جواب درس ۲ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱

جواب درس ۲ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس دوم

جواب درس ۲ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱

جواب هدیه های آسمانی چهارم درس دوم

جواب هدیه چهارم / درس ۲ :: کودکی بر آب

جواب برایم بگو صفحه ۱۸ هدیه ها چهارم

خلاصه‌ی داستان «کودکی بر آب» را از زبان یکی از این شخصیت‌ها تعریف کنید.
(یکی از سه موارد زیر را بنویسید.)

از زبان حضرت موسیٰ (علیه السلام)
فرعون پادشاه مصر خواب دید که کودکی به دنیا می آید که حکومت او را نابود میکند. دستور داد تا پس از آن هرزمان کودک پسری به دنیا آمد او را بکشند. در همین دوره بود که من به دنیا آمدم. مادرم از ترس اینکه سربازان فرعون مرا نکشند، من را درون صندوقی چوبی گذاشت و به رود نیل سپرد و به خواهرم گفت مراقب صندوق باش و آن را دنبال کن. آب صندوقی که من درون آن بودم را به طرف قصر فرعون می برد. فرعون و همسرش در ساحل قدم می زدند که صندوق را دیدند و چون فرزندی نداشتند آسیه اصرار کرد تا آنها من را به فرزندی پذیرفتند. سپس برای من به دنبال دایه ای گشتند و به فرمان خدا مادرم دایه ی من شد و من در دامن مادرم پرورش یافتم.

از زبان آسیه
من آسیه همسر فرعون پادشاه مصر هستم. سال‌ ها بود که آرزو داشتم صاحب فرزندی شوم. روزی با فرعون در ساحل نیل قدم می‌زدیم. صندوقی بر روی آب به نزدیکی ما رسید. در داخل صندوق نوزاد پسری بود. فرعون فریاد کشید: این کودک را از بین ببرید شاید این همان پسری باشد که حکومت مرا به خطر می‌اندازد. اما من که شیفته‌ی این کودک شده بودم با ملایمت به او گفتم: او را نکش او می‌تواند نور چشم من و تو باشد. فرعون با شنیدن حرف‌ های من راضی شد که او را به فرزندی قبول کنیم. به لطف خدا من صاحب فرزند شدم.

از زبان خواهر موسی
در زمان حکومت حاکم مصر فرعون مادرم فرزند پسری به دنیا آورد. پیشگویان به فرعون گفته بودند که پسری در این سرزمین به دنیا می‌آید که حکومت شما را به خطر می‌اندازد. فرعون دستور داده بود هر نوزاد پسری را که به دنیا بیاید از بین ببرند. مادرم با توکل و امید به لطف خداوند برای نجات برادرم او را در صندوقی برروی رودخانه‌ی نیل گذاشت. درطول ساحل صندوق را دنبال کردم. صندوق به کنار فرعون و همسرش رسید. برادرم گرسنه بود. صدای گریه‌اش بلند شد. به فرمان فرعون زنان زیادی برای شیر دادن برادرم آمدند. اما برادرم شیر نمی‌خورد. من که از دور ماجرا را می‌دیدم نزدیک شدم و گفتم:«می‌خواهید زنی را به شما معرفی کنم که سر پرستی این کودک را به عهده بگیرد و به او شیر بدهد؟» خبر به آسیه رسید و او مادرم را به در بار دعوت کرد. وقتی برادرم در آغوش مادرم جای گرفت آرام شد.

منبع: جواب درس ۲ هدیه چهارم

جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۱۸ و ۱۹ هدیه ها چهارم

متن زیر را بخوانید.جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۱۸ هدیه ها چهارم

با توجّه به درس و متن بالا مشخّص کنید هرکدام از مطالب قسمت (الف) با کدام مطلب قسمت (ب) ارتباط دارد. جواب بگرد و پیدا کن صفحه ۱۸ هدیه ها چهارم

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۹ هدیه ها چهارم

خدای مهربان، همیشه و همه جا پشتیبان انسان‌های خوب است. به نظر شما در داستان «کودکی بر آب» کدام بخش‌ها به پشتیبانی خدا از انسان‌های خوب اشاره می‌کند؟ 
جواب: آنجا که مادر کودک را به آب سپرد و آنجا که کودک به ساحل رسید و فرعون و آسیه او را به فرزندی قبول کردند.

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۱۹ هدیه ها چهارم

جواب ببین و بگو صفحه ۲۰ هدیه ها چهارم

کدام تصویر به کدام آیه مربوط است؟ آنها را به ترتیب داستان کودکی حضرت موسیٰ (علیه السّلام) مشخّص کنید. جواب ببین و بگو صفحه ۲۰ هدیه ها چهارم

جواب ایستگاه فکر صفحه ۲۱ هدیه ها چهارم

این تصویرها بخش‌هایی از زندگی حضرت موسیٰ علیه السّلام را نشان می‌دهد. داستان آنها را تعریف کنید.جواب ایستگاه فکر صفحه ۲۱ هدیه ها چهارم

جواب: وقتی موسی (ع) کودک بود مادرش او را در صندوق گذاشت و به رود نیل انداخت ماموران فرعون او را از آب گرفتند و فرعون و همسرش او را به فرزندی پذیرفتند

 

جواب ایستگاه فکر صفحه ۲۱ هدیه ها چهارمجواب: به فرمان خدا حضرت موسی عصایش را روی زمین انداخت و عصا تبدیل به مار بزرگی شد

جواب ایستگاه فکر صفحه ۲۱ هدیه ها چهارمجواب: دشمنان به دنبال حضرت موسی آمدند و حضرت موسی به فرمان خدا عصایش را در آب انداخت و راه برای رفتن پیروانش در آب باز شد

کدام یک از تصویرهای بالا با این شعر ارتباط دارد؟
جواب: تصویر سومجواب ایستگاه فکر صفحه ۲۱ هدیه ها چهارم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲ هدیه ها چهارم؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۳ هدیه چهارم و برای بخش قبلی از جواب سوالات درس اول هدیه چهارم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.