جواب فعالیت های درس ۲۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۵۴ ، ۱۵۹

جواب فعالیت های درس ۲۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۵۴ ، ۱۵۹

گام به گام درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی هشتم

جواب فعالیت های درس ۲۳ مطالعات هشتم؛ صفحه ۱۵۴ ، ۱۵۹

گام به گام درس بیست و سوم مطالعات اجتماعی هشتم

گام به گام مطالعات اجتماعی هشتم / درس ۲۳: قاره آمریکا

جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ مطالعات اجتماعی هشتم

۱- نقشه کاربرگه (۱۷) قاره آمریکا را در کلاس انجام دهید.
کلیک کنید: جواب کاربرگه ۱۷ مطالعات هشتم

۲- کدام بخش از آب و هوا و پوشش گیاهی قاره آمریکا عیناً مانند افریقا است؟ چرا؟
جواب: آمریکای مرکزی و جنوبی؛ زیرا هر دو نزدیک به خط استوا هستند و آب و هوا و پوشش های گیاهی مشابه‌ی دارند.

۳- رود آمازون به کدام اقیانوس می‌ریزد؟ با استفاده از اطلس بگویید این رود در کدام کشور آمریکای جنوبی جریان دارد؟
جواب: رود آمازون به اقیانوس اطلس می‌ریزد و در کشور برزیل جریان دارد.

جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ مطالعات اجتماعی هشتم

۴- همفکری کنید و به طور گروهی با ترسیم یک جدول مقایسه‌ای، مختصراً پاسخ دهید.
الف) آمریکای شمالی و جنوبی از نظر ویژگی‌های طبیعی چه شباهت‌هایی دارند؟ چه تفاوت‌هایی دارند؟جواب: 
ب) آمریکای شمالی و جنوبی از نظر دین، زبان و فرهنگ چه تفاوت‌هایی دارند؟جواب: 
پ) آمریکای شمالی و جنوبی از نظر اقتصادی چه تفاوت عمده‌ای دارند؟ جواب: 

جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ مطالعات اجتماعی هشتم

۵- دو کشور وسیع قاره آمریکای شمالی کدامند؟ چند کشور از آمریکای مرکزی و جنوبی نام ببرید.
جواب: کشور کانادا و ایالات متحده امریکا در امریکای شمالی – کشورهای پاناما، کوبا، اکوادور، آرژانتین، برزیل و شیلی در آمریکای مرکزی و  جنوبی واقع شده‌اند.
۶- فکر کنید تصویر شماره (۱) کدام جاذبه گردشگری آمریکا را نشان می‌دهد.
جواب: آبشار نیاگارا جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ مطالعات اجتماعی هشتم

۷- به‌نظر شما مهاجرت متخصصان و دانشمندان یک کشور به کشور دیگر، چه نتایج و پیامدهایی برای دو کشور مبدأ و مقصد دارد؟
جواب: متخصصان و دانشمندان کشورهای دیگر با پول و امکانات کشور خودشان درس می خوانند و بعد از مهاجرت دانش و تخصص و مهارت خود را به جای مردم کشورشان در اختیار کشورهای صنعتی قرار می دهند.

۸- آمریکا امروز مبلغی حدود پانزده هزار میلیارد دلار بدهکار است. بسیاری از نیروهای نظامی آمریکا نیز به شدت افسرده، سردرگم و مردد هستند. به صورت گروهی بحث و همفکری کنید که این افول و مشکلات آمریکا در سال‌های اخیر، از چه عواملی می‌تواند سرچشمه گرفته باشد؟
جواب: – نابرابری توان اقتصادی ایالت های آمریکا؛
– افزایش حاشیه نشینی،
– فقر و بی خانمانی؛ تشدید بی عدالتی ها در جامعه آمریکا
– افزایش اعتراضات تبعیض نژادی.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.