جواب فعالیت درس ۲ قرآن هفتم؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱

جواب فعالیت درس ۲ قرآن هفتم؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱

گام به گام درس دوم قرآن هفتم

جواب فعالیت درس ۲ قرآن هفتم؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱

گام به گام درس دوم قرآن هفتم

گام به گام قرآن هفتم  / درس ۲ :: هرچه کنی به خود کنی

جواب صفحه ۲۴ قرآن هفتم

فعالیت
💠آیه ۱۰۸ سوره یونس را همراه با رمزینه سریع پاسخ با توجه به معنا بخوانید و ترجمه آن را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید. 

بر عهده دانش آموز!

تدبر
💠با توجه به آیه به سؤال زیر پاسخ دهید:
اندیشیدن در مفهوم جمله «َفمِن اهتدی فنما یهتدی لنفسه» (هرچه کنی به خود کنی) چه تأثیری در زندگی ما دارد؟

جواب: کارهایی که امروز انجام میدهیم در آینده به خودمان برمیگردد و روی زندگی ما تاثیر میگذارد

حفظ
💠به انتخاب خود یک جمله (پیام قرآنی) از این آیه را از حفظ بخوانید. 

بر عهده دانش آموز!

جواب صفحه ۲۶ قرآن هفتم

فعالیت اول
💠جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

همه، توانا، پروردگار، بگو، چیز

۱-قُل بگو ۶-عَلی بر
۲-اِلی به، به سوی ۷-ها آن، شَ، او
۳-جاءَ آمد، آمد برای ۸-کُل هر، همه
۴-قَد قطعاً ۹-شَیء چیز
۵-ه او، شَ، آن ۱۰-قَدیر توانا

فعالیت دوم
💠این ترکیب‌ها را معنا کنید.

۱- قُلْ یَا أَیُهَا النَاسُ: بگو ای مردم
۲- قَدْ جَاءَکُمْ: قطعاً آمد برای شما
۳- مِنْ رَبِکُمْ: از پروردگارتان
۴- اِلَی اللهِ: به سوی خدا
۵- عَلَیٰ کُلِ شَیْءٍ: بر هر چیزی
فعالیت سوم
💠این ترکیب‌ها را مانند نمونه کامل و معنا کنید.

الیٰ + هِ: اِلَیهِ: به سوی او، به سویش
الیٰ + ها: الیها، به سوی او، به سویش
الیٰ + کُم: الیکم ، به سوی شما، به سوی‌تان

عَلیٰ + هِ: عَلَیهِ: بر او، بر آن
عَلیٰ + هِم: علیهِم ، بر آنها
عَلیٰ + کُم: علیکُم، بر شما

جواب صفحه ۲۷ قرآن هفتم

فعالیت چهارم
💠 ترجمه این آیات و عبارات قرآنی را کامل کنید. 

۱- قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ
بگو ای مردم قطعاً 

۲- قَدْ جَاءَکُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمْ:
آمد برای شما حق از سوی پروردگارتان؛

۳- إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُکُمْ: 
به سوی خدا است بازگشت شما؛

۴- وَ هُوَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ: 
و او بر هر چیزی توانا است.

💠 ب) ترجمه این دو پیام زیبای قرآنی را کامل کرده، درباره آنها بیندیشید و نظر خود را برای دوستانتان بیان کنید. خوب است آنها را حفظ کنید.

وَ هُوَ الغَفورُ الرَحیمُ
و او بسیار آمرزنده و مهربان است.

وَ هُوَ عَلیٰ کُلِ شَیءٍ قَدیرُ
و او بر هر چیزی توانا است.

خانه های نورانی
💠  ۱- خواندن روزانه قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۲۲۰ تا ۲۲۵ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز!
💠 ۲-از صفحه ۲۲۳ قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.
۱- مِنْ دُونِ اللَهِ: از غیر خداوند
۲- إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ: اگر راستگو هستید

۳- أَمْ یَقُولُونَ : آیا می گویند
۴- فَإِلَمْ یَسْتَجِیبُوا : پس اگر پاسخ شما را ندادند

 

جواب صفحه ۳۰ قرآن هفتم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

عبادت کنید، گفت، برادر، خدا، پاداش

۱- اَخ، اَخو، اَخا، اَخی برادر ۵- ی من، َم
۲- قالَ گفت ۶- اُعبُدوا عبادت کنید
۳- یا ای ۷- اَجر پاداش
۴- اِله خدا، معبود ۸- التَعقِلونَ اندیشه کنید

فعالیت دوم
💠 این ترکیب‌ها را معنا کنید.

۱- وَ إِلَیٰ عَادٍ: 
و به سوی (قوم) عاد
۲- أَخَاهُمْ هُودًا: 
برادر آنها (حضرت) هود
۳- إِلَـٰهُکُم:
 خدای شما
۴- اُعبُدُوا اللَهَ:
 عبادت کنید خدا را
۵- قَالَ یَٰقَوْمِ:
 گفت: ای گروه من
۶- أَفَلَا تَعْقِلُونَ:
پس آیا اندیشه نمی‌کنید؟

جواب صفحه ۳۱ قرآن هفتم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه این جمله های قرآنی را که در صفحات صفحات ۲۲۶ تا ۲۳۱  آمده است کامل کنید و شماره آیه مربوط را مقابل آن بنویسید.

۱- إِنِی تَوَکَلْتُ عَلَی اللَهِ رَبِی وَ رَبِکُمْ
معنی: همانا من توکل کردم بر خدا، پروردگار خود و پروردگار شما. (هود/۶۱)
۲- وَ إِلَی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا
معنی: و (فرستادیم) به سوی (قوم) ثمود برادرشان صالح را.(هود/۵۰)
۳- قالَ یٰقَوِ اعبُدُوا اللهَ
معنی: گفت ای قوم بپرستید خدای من را.(هود/۸۸)
۴- عَلَیهِ تَوَکَلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ
معنی: به او توکل کردم و به‌سوی او روی می‌آورم.(هود/۸۸)

ب) درباره این پیام زیبا از صفحه ۲۳۱ قرآن کریم بیندیشید و خوب است آن را با توجه به معنا حفظ کرده، در آغاز هر کاری آن را با خود زمزمه کنید.
این آیه به ما می‌گوید که در تمام کارها باید از خداوند یاری بخواهیم و بدانیم که ما پس از تلاش و کوشش تنها با خواست خداوند به موفقیت خواهیم رسید.

جواب صفحه 31 قرآن هفتم

 

خانه های نورانی
💠  ۱- خواندن روزانۀ قرآن کریم: هر روز در خانه یک صفحه از صفحات ۲۲۶ تا ۲۳۱ قرآن کریم را بخوانید.

بر عهده دانش آموز!

۲- از صفحه ۲۲۹ قرآن کریم دو ترکیب یا عبارت ساده نوشته و معنا کنید.
۱- وَ الذَینَ امَنوا: و کسانی که به او ایمان آوردند.
۲- قالو سَلَماً: آنها سلام گفتند.پیام قرآنی

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۲ قرآن هفتم؛ صفحه ۲۶، ۲۷، ۳۰، ۳۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درس ۳ قرآن هفتم و برای بخش قبلی از درس اول قرآن هفتم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.