جواب درس ۲ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱، ۱۲، ۱۶

جواب درس ۲ قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس دوم قرآن پنجم

جواب درس ۲ قرآن پنجم ابتدایی

جواب تمرین های درس دوم قرآن پنجم

گام به گام قرآن پنجم ابتدایی درس ۲ :: یادآوری وقف بر حرکت

جواب تمرین صفحه ۱۱ قرآن پنجم

تمرین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید، در آخر هر سطر وقف کنید و به ترجمه‌ی آن ها توجه نمایید.جواب تمرین صفحه ۱۱ قرآن پنجم

 

جواب تمرین صفحه ۱۲ قرآن پنجم

تمرین اول
با دقت در کار در ترجمه‌ی آیات صفحه‌ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید.

جواب تمرین صفحه ۱۲ قرآن پنجم
تمرین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و ترجمه‌ی آن ها را کامل کنید.

١- وَ انَّ رَبَّکُمُ الرَّحمٰنُ   
و قطعاً …پروردگار… شما …بخشنده… است.
٢- قُلِ اللّٰهُ خاِلقُ کُل شَی 
بگو …خداوند آفرینده‌ی… هر چیز است.
٣- وَ هُوَ الَّذی خَلَقَ اللَّیلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمسَ وَ القَمَرَ 
و او (خدا) کسی است که …آفرید… …شب… و …روز… و …خورشید… و …ماه… را.

جواب تمرین صفحه ۱۶ قرآن پنجم

تمرین دوم
این عبارات قرآنی را بخوانید و در آخر هر سطر وقف کنید.جواب تمرین صفحه ۱۶ قرآن پنجم
تمرین سوم
در عبارات تمرین بالا، حرکت قبل از حروف ناخوانا را به ساکن یا تشدید بعد از آن ها، با فلش وصل کنید.
جواب با فلش علامت گزاری شده 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲ قرآن پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۱، ۱۲، ۱۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۳ قرآن کلاس پنجم و برای بخش قبلی از درس اول قران پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.