جواب درس ۲ نگارش سوم؛ صفحه ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸

جواب درس ۲ نگارش سوم؛ صفحه ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸

گام به گام درس دوم نگارش سوم

جواب درس ۲ نگارش سوم؛ صفحه ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸

گام به گام درس دوم نگارش سوم

گام به گام نگارش سوم / درس دوم: زنگِ ورزش

جواب املا و واژه آموزی صفحه ۱۳ درس دوم نگارش سوم

۱- از روی شش سطر اول درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.
پاسخ: آن روز هوا بارانی بود. باران پاییزی که از شب گذشته آغاز شده بود، همچنان نرم نرمک می‌بارید. معلّم ورزش به کلاس آمد و گفت: «بچّه‌ها، امروز زمین برای نرمش و ورزش مناسب نیست؛ بنابراین در کلاس می‌مانیم و درباره‌ی چند موضوع مهم، گفت‌وگو می‌کنیم.. دلم می‌خواهد همه با علاقه در بحث امروز شرکت کنید.»
سپس در ادامه گفت: «بچّه‌ها، می‌دانید که ورزش برای سلامتی، مفید است. بهتر است همه‌ی ما، هر روز برنامه‌ای برای ورزش کردن داشته باشیم.

جواب صفحه ۱۴ درس دوم نگارش سوم

۲ کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

حرف های ـ تعطیلی ِ ـ جلب ـ محلِ مخصوص ـ ماهرانه ـ نام نویسی

آنها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها، در آنها به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.
پاسخ: برای ورزش کردن به صورت حرفه ای، اول رشته ی ورزشی مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید. آن روز بعد از تعطیلی مدرسه، همراه دوستم به طرف خانه راه افتادیم. جلوی در نوشته ای نظرم را جلب کرد. کفش ها و لباس هایمان را در محلِّ مخصوص گذاشتیم. امّا من برای مدتی به جنب و جوش بچّه ها در استخر نگاه کردم؛ بعضی از آنها بسیار ماهرانه شنا می کردند. پس از صحبت های مربّی شنا، در دوره ی آموزشی، نام نویسی کردم.

۳- مانند نمونه کامل کن.

راستگو دروغگو
گرم سرد
روز شب
غروب طلوع

جواب صفحه ۱۵ درس دوم نگارش سوم

املا، بیاموز و بگو

۱- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمه های مناسب پر کن.
فردای آن روز به ….استخر….. رفتم. جلوی در …نوشته ای … نظرم را جلب کرد. «به فرزندان خود …شنا… بیاموزید.» پس از صحبت های …مربّی شنا … در دورهی آموزشی …نام نویسی … کردم و نزد ایشان به …تمرین شنا… پرداختم.

 

۲- جمله های زیر را با کلمه های مناسب تکمیل کن.

ثبت نام ـ پاییزی ـ ماهرانه ـ صورت

الف) باران …پاییزی… از شب گذشته آغاز شده بود.
ب) برای ورزش کردن به …صورت… حرف های، اول رشته ی ورزشی را انتخاب کنید.
ج) تصمیم گرفته ام امروز در کلاس آموزش شنا …ثبت نام… کنم.

۳- کامل کن.

جواب صفحه ۱۵ درس دوم نگارش سوم

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۱۶ درس دوم نگارش سوم

۱- از روی سرمشق زیر خوش خط و خوانا بنویس.

ز نیرو بود مرد راستی — ز سستی ، کژی زاید و کاستی

۲- برای جدول زیر، پرسش های مناسب بنویس.
جواب:

۱- کلاس های شنا در چه مکانی آموزش داده می شود؟
۲- دکتر در کجا بیمارانش را ویزیت می کند؟
۳- دانش آموزان در چه مکانی درس می خوانند؟
۴- نمازگزاران در چه مکانی نماز می خوانند؟
۵- مکانی است که در سکوت در آنجا کتاب خوانده می شود.
۶- بیماران بدحال در کجا بستری می شوند؟جواب هنر و سرگرمی صفحه ۱۶ درس دوم نگارش سوم

جواب نگارش صفحه ۱۷ درس دوم نگارش سوم

به این تصویرها نگاه کن و درباره ی موضوع آن ها، یک بند بنویس.جواب نگارش صفحه ۱۷ درس دوم نگارش سومپاسخ: دو لک لک در بالای روستایی در حال پرواز بودند که ناگهان یک دود کش را دیدند.
آنها تصمیم گرفتند در بالای این دودکش برای خود لانه ای بسازند. آنها با کمک همدیگر شاخه های نازک درختان را جمع آوری کردند و در بالای دودکش شروع به ساختن لانه برای خود کردند. بعد از گذشت مدتی که کار ساختن لانه به پایان رسید هر دو در لانه نشستند و از آنجا به رفت و آمد انسان ها نگاه می کردند.

جواب صفحه ۱۸ درس دوم نگارش سوم

فعالیت تکمیلی
۱- جمله های سمت راست را بخوان. اگر درست نیستند، شکل صحیح آن ها را در سمت چپ بنویس.

من از تماشای منظره های زیبا لذت میبرید. من از تماشای منظره های زیبا لذت می برم.
آن ها در مسافرت، تجربه های خوبی به دست آوردند.
تو و علی نقاشی های زیبایی می کشیدیم. تو و علی نقاشی های زیبایی می کشیدید.
او در جنگل زندگی میکنند. او در جنگل زندگی می کند.
تو چقدر خوب شنا میکنم. تو چقدر خوب شنا می کنی.

۲- متن زیر را با دقت بخوان و اطلاعاتی را که به صورت آشکار در آن گفته شده است، مانند نمونه بنویس
پاسخ: فرهنگستان زبان و ادب فارسی یکی از نهادهای فرهنگی است که برای حفظ و رشد زبان فارسی، تلاش می‌کند. یکی از وظایف این نهاد، ساختن واژه های فارسی، به جای کلمه های خارجی است؛ مثال فرهنگستان، واژه ی فارسی «رایانه» را به جای کلمه ی خارجی «کامپیوتر» قرار داده است

اطلاعات آشکار متن:
۱. فرهنگستان زبان و ادب فارسی یک نهاد فرهنگی است.
۲. این نهاد برای حفظ و رشد زبان فارسی تلاش می کند. 
۳. وظیفه‌ی این نهاد ساختن واژه ی فارسی به جای کلمه ی بیگانه است. 
۴. این نهاد ساختن واژه‌ی رایانه را به جای « کامپیوتر» قرار داده است.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.