جواب درس ۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۹ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۴

جواب درس ۲ فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس دوم فارسی پنجم

جواب درس ۲ فارسی پنجم ابتدایی

جواب سوالات درس دوم فارسی پنجم

جواب سوالات فارسی پنجم / درس ۲ :: فضلِ خدا

جواب درست و نادرست صفحه ۱۹ درس دوم فارسی پنجم

۱- بخشش و بزرگواری خداوند قابل شمارش نیست.
درست ✔

۲- خدای بزرگ به وسیله آفتاب، اجزای خاک مرده را به باغ میوه و چمن‌زار تبدیل می‌کند.
 درست ✔
۳- فقط انسان‌ها می‌توانند به خوبی خداوند را ستایش کنند.
نادرست ❌

جواب درک مطلب صفحه ۱۹ درس دوم فارسی پنجم

۱- سعدی با کدام مصراع بیان میکند که نمیتوان شکر همه ی نعمت های خدا را به جا آورد؟
جواب: در مصراع دوم:
کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟

۲- در بیت « ابر آب داد بیخ درختان مرده را *** شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد» شاعر از چه فصل هایی سخن گفته است؟
جواب: فصل زمستان به بهار که درختان از خواب بیدار و سرسبز میشوند.

۳- در این شعر منظور از «پیرهن» چیست؟ چرا شاعر برای بیان منظور خود از این واژه استفاده کرده است؟
جواب: برگ و شکوفه هایی درختان را میپوشاند
چون برگ های تازه مثل پوشیدن پیرهن برای درختان است.

۴- سعدی میگوید: «کیست آن که شکر یکی از هزار کرد؟» آیا فقط هزار نعمت وجود دارد؟ توضیح دهید.
جواب: خیر منظور سعدی این است که کسی به درستی نمیتواند هزاران نعمت خداوند را شکر کند.

۵- در بیت «ابر آب داد، بیخِ درختانِ مُرده را / شاخِ برهنه، پیرهن نوبهار کرد» شاعر از چه فصل‌هایی سخن گفته است؟
جواب: فصل‌های زمستان و بهار

جواب دانش زبانی صفحه ۲۰ درس دوم فارسی پنجم

جواب دانش زبانی صفحه ۲۰ درس دوم فارسی پنجم

گر بخواهیم متن تبریک را خطاب به کسی که موفّقیتی به دست آورده، بخوانیم، چه می‌کنیم؟
جواب: حالت خودمان و لحن صدایمان باید شادی را بیان کند

اگر بخواهیم متن تسلیت را خطاب به کسی که به سوگی دچار شده، بخوانیم، چه می‌کنیم؟
جواب: حالت چهره و لحن صدایمان باید غم و اندوه و همدردی را نشان دهد

لحن خواندنِ شعر ستایش «ای همه هستی ز تو پیدا شده» با شعر این درس «فضل خدا» به نظر شما یکسان است؟ درباره‌ٔ لحن و آهنگ خواندن این دو شعر، گفت‌وگو کنید.
جواب: لحن هر دو شعر ستایشی است. در هردو شعر به برشمردن صفات پروردگار و ستایش او پرداخته است . هردو شاعر اغرار می کنند که خداوند افریننده جهان و تنها یاور همه موجودات است

جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ درس دوم فارسی پنجم

۱- با توجّه به متن، بگویید پروانه چه ویژگی‌هایی داشت؟ آیا کار او را می‌پسندید؟ چرا؟ 
جواب: زیبا و مغرور
– خیر کار او را نمی پسندم چون افراد مغرور دوستی ندارند

۲- به نظر شما چرا پروانه دیگر خود را در برکه تماشا نکرد و بال‌هایش را به نمایش نگذاشت؟
جواب: زیرا فهمید خدا با نقاشی هنرمندانه بر روی بال های او باعث خوش رنگی و زیبایی اش شده است

۳- چه چیزهایی باعث زیبایی و شادابی گل سرخ بودند؟ به ترتیب بیان کنید. 
جواب: گلبرگ ها – برگ ها – ساقه ریشه -زمین – خورشید – خداوند

۴- چه شخصیت هایی در داستان « راز گل سرخ» حضور داشتند و صحبت کردند؟
جواب: پروانه ، پروانه های دشت ، گل سرخ ، برگ ها ، ساقه ، ریشه ، زمین ، خورشید

جواب سوال حکایت صفحه ۲۴ فارسی پنجم

🟠 حکایتی که خواندید، با مفهوم کدام‌یک از مَثَل‌های زیر ارتباط دارد؟
– سحرخیز باش تا کامروا باشی.
– دست بالای دست بسیار است.
– ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است.
– مرغ همسایه، غاز است.
– عقلش به چشمش است. درست ✔
– جوجه‌ها را آخر پاییز می‌شمارند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲ فارسی پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۹ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس سوم فارسی پنجم و برای بخش قبلی از درک مطلب صفحه ۱۴ فارسی پنجم با جواب استفاده نمایید. همچنین میتوانید از معنی درس ۲ فارسی پنجم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.