جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۸, ۱۲۹

جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۸, ۱۲۹

گام به گام درس بیست مطالعات هفتم

جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۸, ۱۲۹

گام به گام درس بیست مطالعات هفتم

گام به گام مطالعات هفتم / درس ۲۰: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ مطالعات اجتماعی هفتم

۱- به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به نظر شما چرا اسم داریوش روی این مهر، به سه نوع خط حک شده است؟
جواب: به علت گستردگی قلمرو هخامنشیان که اقوامی با خط و زبان های مختلف را شامل می‌شد.

۲- متن بالا را بخوانید و چند مورد از ویژگی‌های حکومت در ایران باستان را بنویسید.
جواب: قدرت مطلق شاه، موروثی بودن حکومت، جنگ و نزاع بر سر به دست آوردن مقام شاهی تا حد قتل و خونریزی، قانون محسوب شدن فرمان شاهان و سرانجام منتسب دانستن قدرت و مقام پادشاهی به تأیید اهورامزدا از ویژگی‌های مهم حکومت‌های ایران باستان بوده است.

۳- نظر و رأی مردم در حکومت‌های ایران باستان چه جایگاه و اهمیتی داشت؟
جواب: در بیشتر حکومت های باستان، نظر مردم چندان اهمیتی نداشت و بیشتر تصمیمات توسط پادشاه گرفته می شد.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۵ مطالعات اجتماعی هفتم

۴- بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند. چرا؟
جواب: بعلت گستردگی قلمرو هخامنشیان که اقوامی با خط و زبان های مختلف را شامل می شد.

۵- حدس بزنید: چشم و گوش‌های شاه چه موضوعاتی را به شاه خبر می‌دادند؟
جواب: دادن اطلاعات محرمانه از سرزمین تحت نظر حکومت ، بازرسی و نظارت بر ممالک تابعه ، شناسایی سرزمین ها و بررسی امکانات دشمن

جواب فعالیت صفحه ۱۲۶ مطالعات اجتماعی هفتم

۶- به نقشه قلمرو ایران در زمان هخامنشیان و ساسانیان توجه کنید.
الف) قلمرو کدام حکومت وسیع‌تر بوده است؟
جواب: هخامنشیان
ب) دور شهرهایی که در آن زمان پایتخت بوده‌اند، خط بکشید.
جواب: تخت جمشید ، هگمتانه ، شوش ، بابل

جواب فعالیت صفحه ۱۲۸ مطالعات اجتماعی هفتم

۷- گفت‌وگو کنید: چرا در آن زمان جنگ‌های بزرگی بین حکومت‌ها در می‌گرفت؟
جواب: طمع به خاک کشور دیگر و رسیدن به منافع مادی – تحت تسلط قراردادن کشورهای دیگر – اختلاف مرزی و منطقه ای – اختلافات سیاسی قومی و مذهبی – روحیه خودخواهی و قدرت طلبی حاکمان- گسترش قلمرو – غارت و کسب غنیمت – بیگانه ترسی و دفع خطر از خود – قدرت نمایی – مقابله به مثل
هدف از لشکرکشی‌ها چه بود؟
جواب: جنگ نتیجه طبیعی قدرتمندی است- جنگ محصول تنفر و خشم ملل از یکدیگر است- جنگ محصول احساس تحقیر ملل نسبت به یکدیگر است
به نظر شما هدف از جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها در جهان امروز چیست؟ 
جواب: جنگها علل مذهبی و عقیدتی داشته اند – جنگ ها به علت منافع مادی ماهیت استعماری داشتهاند – جنگ ها به دلیل نیاز به استقلال و رهایی از استعمار ماهیت ضد استعماری داشته اند – اختراع و توسعه تسلیحات نظامی – دسترسی به مواد اولیه ارزان و بازار فروش تولیدات

۸- با کمک معلم خود تحقیق کنید که چه کشورهایی در ۵۰ سال گذشته، بیشترین جنگ‌ها را در جهان به راه انداختند و میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به هلاکت رسانده‌اند؟
جواب: آمریکا ، انگلیس ،شوروی (روسیه) ، آلمان ، عراق

۹- پرس‌وجو کنید جنگ یا عملیات پارتیزانی چه نوع جنگی است و چرا به این نام مشهور است. نتیجه را به کلاس بیاورید.
جواب: پارتیزان به رزمنده جنگ چریکی میگویند. پارتیزان یعنی پیرو ،اصل این کلمه فارسی است که در زبان لاتین وارد شده است و منسوب به پارت ها می باشد پارتیزان واژهای فرانسوی و برگرفته از قوم پارت در دوره حکومت اشکانیان در ایران است که به روش نامنظم با دشمنانشان مبارزه میکردند.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۹ مطالعات اجتماعی هفتم

۱۰- به نظر شما کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب‌تر است؟چرا؟
جواب: ارابه داس دار ، به دلیل اینکه در هر سمت خود به شمشیر های تیز و کارد های داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف، هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد.

 

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۸, ۱۲۹ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۲۱ مطالعات هفتم و برای بخش قبلی از فعالیت های درس نوزدهم مطالعات هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۲۰ مطالعات هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.