جواب درس ۲ علوم چهارم (مخلوط ها در زندگی)

جواب درس ۲ علوم چهارم

گام به گام علوم چهارم دبستان درس دوم

جواب درس ۲ علوم چهارم

گام به گام علوم چهارم دبستان درس دوم

جواب علوم چهارم / درس ۲ :: مخلوط‌ها در زندگی / جواب صفحه ۶ , ۷ , ۸ , ۹ , ۱۰ , ۱۱ , ۱۲ , ۱۳ , ۱۴علوم چهارم

جواب فعالیت صفحه ۶ درس دوم علوم چهارم

۱- مقداری ماسه و چند عدد مهره و تیله را در یک ظرف دردار بریزید و تکان دهید.
۲- با نوک مداد، چند سوراخ ریز در ته لیوان ایجاد کنید.
پیش‌بینی کنید اگر مواد درون ظرف را در لیوان بریزید،
جواب: ماسه بیرون می ریزد و تیله درون لیوان باقی می ماند.
۳- اکنون لیوان را در یک بشقاب بگذارید و مواد درون ظرف را در لیوان بریزید.
۴- لیوان را به آرامی تکان دهید؛ چه مشاهده می‌کنید؟ 
جواب: ماسه ها از زیر لیوان، بیرون می ریزند.
آیا احمد به همین روش می‌تواند شکرها را از نخودچی‌ها جدا کند؟
جواب: بله

آیا پس از جداشدن دانه‌های شکر از نخودچی‌ها، شکل آنها تغییر می‌کند؟ 
جواب: خیر به همان شکل باقی می مانند.

جواب سوال های متن صفحه ۷ علوم چهارم

جواب سوال های متن صفحه ۷ علوم چهارم

آیا می‌توان سبزی‌ها را در این مخلوط از هم تشخیص داد؟
جواب: بله
آیا مواد این مخلوط را به آسانی می‌توانید از هم جدا کنید؟
جواب: بله
از مخلوط سبزی، تربچه‌ای را جدا کنید. آیا رنگ و شکل آن تفاوت می‌کند؟
جواب: خیر

جواب گفت‌وگو صفحه ۷ درس دوم علوم چهارم

در هر یک از مخلوط‌های زیر چه چیزهایی وجود دارد؟جواب گفت‌وگو صفحه ۷ درس دوم علوم چهارم جواب: بلوک های بازی و بادام، فندق، گردو، پسته
در هر یک از این مخلوط‌ها، مواد چه حالتی دارند؟
جواب: همه جامد در جامد هستند

صفحه ۷ درس دوم علوم چهارم چند نمونه ی دیگر از این نوع مخلوط ها را که می شناسید، نام ببرید.
جواب: شن و ماسه، مداد و خودکار ، نخود و لوبیا، نمک و شکر جواب گفت‌وگو صفحه ۷ درس دوم علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه ۸ درس دوم علوم چهارم

در هر یک از شکل‌های بالا، چه موادی با هم مخلوط شده‌اند؟ جدول زیر را پر کنید.

انواع مخلوط
جامد در جامد  جامد در مایع مایع در مایع
سبزی خاک شیر روغن زیتون در آب
میوه های خشک سنگ در آب گازوئیل در آب
آجیل شن در آب بنزین در آب

جواب فعالیت صفحه ۸ درس دوم علوم چهارم

۱- درون سه لیوان که قبلاً آنها را شماره‌گذاری کرده‌اید، تا نیمه آب بریزید.
۲- در لیوان شماره‌ی (۱) سه حبه قند و در لیوان شماره‌ی (۲) سه قاشق روغن مایع بریزید و آنها را هم بزنید.
۳- در لیوان شماره‌ی (۳) سه قاشق گچ یا آرد بریزید و آن را هم بزنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: ابتدا ته نشین میشود بعد از به هم زدن آن با آب مخلوط میشود. سپس دوباره ته نشین میشود.
۴- مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

جواب فعالیت صفحه ۸ درس دوم علوم چهارماز این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: برخی مواد به طور یکنواخت در آب حل می شوند و ته نشین نمی شوند و شفاف هستند ولی برخی دیگر از مواد هم هستند که یکنواخت پخش نمیشوند و ته نشین می شوند و شفاف هم نیستند.

جواب فکر کنید صفحه ۹ درس دوم علوم چهارم

در نمونه‌های زیر، مخلوط‌های یک‌نواخت را مشخّص کنید. دلیل خود را بیان کنید. جواب فکر کنید صفحه ۹ درس دوم علوم چهارم شربت: 
غیر یکنواخت (ته‌نشین می شود)

جواب فکر کنید صفحه ۹ درس دوم علوم چهارمزعفران دم کرده و صاف شده:
یکنواخت (شفاف)

جواب فکر کنید صفحه ۹ درس دوم علوم چهارمآب و نمک:
یکنواخت (شفاف)

جواب پایین صفحه ۹ درس دوم علوم چهارم

جواب پایین صفحه ۹ درس دوم علوم چهارمجواب: اول پودر قند – بعد شکر – بعد نبات

جواب فعالیت صفحه ۱۰ درس دوم علوم چهارم

۱- درون سه لیوان که قبلا آنها را شماره‌گذاری کرده‌اید، تا نیمه آب معمولی بریزید.
۲- سه شاخه نباتِ تقریباً برابر بردارید. یکی از آنها را خرد کنید و دیگری را در هاون بکوبید تا پودر شود.
۳- شاخه نبات سوم را در لیوان شماره‌ی (۱) بیندازید و آن را با قاشق هم بزنید تا نبات کاملاً حل شود. هم زمان، زمان‌سنج را روشن کنید. زمان لازم برای حل شدن شاخه نبات را در جدول زیر بنویسید.
۴- مرحله‌ی (۳) را با خرده نبات و پودر نبات تکرار کنید.

نوع ماده شاخه نبات خرده نبات  پودر نبات
زمان لازم برای حل شدن (ثانیه)  ۷ دقیقه  ۳ دقیقه  ۱ دقیقه 

در کدام حالت، نبات سریع‌تر در آب حل می‌شود؟ 
جواب: پودر نبات
از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: هر چقدر اندازه ذرات کوچک تر باشد، سرعت حل شدن بیشتر می شود.

جواب فعالیت صفحه ۱۱ درس دوم علوم چهارم

۱- در یک لیوان، تا نیمه آب سرد بریزید.
۲- دو قاشق چای خوری شکر به آب لیوان اضافه کنید و زمان‌سنج را روشن کنید.
۳- مخلوط آب و شکر را با قاشق هم بزنید تا شکر به طور کامل حل شود. زمانی را که برای حل شدن شکر لازم است، یادداشت کنید.
۴- همین آزمایش را با آب نیم گرم و داغ تکرار کنید و مشاهده‌های خود را در جدول زیر بنویسید.

نوع آب داغ نیم‌گرم سرد
مدت زمان لازم برای حل شدن (ثانیه) ۱۰ ثانیه ۲۰ ثانیه ۳۰ ثانیه

۵- نتایج را روی نمودار ستونی رسم کنید.نتایج را روی نمودار ستونی رسم کنید

شکر در کدام آب سریع‌تر حل می‌شود؟ 
جواب: آب داغ
از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: آب داغ به حل شدن و پراکنده شدن سریع مواد کمک می‌کند.

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ درس دوم علوم چهارم

جواب فکر کنید صفحه ۱۲ درس دوم علوم چهارم

برای تهیه‌ی سریع یک لیوان شیرعسل خنک چه راه‌هایی پیشنهاد می‌کنید؟
جواب: ابتدا کمی شیر را گرم می کنیم. سپس عسل را در آن حل می کنیم بعد بقیه ی شیر سرد را درون لیوان می ریزیم.

جواب فعالیت صفحه ۱۲ و ۱۳ درس دوم علوم چهارم

۱- با ماژیک روی دو لیوان حروف (آ) و (ب) را بنویسید.
۲- در لیوان (آ) یک قاشق نمک، یک قاشق ماسه و تا نیمه‌ی آن آب بریزید. مخلوط را کاملاً هم بزنید.
کدام مادّه در این مخلوط دیده نمی‌شود؟
جواب: نمک
۳- اکنون، مانند شکل، روی لیوان (ب) پارچه‌ای توری و نازک (یا کاغذ صافی) بگذارید و کش را دور آن بیندازید.
۴- مخلوط درون لیوان (آ) را روی صافی بریزید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: ماسه روی صافی می ماند و آب و نمک از صافی رد می شود.
کدام مادّه را با روش صاف کردن جدا کردید؟
جواب: ماسه
۵- دو قطره از مخلوط آب و نمکِ لیوان (ب) را روی یک ورقه‌ی نازک آلومینیمی بچکانید و صبر کنید تا آب آن بخار شود.
۶- پیش‌بینی کنید که چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: آب بخار می شود و نمک روی آلومینیم می ماند.
نتایج را در جدول زیر بنویسید.

روش‌ های جدا کردن نتیجه
ماده یا مواد جدا شده ماده یا مواد باقی مانده
صاف کردن آب و نمک  ماسه
تبخیر (بخار کردن) آب نمک

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۳ درس دوم علوم چهارم

ما هر روز موادّ مختلفی را از هم جدا می‌کنیم. درباره‌ی تصویرهای زیر گفت‌وگو کنید.
جواب: جدا کردن برنج و آب به وسیله آبکش، جدا کردن گل و لای سبزی به وسیله آبکش، جدا کردن آب از ماست به وسیله کیسه نخی، جدا کردن تفاله‌ی چای با چای صاف کن از نمونه‌های جداکردن مواد مختلف با در خانه است.

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه دوم درس دوم علوم چهارم

نمک خوراکی را چگونه تهیه می‌کنند؟ در این باره اطّلاعات جمع‌آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
جواب: نمک خوراکی از آب دریا یا از معادن تهیه می‌شود
برای اینکه نمک را از آب دریا جدا کنند، آب دریا را در حوضچه‌های کوچکی می‌ریزند تا در اثر تابش نور خورشید، آب آن بخار شود.
سپس نمک و مخلوط مواد دیگر را جمع‌آوری و در کارخانه به روش‌های دیگر مانند تبلور، نمک را از بقیه مواد جداسازی می‌کنند.

جواب فکر کنید صفحه ۱۴ درس دوم علوم چهارم

برای جداسازی اجزای هر یک از مخلوط‌ها، از کدام یک از صافی‌های زیر می‌توان استفاده کرد؟جواب:

جواب فکر کنید صفحه ۱۴ درس دوم علوم چهارم

صفحه ۱۴ درس دوم علوم چهارمشما برای استفاده‌ی درست از مخلوط‌ها و محلول‌ها چه پیشنهادهایی دارید؟
جواب: هیچگاه محلول ها و مخلوط هایی که نمیشناسم را با هم ترکیب نمیکنم
محلول ها و مخلوط های مضرر را در طبیعت رها نمیکنم.
محلول ها و مخلوط های خطر ناک را از دسترس کودکان دور نگه میدارم .

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲ علوم چهارم (مخلوط ها در زندگی) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از علوم چهارم درس ۳ با جواب و برای بخش قبلی از جواب درس اول علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۲ علوم چهارم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.