جواب فعالیت های درس ۳ دفاعی نهم؛ صفحه ۲۸، ۲۹، ۳۱

جواب فعالیت های درس ۳ دفاعی نهم؛ صفحه ۲۸، ۲۹، ۳۱

جواب فعالیت های درس سوم دفاعی نهم

جواب فعالیت های درس ۳ دفاعی نهم؛ صفحه ۲۸، ۲۹، ۳۱

جواب فعالیت های درس سوم دفاعی نهم

جواب دفاعی نهم / جواب فعالیت های درس ۳ و صفحه ۲۸، ۲۹، ۳۱ آمادگی دفاعی نهم / درس ۳ :: انقلاب اسلامی

جواب فعالیت صفحه ۲۸ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۱) 
جدول زیر را تکمیل کنید:

دلایل قیام و مبارزه امام خمینی (قدس سره) و مردم ایران با حکومت فاسد پهلوی (شاه).
نکته: برای کامل کردن جدول با پدر و مادر، بزرگان فامیل، امام جماعت مسجد محل، معلمان و سایر افراد مطّلع گفت‌وگو کنید.

۱- زیرپا گذاشتن قوانین و احکام اسلام مثل شرب ، خمر
۲- وابستگی به بیگانگان
۳- واگذاری محصولات مثل نفت  به بیگانگان
۴- آموزش نظامیان ایران توسط بیگانگان
۵- برقرار نبودن احکام اسلام در ایران

جواب فعالیت صفحه ۲۹ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۲) 
با مراجعه به منابع و رسانه‌های مختلف، چند نمونه از حمایت‌های آمریکا از رژیم پهلوی را برشمارید.

جواب: ۱- اعطاء وام توسط آمریکا به شرط در دست گرفتن امور مالیه کشور
-۲- مستشاران آمریکایی در بلدیه (شهرداری)
۳- حمایت آمریکایی در انتخابات
۴- فروش تسلیحات نظامی برای بازگرداندن دلارهای نفتی و گسیل مستشاران نظامی

جواب فعالیت صفحه ۲۹ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۳) 
درباره قیام‌های مردمی در برابر زورگویان و متجاوزان و پیروزی آن‌ها در طول تاریخ کشورمان، تحقیق و بررسی کنید.

قیام های مردمی در برابر زورگویان و متجاوزان و پیروزی آنها در طول تاریخ کشورمان :
ملی شدن صنعت نفت
تحریم تنکابو
قیام ۱۵ خرداد در سال ۴۲
قیام جنگل به رهبری میرزا کوچک خان
راهپیمایی و عزاداری کفن پوشان ورامین
قیام مردم تبریز به رهبری ستارخان و باقر خان
دفاع مردم بوشهر در برابر استعمار انگلیسی ها به رئیس علی دلواری
قیام دشتستانی ها و تنگستانی ها
قیام سربداران

جواب فعالیت صفحه ۳۱ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۴) 
با تحقیق و مطالعه منابع و رسانه‌های مختلف، مصادیق دیگری از دشمنی آمریکا با ملت ایران را در کلاس ارائه و درباره آن بحث کنید.
جواب: – منحرف کردن جوانان با اسامی فریبنده
– ترویج بی بندو باری از طریق ماهواره و فضای مجازی نامناسب
– تبلیغ انواع مدل مواد مخدر و دخانی و…
–  ترویج اسراف و مصرف گرایی
–  تحریم های غذایی، دارویی و اقتصادی که زندگی رو برای مردم خیلی سخت کرده اند
–  گذاشتن پایگاه های نظامی در کشور های همسایه ایران و قرار دادن وسایل های جنگی پیشرفته
–  ساقط کردن هواپیمای مسافر بری در آب های خلیج فارس
–  ترور دانشمندان و فرماندهان ایرانی

جواب فعالیت صفحه ۳۱ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۵) 
با مراجعه به منابع معتبر ادامه شعر زیر را پیدا کنید و آن را در کلاس همخوانی کنید.

به به چه حرف خوبی *** آن شب امام ما گفت

ادامه شعر:
حرفی که خواب دشمن از آن سخن برآشفت
حرف امام این بود: در سرزمین ایران ،
پاینده است اسلام، تا هست نور ایمان
ما بچه‌های ایران جنگیم تا رهائی
ترسی به دل نداریم از رنج و بی غذایی
فریادمان بلند است، نهضت ادامه دارد
حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد
از توپ و تانک دشمن، هرگز نمی ‌هراسیم
دشمن گیاه هرز است، ما مثل تیغ و داسیم
دشمن خیال کرده، ما نوگل بهاریم
اما امام ما گفت ما مرد کارزاریم
فریادمان بلند است، نهضت ادامه دارد
حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

جواب فعالیت صفحه ۳۲ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت (۶) 
با جست‌وجو در آثار امام خمینی و بیانات مقام معظم رهبری، نقش دانش‌آموزان را در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی بررسی کنید.
جواب: ۱. تداوم راه و یاد امام خمینی (ره)
۲. پافشاری بر اصول و ارزشهای الهی
۳. حفظ ارتباط با خدا و اخلاص در عمل و تعمیق معارف اسلامی
۴.حفظ وحدت کلمه
۵. دشمن‎شناسی و تداوم مبارزه با دشمن و حفظ آمادگی دفاعی
۶. خسته نشدن و جذب دنیا و راحتی آن نگردیدن
۷. طرد کامل فرهنگ منحط غربی

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.