جواب درس ۲ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴

جواب درس ۲ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴

جواب تمرینات درس دوم قرآن چهارم دبستان

جواب درس ۲ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴

جواب تمرینات درس دوم قرآن چهارم دبستان

گام به گام قرآن چهارم / درس ۲ :: سوره‌ی تَغابُن

معنی کلمات صفحه ۹ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

سماوات: آسمان ها
الارض: زمین
الحمد: ستایش
کل شیء:ٍ هر چیزی
کافر : بی دین
مومن: انسان دین دار
بالحق: به حق
علیم: دانا
قبل: پیشینیان
عذاب:ٌ عذاب کار

جواب تمرین های صفحه ۱۲ قرآن چهارم

تمرین اول:
با دقت در ترجمه‌ی آیات صفحه ی قبل، معنای صحیح را علامت بزنید:جواب تمرین های صفحه 12 قرآن چهارم 

تمرین دوم:
این عبارات قرآنی را بخوانید و با استفاده از معنای کلمات آموخته شده، ترجمه‌ی آن‌ها را کامل کنید.جواب تمرین های صفحه 12 قرآن چهارم ۱- انَّ اللّٰهَ عَلیمٌ قَدیرٌ 
قطعاً خدا دانایِ توانا است.

۲- وَ هُوَ السَّمیعُ الْبَصیرُ
و او شنوای بینا است.

جواب تمرین های صفحه ۱۳ قرآن چهارم

تمرین اول: آیات درس را برای اعضای خانواده‌ی خود بخوانید. دقّت کنید در حالت وقف، حرکت آخر عبارت را نخوانید. خوب است آیات درس را شبیه قرائت الگو (کتاب گویا) تمرین کنید.
تمرین دوم: این عبارات قرآنی را بخوانید و دور حرکاتی که هنگام وقف خوانده نمی‌شود، خط بکشید.جواب انس با قرآن در خانه صفحه 13 درس دوم قرآن چهارم

معنی کلمات صفحه ۱۴ قرآن چهارم

کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است.👇

قُل: بگو
بلی: بله
بالله: به خداوند
رسوله: پیامبر خدا
النّور: نور علم و حکمت
جمع: روز قیامت
صالحا:ً کار خوب
جنات: بهشت
عظیم: بزرگ
آیات: نشانه ها
اصحاب النار: اهل جهنم
مصیبه: رنج و مصیبت
قلب: دل و قلب
علیم: دانا
اطیعوا الله: اطاعت کنید از خدا
اطیعوا الرسول: اطاعت کنید از پیامبر
رسول: پیامبر
الله: خدا
المومنون: مومنان

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲ قرآن چهارم ابتدایی؛ صفحه ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۳ قرآن چهارم و برای بخش قبلی از درس اول قران چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.