جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات پنجم ابتدایی

جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس بیست مطالعات پنجم

جواب فعالیت درس ۲۰ مطالعات پنجم ابتدایی

گام به گام درس بیست مطالعات پنجم

جواب فعالیت مطالعات پنجم ابتدایی / درس ۲۰ :: کشورگشایان بی‌رحم

جواب فعالیت صفحه ۱۲۳ مطالعات اجتماعی پنجم

۱- فعالیت شماره‌ی ۱ «به کار ببندیم» را انجام دهید.
جواب: این فعالیت کار کلاسی است و باید نمایشنامه کوتاهی بنویسید و آن را اجرا کیند.

جواب فعالیت صفحه ۱۲۴ مطالعات اجتماعی پنجم

۲- چرا مغول‌ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید. 
جواب: ۱- قبایل مغول با کمبود غذا روبه ‌رو بودند
۲- واقعه اترا بهانه‌ ای برای حمله‌‌ٔ چنگیزخان به ایران شد.
۳- حکومت ایران ضعیف شده بود و در همه جا اختلاف و هرج و مرج بود.

۳- به نظر شما، اگر ماجرای شهر اُترار رخ نمی‌داد، باز هم مغول‌ها به ایران حمله می‌کردند؟ چرا؟
جواب: بله ، زیرا قوم مغول و چنگیزخان بسیار بی‌رحم بودند و به دنبال کشورگشایی بودند و ماجرای شهر اترار فقط بهانه‌ای برای حمله به ایران بود

۴- حمله‌های چنگیز و تیمور چه پیامدهایی (نتایجی) برای ایران داشت؟ توضیح دهید.
جواب: ۱- بسیاری از مردم به قتل رسیدند و اموال آنها غارت شد. ۲- بسیاری از کتابخانه ها و آثار هنری از بین رفت ۳- بیشتر شهر ها و روستاهای ایران ویران شد.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.