جواب درس ۲ فارسی نهم؛ صفحه ۲۰، ۲۱

جواب درس ۲ فارسی نهم؛ صفحه ۲۰، ۲۱

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس دوم فارسی نهم

جواب درس ۲ فارسی نهم؛ صفحه ۲۰، ۲۱

خودارزیابی و فعالیت نوشتاری درس دوم فارسی نهم

جواب فارسی نهم / درس ۲ :: عجایبِ صُنعِ حق تعالی

جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ فارسی نهم

۱- کدام بخش درس، به روز رستاخیز، اشاره دارد؟
جواب: در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد، بلکه هزار رنگ شود.

۲- عبارت «هر یکی را آنچه به کار باید، داد» را توضیح دهید.
جواب: خداوند طبق عدل و داد، هر چیزی را که مورد نیاز آفریده‌هایش هست، در اختیارشان قرار داده تا بتوانند زندگی کنند. هیچ یک از آفریده‌های خدا بدون حکمت، بدون برنامه و بی‌هدف خلق نشده‌اند. خدای بزرگ همه آفریده‌ها را با برنامه و هدفمند خلق کرده است.

۳- بند «… و مَثَل تو چون مورچه‌ای …» چه ارتباطی با درک شگفتی‌های آفرینش دارد؟
جواب: برای درک آفریده‌های هستی، باید هستی را به عنوان یک نظام کلی ببینیم و نظام‌های کوچک را در ارتباط با آن درک کنیم. این نظام‌های کوچک از زاویه دید انسان‌ها تعریف می‌شود و برای درک آنها باید معرفت و شناختمان را از خالق هستی بیشتر کنیم.

جواب گفت‌وگو صفحه ۲۱ فارسی نهم

۱- درباره زیبایی‌های آفرینش که در کتاب‌های دیگر به ویژه قرآن کریم خوانده یا شنیده‌اید، گفت‌وگو کنید.
جواب: در مورد زنبور عسل، عنکبوت و… می‌توانید تحقیق کنید.

۲- درباره جمله «همیشه در خانه خدایی، هیچ تعجّب نکنی!» گفت‌وگو کنید.
جواب: انسان در دنیایی زندگی می‌کند که پر از شگفتی‌ آفرینش است.
امام محمد غزالی مثالی آورده است: اگر ما وارد ساختمان پر نقش و نگاری شویم، حیرت زده می‌شویم و تعجب می‌کنیم چگونه است که در خانه خدای بزرگ زندگی می‌کنیم و تعجب نمی‌کنیم و حیرت زده نمی‌شویم.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۲۱ فارسی نهم

۱- مترادف واژه‌های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۲۱ فارسی نهم

سرگشته:  حیران
رنگین کمان:  قوس قزح
آفرینش:  صنع
تخت:  سریر
ابر:  میغ
فرش:  بساط
شناخت: معرفت

۲- در عبارت‌های زیر، هسته و نوع وابسته‌ها را مشخّص کنید.

الف) سنگ سخت و آب لطیف
سنگ (هسته)
سخت (وابسته پسین – صفت بیانی)
و آب (هسته)
لطیف (وابسته پسین – صفت بیانی)

ب) این عالم زیبا
این (وابسته پیشین – صفت اشاره‌ای)
عالم (هسته)
زیبا (وابسته پسین – صفت بیانی)

ج) چه خلقت شگفت انگیزی!
چه (وابسته پیشین – صفت تعجبی)
خلقت (هسته)
شگفت انگیزی! (وابسته پسین – صفت بیانی)

د) کدام مستمع آگاه است؟
کدام (وابسته پیشین – صفت پرسشی)
مستمع (هسته)

۳- پیام متن زیر را بنویسید.
«این عالَم، خانه خداست؛ چراغ وی ماه است و شعله وی آفتاب و تو از عجایب این، غافل؛ که خانه بس بزرگ است و چشم تو بس مختصر»
جواب: شناخت خدا و تلاش برای شناخت از طریق دیدن آفریده‌های خدا​​​​

جواب درس ۲ فارسی نهم

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.