جواب فعالیت درس ۲۲ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۵، ۱۰۷

جواب فعالیت درس ۲۲ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۵، ۱۰۷

گام به گام درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت درس ۲۲ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۵، ۱۰۷

گام به گام درس بیست و دوم مطالعات اجتماعی چهارم

جواب مطالعات چهارم  / درس ۲۲: روزهای مهم

جواب سوال صفحه ۱۰۵ مطالعات اجتماعی چهارم

به تصویرهای زیر توجّه کنید. این تصویرها چه روزهایی را نشان میدهند؟
جواب سوال صفحه ۱۰۵ مطالعات اجتماعی چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۷ مطالعات اجتماعی چهارم

۱- متن زیر را با هم‌کلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان کنید. دوست دارید در زندگی‌تان از کدام خصوصیت امام پیروی کنید؟
جواب: زندگی بسیار ساده‌ای داشتند. به نماز خیلی اهمیت میدادند. پاکیزگی و نظم را دوست داشتند. کودکان را خیلی دوست داشتند و همیشه به آن ها نصیحت می کردند تا درس بخوانند و اخلاق و رفتار نیکو داشته باشند. در کارهای خانه خیلی کمک می کردند و دوست نداشتند کسی کارهایشان را انجام دهد.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب فعالیت درس ۲۲ مطالعات چهارم ؛ صفحه ۱۰۵، ۱۰۷ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب فعالیت درس ۱ مطالعات چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس بیست و یکم مطالعات چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۲۲ مطالعات چهارم نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.