جواب فعالیت های درس ۲۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۳۷, ۱۳۹

جواب فعالیت های درس ۲۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۳۷, ۱۳۹

گام به گام درس بیست مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت های درس ۲۰ مطالعات نهم؛ صفحه ۱۳۷, ۱۳۹

گام به گام درس بیست مطالعات اجتماعی نهم

گام به گام مطالعات اجتماعی نهم / درس ۲۰ :: آرامش در خانواده

جواب فعالیت صفحه ۱۳۷ مطالعات اجتماعی نهم

۱- کاربرگه شماره (۱۵) سازگاری والدین و فرزندان را انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۵ مطالعات نهم

۲- در کلاس، به گروه‌های دو یا سه نفره تقسیم شوید. سپس با نظارت و راهنمایی معلم خود، هر گروه یک مشکل فرضی را تصوّر کند.
جواب: در هر گروه، یک نفر نقش مادر یا پدر و دیگری، نقش فرزند یا فرزندان را بر عهده بگیرند. با توجه به توصیه‌های بیان شده در این درس برای ایجاد یک گفت‌وگوی صحیح، سعی کنید مشکل را با گفت‌وگو حل کنید. پس از اجرای هر گروه در کلاس، دیگر دانش‌آموزان پیشنهادات خودشان را درباره آن اجرا و به اشتراک بگذارند.

۳- به نظر صاحب‌نظران، تک فرزندی چه پیامدهای نامطلوب فردی و اجتماعی دارد؟ 
جواب: ۱- تجربه اجتماعی شدن و رشد اجتماعی کودک کاهش می یابد؛
۲- رقابت ها،بازی ها، دعوا های کودکانه و الگوبرداری از رفتارهای خواهر و برادر شکل نمی گیرد؛
۳- کودکان همواره با بزرگترها در ارتباط اند و از لذت ارتباطات وسیع تر خانوادگی و حمایت و محبت برادر و خواهر محروم می شوند؛
۴- کاهش جمعیت پیری و بی نشاطی جمعیت ، عدم رشد و توسعه اقتصادی و …

۴- کاهش نرخ باروری در کشور ما در آینده چه پیامدهای نامطلوبی دارد؟ دست کم به سه مورد اشاره کنید.
جواب: – پیری جامعه
– کاهش نیروی فعال جوان و کار
– انقطاع نسل
– جامعه بشری
– افسردگی جامعه
– ضعیف شدن کشور از لحاظ نیروی نظامی و دفاعی.

جواب فعالیت صفحه ۱۳۹ مطالعات اجتماعی نهم

۵- اگر مواردی از مدیریت درست مشکلات و حوادث در خانواده خود یا خویشان و آشنایان سراغ دارید، در کلاس بیان کنید. 
جواب: مانند تشکیل صندوق خیریه خانوادگی برای رفع نیازهای مالی و درمانی خانواده نیازمند خویشان و آشنایان و…

۶- فواید صله ارحام برای خانواده‌ها چیست؟
جواب: ۱. دید و بازدید و اطلاع از حال دیگران
۲. افزایش طول عمر
۳. کاهش مشکلات خانواده‌های نیازمند در بین اقوام و نزدیکان
۴. همفکری و استفاده از تجربیات خانواده‌ها در امور مختلف

۷- اصل دهم قانون اساسی را در درس ۲۲ را بخوانید. چرا چنین اصلی را در قانون اساسی کشور ما قرار داده‌اند؟ 
جواب: چون هیچ جامعه ای بدون خانواده امکان رشد و شکوفایی را ندارد و دین اسلام برای خانواده ارزش زیادی قائل شده است.

۸- چگونه بیمه شدن اعضای خانواده در امور مختلف می‌تواند به رفع مشکلات و آرامش بیشتر خانواده‌ها کمک کند؟ با راهنمایی معلم چند نمونه بیان کنید.
جواب: در هنگام حوادث و مشکلات بیمه خسارت های مالی ایجاد شده را می پردازد و فشار مالی تا حدی از دوش نواده کم می شود و باعث ایجاد آرامش روانی در اعضای خانواده به خصوص پدر و مادر می شود.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.