جواب درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۸۴، ۸۵

جواب درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس بیست و یک مطالعات اجتماعی سوم دبستان

جواب درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی

گام به گام درس بیست و یک مطالعات اجتماعی سوم دبستان

گام به گام مطالعات سوم / درس ۲۱:: جهت‌های اصلی

جواب سوال صفحه ۸۴ مطالعات سوم

آیا می‌توانید از روی نقشه‌ی درس قبل مسیر این پسر را به دفتر پست نشان دهید؟
جواب در تصویر زیر پاسخ داده شده است.جواب سوال صفحه ۶۴ مطالعات سوم

جواب پاسخ دهید صفحه ۸۵ مطالعات سوم

۱- در یک صبح آفتابی با کمک معلّم خود، جهت‌های اصلی را در حیاط مدرسه پیدا کنید. جهت‌یابی را در حیاط تمرین کنید.
۲- جهت‌ها را بنویسید.
جواب پاسخ دهید صفحه ۶۴ مطالعات سوم

کامیون به کدام سمت می‌رود؟ (مغرب)
پسر به کدام سمت نگاه می‌کند؟ (مشرق)
کشاورزان رو به کدام جهت ایستاده‌اند؟ (شمال)
گوسفندان به کدام سمت حرکت می‌کنند؟ (جنوب)

۳- کار برگه‌ی شماره‌ی (۱۸) «جهت‌های اصلی» را در کلاس کامل کنید.
کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات سوم: کاربرگه شماره ۱۸ مطالعات سوم

٢ـ جهت هر یک از شکل ها را بنویسید.
خانه  (شمال)
مدرسه (جنوب)
باغ (مشرق)
هواپیما (مغرب)٢ـ جهت هر یک از شکلها را بنویسید.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۲۱ مطالعات سوم ابتدایی؛ صفحه ۸۴، ۸۵ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۲۲ مطالعات سوم و برای بخش قبلی از جواب درس ۲۰ مطالعات سوم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۲۱ مطالعات سوم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.