جواب درس ۲ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

جواب درس ۲ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس دوم کتاب کار هشتم

جواب درس ۲ کتاب کار زبان انگلیسی هشتم

گام به گام درس دوم کتاب کار هشتم

گام به گام کتاب کار زبان انگلیسی هشتم /

درس دوم

صفحه ۸ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۱- کلاس های فوق برنامه زبان انگلیسی مدرسه تان، در روزهای فرد برگزار خواهد شد، آن روزها را در جدول زیر مشخص کنید.جواب صفحه 8 کتاب کار زبان هشتم

صفحه ۹ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۲- فرض کنید عضو تیم ورزشی ای هستید که مربی آن خارجی است و از زبان انگلیسی استفاده میکند.
او میخواهد برای برنامه ریزی های خود از طریق جدول زیر با برنامه شما بیشتر آشنا شود. کارهایی را که در طول هفته انجام میدهید علامت بزنید.جواب صفحه 9 کتاب کار زبان هشتم

🔖 ۳- یکی از دوستان تان که به زبان انگلیسی آشنایی ندارد از شما درخواست کرده تا عبارات زیر را برایش به فارسی برگردانید.

نماز صبح ۱. morning prayers
روزنامه عصر ۲. afternoon paper
کلاس عصر ۳. evening class
شیفت شب ۴. night shift
آخر هفته خوبی داشته باشی ۵. Have a good weekend

صفحه ۱۰ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۴- دبیر زبانتان کاربرگ زیر را به شما داده تا انجام دهید. جواب صفحه 9 کتاب کار زبان هشتم

🔖 ۵- در کلاس زبان از شما خواسته شده که نام روز های مربوط به مناسبت های زیر در سال جاری را با استفاده از تقویم به زبان انگلیسی بنویسید.
شما هم یک مناسبت اضافه کنیدصفحه 11 کتاب کار زبان هشتم با جواب

صفحه ۱۱ کتاب کار زبان هشتم با جواب

🔖 ۶- یکی از بستگانتان در انجام تکالیف خود به کمک شما نیاز دارد و از شما خواسته عبارتهای زیر را به زبان انگلیسی برگردانید.

● به مدرسه رفتن go to school
● در خانه ماندن stay at home
● به خرید رفتن go shopping
● به کتابخانه رفتن go to library
● به سالن ورزشی رفتن go to Gym

🔖 ۷- او از شما خواسته تا این عبارت ها را نیز به زبان انگلیسی برگردانید.

● هر بعدازظهر Every afternoon
● شنبه ها صبح Saturday Mornings
● آخر هفته weekend
● چهارشنبه غروب Wednesday evening
● در روزهای هفته On weekdays

🔖 ۸- اگر قرار باشد کار های ایام هفته تان را به زبان انگلیسی بنویسید از چه جملاتی استفاده می کنید؟ یک نمونه ارائه شده است.

صفحه 11 کتاب کار زبان هشتم با جواب

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.