جواب درس ۲ هدیه های آسمانی دوم ؛ صفحه ۱۶

جواب درس ۲ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس دوم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب درس ۲ هدیه های آسمانی دوم

گام به گام درس دوم هدیه های آسمانی دوم ابتدایی

جواب هدیه دوم / درس ۲: پرندگان چه می‌گویند؟

جواب فکر می‌کنم صفحه ۱۶ هدیه ها دوم ابتدایی

ساجده با خود چه گفت؟
پاسخ: خدای بزرگ و مهربان تو به من چشم دادی تا ببینم پا دادی تا راه بروم عقل دادی تا فکر کنم سلامتی دادی …خدای مهربان به خاطر همه ی مهربانی هایت ممنونم و با استفاده ی صحیح از نعمت هایت از تو تشکر می کنم .

جواب دوست دارم صفحه ۱۶ هدیه ها دوم ابتدایی

وقتی پدر و مادرم نماز می‌خوانند، … .
پاسخ: وضو میگیرم و مانند آن ها نماز بخوانم و با خدا حرف بزنم .

جواب گفت‌وگو کنیم صفحه ۱۶ هدیه ها دوم ابتدایی

با درس خواندن، از کدام نعمت‌های خدا می‌توان تشکر کرد؟
پاسخ: او به ما عقل داده تا چیزها را ببینیم و در موردشان فکر کنیم . پدر و مادری که ما را به مدرسه می فرستند تا دانا شویم .با درس خواندن از چشم و عقل خود به درستی استفاده می کنیم و پدر و مادرمان را خوشحال می کنیم . این یعنی سپاس و تشکر از خداوندی که نعمت های زیادی را به ما داده است .
خدایا از روزی که به دنیا آمده‌ام، از تو هدیه‌های زیادی گرفته‌ام.
خدایا تو به من: ……………
پاسخ: پدر و مادری مهربان داده ای که از من مراقبت و نکه داری کنند . تو به من دهان دادی تا با آن غذا بخورم و زنده بمانم . تو به من سلامتی دادی و……..