جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۴

جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۴

گام به گام درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۴

گام به گام درس بیست و یکم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب مطالعات چهارم  / درس ۲۱: تقویم

جواب سوال صفحه ۱۰۳ مطالعات اجتماعی چهارم

میدانید که یک سال دوازده ماه دارد. آیا میتوانید بگویید اکنون در کدام ماه هستیم؟ در چندمین روز ماه؟
به تصویر نگاه کنید. ماه های فصل بهار و تابستان چند روز دارند؟
جواب: ۳۱ روز
ماههای فصل پاییز و زمستان چند روز دارند؟
جواب: ۳۰ روز
کدام ماه بیست و نه روز است؟
جواب: اسفند

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب سوال بالای فعالیت صفحه ۱۰۴ مطالعات چهارم
اکنون به این تقویم نگاه کنید. چه ماهی را نشان میدهد؟
جواب: مهر
در این ماه، چه روزهایی تعطیل است؟ چرا؟
جواب: ۱۳ و ۲۱ مهر به اضافه جمعه ها – چون با رنگ قرمز نشان داده شدهاند.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ مطالعات اجتماعی چهارم

۱- هر یک از شما تقویمی را به کلاس بیاورید و به کمک معلم پیدا کردن روزها را در آن تمرین کنید.
۲- به یک تقویم نگاه کنید. روزهای ۱۳ آبان و ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت را در آن پیدا کنید و بگویید چه روزهایی هستند.
 ۱۳ آبان: روز دانش آموز
۱۱ اردیبهشت: روزکارگر
۱۲ اردیبهشت: روز معلم

۳- روز تولد خود و یکی از اعضای خانواده‌تان را در تقویم پیدا کنید.
جواب: بر عهده دانش آموز است.

۴- کاربرگه‌ی شماره‌ی ۱۳ (خواندن و درست کردن تقویم) را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۳ مطالعات چهارم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۲۱ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۳، ۱۰۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت درس ۲۲ مطالعات چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس بیست مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۲۱ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.