جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۳۳, ۱۳۶

جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۳۳, ۱۳۶

گام به گام درس بیست و یکم مطالعات هفتم

جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۳۳, ۱۳۶

گام به گام درس بیست و یکم مطالعات هفتم

گام به گام مطالعات هفتم / درس ۲۱: اوضاع اجتماعی ایران باستان

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ مطالعات اجتماعی هفتم

۱- متن را بخوانید. همفکری کنید و چند شباهت خانواده امروزی را با خانواده ایران باستان پیدا و بیان کنید.
جواب: اهمیت داشتن ازدواج در خانواده – سرپرست بودن پدر- یادگیری برخی امور و مهارت ها از پدر و مادر

جواب فعالیت صفحه ۱۳۳ مطالعات اجتماعی هفتم

۲- کاربرگه شماره (۱۹) شهرهای ایران باستان را کامل کنید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۹ مطالعات هفتم

جواب فعالیت صفحه ۱۳۶ مطالعات اجتماعی هفتم

۳- با کمک معلم اشعار بالا را بخوانید و بگویید:

الف) کفشگر چه تقاضایی از شاه داشت؟
جواب: تحصیل فرزندش

ب) شاه در پاسخ چه گفت؟
جواب: پذیرفتن درخواست کفشگر بدلیل مغایرت خواست کفشگر با نظام طبقاتی

ج) از خواندن این حکایت به چه نکاتی در زندگی اجتماعی دوره ایران باستان پی می‌برید؟
جواب: وجود نظام طبقاتی در بین مردم و نداشتن حق تحصیل برای بعضی طبقات اجتماعی مردم .

۴- از نظر دین اسلام مردم برای باسواد شدن و تحصیل از چه حقوقی برخوردارند؟ حق برخورداری از سواد و تحصیل در این زمان را با دوران باستان مقایسه کنید.
جواب: همه مردم برابر و یکسان هستند . امروزه حق تحصیل نه تنها برای همه مردم اعم از زن و مرد از هر قشر و طبقه ای به رسمیت شناخته می شود حتی دولت سواد آموزی و تحصیل را تشویق و ترویج می کند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات هفتم؛ صفحه ۱۳۳, ۱۳۶ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت های درس ۲۲ مطالعات هفتم و برای بخش قبلی از فعالیت های درس بیست مطالعات هفتم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۲۱ مطالعات هفتم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.