جواب فعالیت های فصل ۲ علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۲ علوم هفتم

گام به گام فصل دوم علوم هفتم

جواب فعالیت های فصل ۲ علوم هفتم

گام به گام فصل دوم علوم هفتم

گام به گام علوم هفتم با جواب / فصل ۲: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

جواب فعالیت صفحه ۷ علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۷ علوم هفتم

شکل زیر،‌ جرم چند چیز مختلف در اطراف ما را نشان می‌دهد. چرا جرم برخی با گرم و جرم بعضی با کیلوگرم ثبت شده است؟
جواب: چون هر یکا یا واحد مقادیر کوچک و بزرگ دارد برای اجسام کوچک از یکای گرم که برابر یک هزارم کیلو گرم است استفاده می کنیم.

جواب فعالیت صفحه ۸ علوم هفتم

با استفاده از ترازو و نیروسنج، جرم و وزن هریک از مواد زیر را اندازه گیری کنید. قبل از اندازه گیری جرم تخمینی خودتان را بنویسید.

ردیف- نام ماده جرم تخمینی
(کیلوگرم)
جرم اندازه‌گیری شده
(کیلوگرم)
وزن اندازه‌گیری شده
(نیوتون)
۱- گردو ۰/۰۱ ۰/۰۱۲ ۰/۱
۲- پرتقال ۰/۱ ۰/۲ ۲
۳- گوشی همراه ۰/۲ ۰/۱۵ ۱/۵
۴- کتاب علوم ۰/۳ ۰/۲۵ ۲/۵

تکرار اندازه‌گیری و میانگین گرفتن از اعداد به دست آمده، شما را به اندازه دقیق‌تر و درست‌تری از کمیت اندازه‌گیری شده می‌رساند.

جواب فعالیت صفحه ۸ علوم هفتم

شکل‌های زیر چند اندازه‌گیری طول را نشان می‌دهد:جواب فعالیت صفحه ۸ علوم هفتم

چرا طول مداد با سانتی‌متر، قطر نوک آن با میلی‌متر، طول حیاط با متر و فاصله تهران تا مشهد با کیلومتر بیان شده است؟
جواب: زیرا برای فواصل خیلی کوتاه از میلی متر و بزرگتر با سانتی متر و یکای اصلی طول متر و برای فواصل خیلی طولانی از کیلو متر استفاده می کنیم.

جواب سوال صفحه ۸ علوم هفتم

یکی از ابزارهای اندازه‌گیری طول اجسام کوچک، خط‌کش است. طول خط‌کش‌های آزمایشگاهی برحسب سانتی‌متر و میلی‌متر درجه بندی شده است (شکل ۳). به نظر شما، هنگام اندازه‌گیری طول یک جسم با خط‌کش باید به چه نکاتی توجه کنیم؟
جواب: باید به دقت اندازه گیری و محدوده اندازه گیری دقت کنیم و برای خواندن اندازه چشم را در زاویه درست قرار دهیم

جواب فعالیت صفحه ۹ علوم هفتم

با استفاده از استوانه مدرج و آب، حجم یک سنگ کوچک را اندازه بگیرید و درباره روش اندازه‌گیری خود توضیح دهید.
جواب: ابتدا مقداری آب را در استوانه مدرج می‌ریزیم و حجم آب را از روی خطوط مدرج روی استوانه می‌خوانیم. سپس سنگ را درون استوانه مدرج می‌اندازیم و حجم را دوباره می‌خوانیم. سپس دو عدد به دست آمده را از هم کم می‌کنیم. عدد حاصل برابر با حجم سنگ است.

جواب فعالیت صفحه ۹ علوم هفتم

چند مکعب هم اندازه چوبی، فلزی و… بردارید. با اندازه‌گیری جرم و حجم، نسبت جرم به حجم آنها را محاسبه کنید. با انداختن مکعب‌ها در آب و مشاهده میزان فرورفتن هر کدام در آب، جدول را کامل کنید.

مکعب جرم تخمینی
(کیلوگرم)
جرم اندازه‌گیری شده
(کیلوگرم)
وزن اندازه‌گیری شده
(نیوتون)
جرم (گرم) ۰/۸ ۷/۷۸ ۰/۱۲
حجم (سانتی‌متر مکعب) ۱ ۱ ۱
نسبت جرم به حجم (گرم بر سانتی‌متر مکعب) ۰/۸ ۷/۷۸ ۰/۱۲
میزان فرو رفتن در آب (کم، زیاد و کامل) زیاد کامل کم

الف) نسبت جرم به حجم کدام بیشتر است؟ 
جواب: مکعب فلزی
ب) چه رابطه‌ای بین این نسبت و فرو رفتن در آب وجود دارد؟
جواب: هر چه نسبت جرم به حجم ماده ای بیشتر باشد، بیشتر در آب فرو می‌رود.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰ علوم هفتم

دانش آموزی برای به دست آوردن چگالی یک کلید، نخست با ترازو، جرم آن را (۱۲ گرم)؛ سپس حجم آن را با استفاده از یک استوانه مدرج و مقداری آب، اندازه گرفت. با توجه به اعداد روی شکل، چگالی کلید را حساب کنید. خود را بیازمایید صفحه 10 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۰ علوم هفتم

دانش‌آموزی برای به دست آوردن چگالی یک سنگ کوچک، ابتدا جرم آن را با ترازو اندازه می‌گیرد و مقدار ۴۰۰ گرم را به دست می‌آورد، سپس آن را درون استوانه مدرج که ۵۰۰ سانتی‌متر مکعب آب دارد، می‌اندازد. سطح آب روی ۶۰۰ سانتی‌متر مکعب قرار می‌گیرد. چگالی سنگ چقدر است؟ جواب: فعالیت صفحه 10 علوم هفتمفعالیت صفحه 10 علوم هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۱ علوم هفتم

با استفاده از ساعت یا زمان‌سنج، زمان میانگین ضربان قلب هر یک از اعضای گروه خود را اندازه‌گیری کنید. به این منظور تعداد ضربان‌ها را در یک دقیقه بشمارید. این کار را برای هر نفر، سه بار تکرار کنید و میانگین آن را به دست آورید و به صورت نمودار ستونی نشان دهید.
علی در هر دقیقه ۷۲ میانگین
بار اول ۸۰ بار دوم ۶۳
آرمان در هر دقیقه ۷۴ میانگین
بار اول ۷۹ بار دوم ۶۷

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت های فصل ۲ علوم هفتم را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۳ علوم هفتم و برای بخش قبلی از جواب فعالیت های اول علوم هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۲ علوم هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.