جواب فعالیت درس ۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸

جواب فعالیت درس ۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸

گام به گام درس دوم قرآن هشتم

جواب فعالیت درس ۲ قرآن هشتم؛ صفحه ۲۱، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸

گام به گام درس دوم قرآن هشتم

جواب قرآن هشتم /  درس ۲ :: سوره فرقان، رسانه‌های قرآنی

جواب صفحه ۲۱ قرآن هشتم

جواب صفحه ۲۱ قرآن هشتم

فعالیت
💠آیات 47 و 48 سوره فرقان را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آنها را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیات به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
١ خداوند چه نعمت هایی را در شب و چه نعمت هایی را در روز برای انسان قرار داده است؟
نعمت‌های شب:
زیبای تاریکی شب ، نور ماه و ستارگان ، تغییر هوا ، آرام کردن جانداران ، سکوت شب
نعمت‌های روز:
نور خورشید ، گرمای خورشید ، امکان انجام فعالیت‌های مختلف ، دیدن زیبایی‌های طبیعت

٢ چرا خداوند حرکت بادها را بشارت آفرین معرفی میکند؟
بادها، با وزیدن خود، باعث می شوند که ابرها شکل بگیرند و باران ببارد. باران، باعث رشد گیاهان و میوه ها می شود و به زندگی انسان و سایر موجودات زنده کمک می کند. بنابراین، حرکت بادها، بشارت دهنده زندگی و امید است.

حفظ
💠به انتخاب خود یک جمله (پیام قرآنی) از این آیه را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب صفحه ۲۳ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

قرآن، جهانیان، فرزند ، همتا ، فرو فرستاد

کلمه معنی
۱- نَزَّلَ نازل کرد، فرو فرستاد
۲- فُرقان وسیله تشخیص حق از باطل، یکی از نام های قرآن
۳- یَکونُ می باشد
۴- عالَمینَ جهانیان، مردم
۵- نَذیر هشداردهنده
۶- وَلَد فرزند
۷- شَریک شریک، همتا
۸- قَدَّرَ اندازه گیری کرد

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب ها و عبارات را بنویسید.

۱- نَزَّلَ الفُرقانَ: نازل کرد قرآن را
۲- عَلیٰ عَبدِه: بر بنده‌اش
۳- لِلعٰلَمینَ: برای جهانیان
۴- شَریکُ فیِ المُلکِْ: شریکی در فرمانروایی
۵- کُلَّ شَی‌ءٍ: هر چیزی را
۶- فَقَدَّرَه: پس اندازه‌گیری کرد آن را

جواب صفحه ۲۴ قرآن هشتم

فعالیت سوم
همان‌طور که می‌دانید «لِ» یعنی «برای»؛ هرگاه این حرف قبل از فعل بیاید به‌صورت «تا» معنا می‌شود و تغییر جزئی در معنای فعل ایجاد می‌شود؛ مانند:

لِ + یَکونُ (می‌باشد) = لِیَکونَ: تا باشد

💠 اینک ترجمه این ترکیب‌ها را کامل کنید.

لِ + یَعلَمُ (می‌داند) = لیَعلَمَ: تا بداند
لِ + یَعلَمونَ (می‌دانند) = لیَعلَموا: تا بدانند.
لِ + تَعِقلونَ (اندیشه می‌کنید) = لتَعِقلوا: تا اندیشه کنید.
لِ + تُؤمِنونَ (ایمان می‌آورید) = لتُؤمِنوا: تا ایمان بیاورید.

فعالیت چهارم
💠 الف) ترجمه دو آیه اول سوره فرقان را کامل کنید.

۱- تَبَارَکَ الَّذِی نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
پر خیر است کسی که نازل کرد قرآن را بر بنده اش.

۲- لِیَکُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا
تا باشد برای جهانیان هشدار دهنده‌ای.

۳- الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ
کسی که برای او فرمانروایی آسمان‌ها و زمین است.

جواب صفحه ۲۵ قرآن هشتم

۴- وَلَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا 
و ندارد فرزندی

5- وَلَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ
و نیست برای او همتایی در فرمانروایی

6- وَخَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ 
و آفرید هر چیزی را

7-فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا
پس اندازه‌گیری کرد آن را به‌طور دقیق.

ب) در صفحه ۳۵۶ قرآن کریم چند پیام کوتاه و پر معنای قرآن آمده است. در دوره ابتدایی نیز با این پیام‌ها آشنا شده‌اید. یکی از آنها را همراه با معنا بنویسید.

متن: اِنَّ اللهُ خَبیرُ بِما تَعمَلون
ترجمه: قطعاً خدا به آنچه انجام داده می‌دهید آگاه است..

خانه های نورانی

💠 1-خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۵۶ تا ۳۶۱ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

2- از صفحه ۳۵۶ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی انتخاب و معنا کنید.
۱- صِراطٍ مُستقیم: راه راست
۲- اِلی الله وَ رَسوله: به سوی خدا و پیامبرش
۳- اُوِلئکَ هُم الظَّمِونَ: آن‌ها همان ستمگرانند.

جواب صفحه ۲۸ قرآن هشتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

بشارت، آب، پوشش، قرارداد، خواب

کلمه معنی
۱- جَعَلَ قرار داد
۲- لِباس لباس، پوشش
۳- نَوم خواب
۴- سُبات آرامش و استراحت
۵- اَرسَلَ فرستاد
۶- ریاح بادها، جمع ریح
۷- بُشر، بُشری  بشارت دهنده، بشارت
۸- ماء آب
۹- طَهور پاک، پاک کننده

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و عبارات را بنویسید.

۱- وَ هُوَ الَّذی: و او کسی است که
۲- جَعَلَ لَکُمُ: قرارداد برای شما
۳- الَّیلَ لِباسًا: شب را لباسی
۴- وَ النَّومَ سُباتًا: و خواب را (برای) آرامش و استراحت
۵- وَ جَعَلَ النَّهارَ: و قرارداد روز را
۶- اَرسَلَ الرِّیٰحَ بُشرًا: فرستاد باد را بشارت دهند
۷- وَ اَنزَلنا مِنَ السَّمآءِ: و نازل کردیم از آسمان
۸- مآءً طَهورًا: آبی پاک کننده

جواب صفحه ۲۹ قرآن هشتم

فعالیت سوم
💠الف) ترجمه این دو آیه شریفه از سوره فرقان را کامل کنید.

۱- وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِبَاسًا
و او کسی است که قرار داد برای شما شب را پوششی
۲- وَ النَّوْمَ سُبَاتًا
و خواب را (برای) آرامش و استراحت
۳- وَ جَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا
و قرار داد روز را (برای) تلاش و زندگی
۴- وَ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَاحَ 
و او کسی است که فرستاد باد را
5- بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ
بشارت دهنده، پیش از رحمت خود (باران).
6- وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا
 و نازل کردیم از آسمان آبی پاک کننده

ب) در دو صفحه آخر سوره فرقان، خداوند ویژگی‌های بندگان خوب خود را برشمرده است. آخرین ویژگی ایشان آن است که از خدا می‌خواهند تا آنها را نمونه، الگو، پیشوا و امام برای متقین قرار دهد. به نظر شما کسی که چنین درخواستی از خدا دارد، باید دوران نوجوانی خود را چگونه بگذراند؟
جواب:
۱- در مجالس باطل شرکت نکند.
۲- هنگامی که کار لغو و بیهوده برخورد می‌کند بزرگوارانه از آن بگذرد.
۳- به آیات خداوند اعتقاد داشته باشد.

وَ اجعَلنا لِلمُتَّقینَ اِمامًا
(پروردگارا) ما را برای اهل تقوا امام و الگو قرار ده. (فرقان ۷۴).

خانه های نورانی
💠1- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۳۶۲ تا ۳۶۶ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

2- از صفحه ۳۶۶ قرآن کریم چند ترکیب یا عبارت ساده قرآنی را انتخاب و معنا کنید.
۱- عَمِلَ عَمَلاً صالِحاً: انجام دهد کار خوب و شایسته
۲- وَ کانَ الله غَفورًا رَحیما: و خداوند آمرزنده مهربان است.
۳- خالِدین فیها: جاودان در آن

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.