جواب فعالیت درس ۲ پیام نهم؛ صفحه ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸

جواب فعالیت درس ۲ پیام نهم؛ صفحه ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸

گام به گام درس دوم پیام های آسمانی نهم

جواب فعالیت درس ۲ پیام نهم؛ صفحه ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸

گام به گام درس دوم پیام های آسمانی نهم

گام به گام پیام نهم /  درس ۲ :: در پناه ایمان

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۴ درس ۲ پیام نهم

آیه زیر را بخوانید و با توجه به معنای آن یکی دیگر از آثار ایمان به خدا را بیان کنید.
جواب:  ایمان به خدا رستگاری دنیا و آخرت را باهم به ارمغان می‌آورد
جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۴ درس ۲ پیام نهم

 

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۶ درس ۲ پیام نهم

امام علی می‌فرماید:
جواب: هم‌نشینی با انسان‌های هوسران، موجب از بین رفتن ایمان می‌شود.

با توجه به این حدیث، بیان کنید دوستی با افراد فاسد چگونه موجب از بین رفتن ایمان می‌شود؟
جواب: انسان را از یاد خدا دور می‌کنند، از رفتار نیک باز می‌دارند، به سوی گناه سوق می‌دهند و این چنین ایمانش، را ضعیف می‌سازند.

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۷ درس ۲ پیام نهم

به ترجمه آیات توجه کنید:جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۷ درس ۲ پیام نهمبه نظر شما چه ویژگی‌هایی در حضرت مریم و آسیه وجود داشت که خداوند آنان را به عنوان الگو معرفی می‌کند؟
 حضرت آسیه: دوری کردن از عمل فرعون و ستم نکردن به مردم
حضرت مریم: پاکدامنی

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۲۸ درس ۲ پیام نهم

۱- توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم؛ اما آن کارها را انجام نمی‌دهیم؟
جواب: زیرا شناخت ما به مرحله ی ایمان نرسیده است .

۲- دو مورد از راه‌های تقویت ایمان به خدا را بنویسید.
جواب: یاد و ذکر خدا . انجام کارهای نیک

۳- مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود انسان‌های مؤمن از آرامش روحی برخوردار باشند، چیست؟
جواب: زیرا هدف زندگی انسان های مومن برخاسته از اعتقاد به خداست و می دانند که خدا از خلق کردن آنها هدفی داشته و در این جهان به حال خود رها نشده اند .

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.