گام به گام درس ۳ روانشناسی یازدهم انسانی

گام به گام درس ۳ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس سوم روانشناسی یازدهم

گام به گام درس ۳ روانشناسی یازدهم انسانی

جواب درس سوم روانشناسی یازدهم

گام به گام روانشناسی یازدهم / در بخش زیر برای شما عزیزان جواب فعالیت های درس سوم روانشناسی یازدهم را قرار داده ایم.

جواب فعالیت صفحه ۶۸ روانشناسی یازدهم

همین حالا مطالعه این صفحه را متوقف کنید! چه صداهایی از محیط پیرامون را میشنوید که هنگام مطالعه، به آن توجه نداشتید؟ آن صداها را بنویسید.
پاسخ: صدای بوق چند ماشین، موتورسیکلتی در حال عبور، صدای جیک جیک گنجشکها و…

جواب فعالیت صفحه ۶۹ روانشناسی یازدهم

سه حس از پنج حس خود را از تحریک های بیرونی محروم کنید (صدا، نور، بو). تا چه زمانی قادر به تحمل وضعیت ایجاد شده بودید؟
حالات محرومیت حسی خود را از صدا، نور و بو گزارش کنید. احساس عاطفی خود را گزارش کنید.
پاسخ: محرومیت از هر یک از حسها، موجب اضطراب و بیقراری میشود.

جواب فعالیت صفحه ۷۰ روانشناسی یازدهم

محمد، حسن و جواد در حال مطالعه مطالب درسی هستند. حمید از دور با صدای بلند میگوید :«بچه ها چه کار میکنید؟» دو نفر سرشان را بالا آورده نگاه میکنند. یکی اصلا سر خود را بالا نمیآورد. در این مثال صدای حمید به گوش هر سه رسید  احساس)، اما دو نفر سرشان را بالا آوردند (توجه). در بین این دو نفر که سرشان را بالا آوردند یک نفر (محمد) گفت: «چقدر داد میزنی!» (ادراک)
این مثال را در مورد موضوع بویایی و سوختن یک غذا یا پختن یک کیک خوشمزه به کار ببرید (اسم سه نفر که این بو را در فاصله ای مناسب استشمام میکنند، بنویسید.)
پاسخ: من و دوستانم نازنین و سحر مشغول مطالعۀ درسی بودیم و از غذای روی گاز غافل شدیم. بوی سوختگی پخش شد (احساس) مریم گفت یه بویی میاد (توجه) و ناگهان سمیه فریاد زد غذا سوخت و به طرف آشپزخانه دوید. (ادراک)

جواب فعالیت صفحه ۷۰ روانشناسی یازدهم

با کمک اینترنت، مفهوم «جبران حسی» را جستوجو کنید. با رعایت مطالبی که درباره روش علمی در درس اول خواندید، چند صفحه درباره این موضوع بنویسید.
پاسخ: راهنمایی: از نظر پیاژه در تغییر شکل اشیا یک مورد، مورد دیگر را جبران میکند. برای مثال گرچه ارتفاع مایع درون ظرف «ب» کمتر از ارتفاع مایع داخل ظرف «الف» است اما به همان نسبت پهنای مایع درون ظرف «ب» بیشتر از پهنای مایع درون ظرف «الف» است، بنابراین با هم برابرند.

جواب فعالیت صفحه ۷۱ روانشناسی یازدهم

نوشتهای را (مانند مطالب همین صفحه) به سه شیوه مطالعه کنید:
۱. جمالت را با چشم بخوانید و تعقیب کنید.
۲. علاوه بر تعقیب چشمی، مطالب را به گونهای بخوانید که گوشتان هم بشنود.
۳. علاوه بر تعقیب چشمی و بلند خوانی، اگر یادداشت برداری نیز بکنید، نتایج چگونه خواهد بود؟ کدام یک از شیوههای موثرتر است؟ چرا؟
پاسخ: مطالعه به شیوه سوم موثرتر بوده و با یادآوری بهتری همراه میباشد. زیرا حواس بیشتری را به کار میگیرد (بینایی، شنوایی و حرکتی)

جواب سوال صفحه ۷۳ روانشناسی یازدهم

با توجه به دو مثال زیر بگویید چرا تحمل درد برای این افراد یکسان نیست؟
۱. جانبازان جنگ تحمیلی، در مقایسه با افراد عادی، برای جراحی یک عضو به یک اندازه ابراز ناراحتی نمی کنند.
۲. درد زایمان برای خانمها، به مراتب قابل تحمل تر از درد ناشی از جراحی کلیه است.
پاسخ: تحمل درد به علل بیولوژیکی و روانشناختی فرد بستگی دارد. قدرت جسمانی، احساسات، اضطراب، نگرش و شرایط روانی فرد در میزان تحمل درد موثر

جواب سوال صفحه ۷۳ روانشناسی یازدهم

قبل از شروع کلاس، برای یادگیری بهتر، تصمیم میگیرید سخنان دبیرتان را به دقت گوش دهید. در دقایق نخست تصمیم شما عملی میشود، اما بعد از چند دقیقه حواستان به موضوعهای دیگر معطوف میشود. در این مثال، توجه شما دچار مشکل شده یا تمرکزتان؟ توضیح دهید.
پاسخ: تمرکز دچار مشکل میشود. استمرار توجه در در مدت لازم تمرکز نامیده میشود. با تغییر جهت یافتن توجه، »تمرکز« فرد بر روی محرک خاص کاهش خواهد یافت.

جواب سوال صفحه ۷۴ روانشناسی یازدهم

به نظر شما یک دندانپزشک، در گفتوگو با دیگران، به کدام یک از اعضای بدن بیشتر توجه میکند؟ یک دندانپزشک بیشتر به دندانهای افراد دقت میکند.چرا؟
پاسخ:  آنچه توجه را به محرک هایی مرتبط با حرفه ی خود سوق میدهد اطلاعات موجود در حافظه است.
می توانید صاحبان مشاغل دیگری را پیدا کنید که اینگونه هستند؟
پاسخ: افراد دیگری مانند پلیس راهنمایی و رانندگی و مراقب امتحان به محرکهای مورد نظر خود توجه میکنند، همانطور که یک طراح لباس و یک متخصص پوست به ترتیب به طرز لباس پوشیدن و پوست افراد توجه میکنند

جواب سوال صفحه ۷۵ روانشناسی یازدهم

آیا دقت کردهاید که چرا در بیمارستان ها، فرودگاه ها و… قبل از اعلام خبری موسیقی یا صدایی نواخته میشود و سپس اصل پیام گفته میشود؟
پاسخ: پخش موسیقی یا صدایی قبل از اعلام خبر در فرودگاه و بیمارستان ها موجب جلب توجه ودقت افراد میگردد.

جواب فعالیت صفحه ۷۵ روانشناسی یازدهم

تماشاگران برای مشاهده مسابقه فوتبال به استادیوم میروند. دورتادور زمین فوتبال پُر از تابلوهای تبلیغاتی است. هیچ یک از تماشاگران به قصد دیدن آن پیامهای تبلیغاتی به استادیوم نمی آیند. ولی این تصاویر، زمینه ذهنی آنها را برای خریدهای بعدی آماده میکند. این مثال، نمونه ای از آمادهسازی است. یک مورد مانند این مثال بیابید و به صورت گروهی آن را تجزیه و تحلیل کنید.
پاسخ پیشنهادی: به قصد تماشای سریال مورد علاقه ی خود تلویزیون را تماشا میکنیم. اما در حین پخش سریال مورد نظر ما به دفعات آگهی های تبلیغاتی پخش میشود. با اینکه برای دیدن تبلیغات سراغ تلویزیون نیامدهایم، آگهی های پخش شده ما را آماده خرید آن وسایل در هنگام دیدن آنها در فروشگاه ها مینماید.

جواب فعالیت صفحه ۷۶ روانشناسی یازدهم

اگر بخواهید مطالب این درس را برای آزمون به دقت مطالعه کنید، کدام شیوهی مطالعه را انتخاب میکنید؟ چرا؟
🔹 مطالعه کلّ مطالب درس در یک حالت ثابت و بدون وقفه؛
🔹 مطالعه بخشی از درس و سپس قدم زدن، استراحت و خوردن میانوعده و پس از استراحت کوتاه، ادامه مطالعه.
پاسخ: روش دوم را انتخاب میکنم. در روش دوم دچار خوگیری (یکنواختی و ثبات نسبی) نشده و تمرکز بهتری خواهم داشت

جواب فعالیت صفحه ۷۸ روانشناسی یازدهم

هنگام عبور از خروجی های بازرسی فرودگاه ها، مأموران، همه وسایل، حتی کمربند را هم بازرسی میکنند. به نظر شما در این ردیابی، هشدار کاذب وجود  دارد یا از دست دادن؟
پاسخ: در بازرسی فرودگاه ها به دنبال ردیابی علامت غایب هستیم بنابراین هشدار کاذب وجود دارد.
اگر قرار باشد دو درس با اهمیت متفاوت را مطالعه کنید، در کدام درس باید پدیده هشدار کاذب باشد؟ چرا؟
پاسخ: مطالعه ی درسی که با اهمیت تر است باید با پدیده ی هشدار کاذب همراه باشد. زیرا در این هنگام باید مراقب مواردی که توجه را کاهش میدهد باشیم.

سوال صفحه ۷۳ روانشناسی یازدهم

۱. چرا بین دو کلاس آموزشی زنگ تفریح برای دانشآموزان در نظر گرفته میشود؟
پاسخ: برای افزایش گوش به زنگی وجلوگیری از تاثیر عامل خستگی

۲. آیا دانشآموزان دوره های مختلف، به زنگ تفریح یکسانی نیاز دارند؟ چرا؟
پاسخ: دانش آموزان در سنین کمتر ودر دوره ای پایین تر به زنگ تفریح طولانی تری نیاز دارند.

جواب فعالیت صفحه ۸۰ روانشناسی یازدهم

یافتن یک خودرو در یک پارکینگ خلوت راحت تر است یا شلوغ؟ در یک پارکینگ خلوت (اثر اندازه رخ داده است) یافتن خودرو با رنگ کمیاب چطور؟
پاسخ: پیدا کردن خودرو راحت تر است(اثر خصیصه رخ داده است)

.در این دو مثال کدام یک از دو عامل موثر (تعداد عوامل انحرافی و ویژگی منحصر به فرد آن هدف) رخ داده است؟
پاسخ: در مورد مثال اول عامل «اثر اندازه نمایش» و در مثال دوم عامل «اثر خصیصه» رخ داده است.

شما هم سعی کنید مثال هایی از این دست بیابید.
پاسخ: مثال های دیگر: پیدا کردن یک گل سر با رنگ خاص میان گل سر های دیگر، رنگی کردن یک کلمه در یک متن نوشته، خطا در دیده شدن چراغ با نور بنفش جلوتر از چراغ با نور قرمز (اثر خصیصه) و پیدا کردن یک کودک در مهدکودک خلوت، دیده شدن برج میلاد از فاصلۀ دور (اثر اندازه نمایش)

جواب سوال صفحه ۸۱ روانشناسی یازدهم

اگر تمایل داشتید همزمان با تماشای یک برنامه مستند علمی درس خاصی را مرور کنید کدام کتاب درسی را انتخاب می کردید؟ چرا؟
پاسخ: درسی را که علمی نباشد و شباهت زیادی به یک برنامه مستند علمی نداشته باشد. مانند تمرین املا

جواب فعالیت صفحه ۸۱ روانشناسی یازدهم

یا میتوانید حدس بزنید چرا رنگ تابلوهای «ورود ممنوع» قرمز است؟ اگر سبز میبود بر میزان توجه رانندگان چه تأثیری میداشت؟ حاصل بررسی تان را به دیگر دانشآموزان ارائه دهید.
پاسخ: رنگ قرمز در مه و دود پراکنده شده   بهتر دیده میشود. گیرنده های رنگ قرمز در چشم به صورت خوشه ای و دستهای در ناحیه ای نزدیک به مرکز چشم تمرکز یافته اند که از تیز ترین (مرزهای کاملا مشخص خطوط یا رنگ ها) تصاویر تشکیل میشوند.

درباره «اثر استروپ» جست و جو کنید. حاصل تحقیق تان را در قالب یک گزارش به دیگر همکلاسی ها ارائه دهید.
پاسخ: بر اساس «اثر استروپ» زمانی که اسم یک رنگ مانند آبی، سبز یا قرمز و با رنگ دیگری چاپ شده باشد (مثلا کلمه «قرمز» با جوهر «آبی» رنگ چاپ شود) بیان رنگ کلمه، در مقایسه با حالتی که رنگ جوهر و کلمه یکی باشند، زمان بیشتری به خود اختصاص داده و با احتمال خطای بالاتری مواجه خواهد بود.

جواب سوال صفحه ۸۲ روانشناسی یازدهم

به نظر شما بین خطای ادراکی و توهم چه تفاوتی وجود دارد؟
پاسخ: در توهم، ادراک حسی غلط در ارتباط با محرک های خارجی غیر واقعی است.
اما در خطای ادراکی ،ادراک حسی غلط در ارتباط با محرک های خارجی واقعی می باشد.

جواب فعالیت صفحه ۸۲ روانشناسی یازدهم

با جستوجو در اینترنت شما نیز چند نمونه از خطاهای ادراکی را جمعآوری کرده در کلاس ارائه کنید.
جواب این بخش را در نظرات برای ما ارسال کیند

جواب سوال صفحه ۸۳ روانشناسی یازدهم

بسیاری از افراد در فضای مجازی، خود را با عکس نیم رخشان (پروفایل شان) به دیگران معرفی میکنند. به نظر شما کدام شکل زیر موفق تر است؟ چرا؟
۱ تصویری تمام قد و کامل از خود؛
۲ تصویری از نمای بسیار نزدیک یا نیمی از صورت خود.
پاسخ: تصویر تمام قد و کامل از خود میتواند درک جامعی را در بیننده ایجاد کند. کل بیشتر از مجموع اجزا است و روابط بین اجزا را هم شامل میشود.

جمع بندی درس ۳ صفحه ۸۶ روانشناسی یازدهم

با توجه به آنچه از این درس فراگرفتم میخواهم مشکلات مربوط به توجه را کاهش دهم. در این راستا باید این کارها را انجام دهم:
پاسخ: ۱. تلاش میکنم از بین محرک های محیطی مختلف به آن محرکی توجه کنم که خیلی مهم و با اهمیت میباشد.
۲. محرکی را که انتخاب کردهام برای خودم پردازش کرده و معنی دار میسازم به نحوی که آن محرک جزو ملکه های ذهنی من باشد
۳.سعی میکنم موضوعات و محرکها را از ابعاد و زوایای متفاوت ببینم و به دنبال چرایی و چگونگی موضوع باشم.
۴. از انجام همزمان چند تکلیف به خصوص در تکالیف جدید و سخت پرهیز میکنم تا جلوی تقسیم توجه را بگیرم.
۵. سعی میکنم که از تمام حواس خودم در یادگیری استفاده کنم. مثل حواس بینایی، شنیداری و …

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.