍ طَریقٌ وَ طَریقُ الْجَنَّهِ الْعِلْمُ. 
معنی: هر چیزی راهی دارد و راه بهشت دانش است.

۲. اَلْعِلْمُ أَفضَلُ مِنَ الْعِبادَهِ.
معنی: علم برتر از عبادت است.

۳. زَکاهُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ. 
معنی: زکات علم، گسترش آن است.

۴. مَنْ سَأَلَ، عَلِمَ. 
معنی: هر کس پرسید، می داند.

۵. مَنْ کَتَمَ عِلْماً، فَکَأَنَّهُ جاهِلٌ. 
معنی: هر کس علمی را پنهان کند ، گویی که نادان است.

معنی اربعینیات صفحه ۳۴ درس دوم عربی هشتم

معنی عربی هشتم

إیجارُ الْغُرفَهِ فی کَربَلاء
اجاره اتاق در کربلا

_ ساعَدَکَ اللّٰهُ!
خدا قوت
_ حَیّاکَ اللّٰهُ!
زنده باشی
_ هَل عِندَکُم غُرفَهٌ فارِغَهٌ ذاتُ ثلَاثَهِ أَسِرَّه؟
آیا اتاق خالی سه تخته داری؟
_ نَعَم؛ عِندَنا فِی الطّابِقِ الرّابِعِ.
بله، در طبقه چهارم داریم
_ أ ما عِندَکُم فِی الطّابِقِ الْأَوَّلِ؟
آیا در طبقه اول نداری؟
_ لا؛ ما عِندَنا، لکِنْ، اَلْمِصعَدُ مَوجودٌ.
نه نداریم ولی آسانسور هست.
_ حَسَناً، نُریدُ رُؤیَهَ الْغُرفَهِ.
باشه، میخواهیم اتاق را ببینیم.
_ لا بَأسَ؛ هٰذا مِفتاحُ الْغُرفَهِ.
عیبی نداره، این کلید اتاق است .
_ کَمْ إیجارُها؟
اجاره اش چند است؟
_ أمَامَکَ لَوحَهُ الْإیجاراتِ.
تابلو اجاره ها جلوته
_ هَل یُمکِنُ التَّخفیضُ؟
آیا امکان تخفیف هست؟
_ لا؛ لِأَنَّ الْأَسعارَ مُحَدَّدَهٌ مِن قِبَلِ الْحِکومَهِ.
نه، زیرا قیمت ها از سوی دولت مشخص شده است .
کَم لَیلَهً أَنتُم فی کَربَلاء؟
چند شب در کربلا هستید؟
_ ثلَاثَهَ لَیالٍ.
سه شب
_ أیَنَ بِطاقاتُ هُویّاتِکُم؟
کارت های شناسایی شما کجاست؟
_ هٰذِهِ بِطاقاتُنا.
این کارت هایمان است.

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.