جواب فصل ۳ زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۳ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل سوم زمین شناسی یازدهم

جواب فصل ۳ زمین شناسی یازدهم

گام به گام فصل سوم زمین شناسی یازدهم

انتخاب سریع صفحه :

گام به گام زمین شناسی یازدهم / در این بخش از همیار ، برای شما عزیزان قصد داریم تا جواب تمرینات فصل سوم زمین شناسی یازدهم را قرار دهیم، شما میتوانید گام به گام فصل سوم زمین شناسی یازدهم ، جواب صفحه ۴۲ , ۴۳ , ۴۴ , ۴۵ , ۴۶ , ۴۷ , ۴۸ , ۴۹ , ۵۰ , ۵۱ , ۵۲ , ۵۴ , ۵۵ , ۵۶ زمین شناسی یازدهم رشته ریاضی و تجربی

فصل سوم :: منابع آب و خاک

جواب با هم بیندیشید صفحه ۴۲ زمین شناسی یازدهم

جواب با هم بیندیشید صفحه ۴۲ زمین شناسی یازدهم 

چه عواملی بر مقدار برگاب و رواناب مؤثرند؟
پاسخ: عوامل مؤثر بر مقدار برگاب : میزان بارش- مساحت پوشش گیاهی منطقه – مساحت برگ های گیاهان منطقه و… می باشند ضمناً مقدار رواناب به میزان و سرعت بارش، شیب زمین، پوشش گیاهی و نیز میزان نفوذپذیری زمین بستگی دارد.

تبخیر در چه بخش هایی از چرخه آب صورت میگیرد؟
پاسخ: تبخیر تقریباً در همه بخشهای چرخه آب صورت میگیرد.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۴۳ زمین شناسی یازدهم

جواب جمعآوری اطالعات صفحه ۴۳ زمین شناسی یازدهم 

شکل روبه رو، شش حوضه آبریز اصلی ایران را نشان می دهد.
با جستجو در منابع معتبر، یک یا دو رودخانه اصلی در هر حوضه را مشخص کنید.
پاسخ: ۱ -حوضه مازندران در شمال کشور با رنگ آبی، سفید رود اترک- هراز- قره سو- تالش- گرگان
۲ -حوضه دریاچه ارومیه در شمال غربی کشور با رنگ بنفش، زرینه رود- سیمینه رود
۳ -حوضه فلات مرکزی ایران با رنگ کرمی در مرکز ایران، قره چای- زاینده رود- هلیل رود
۴ -حوضه خلیج فارس و دریای عمان در جنوب با رنگ سبز روشن، کارون- کرخه- لار- دز- زهره- جراحی- سیروان
۵ -حوضه هامون یا مرز شرقی با رنگ قرمز در شرق ایران، هیرمند – هریرود
۶ -حوضه سرخس یا قره قوم در شمال شرقی به رنگ سبز تیره، تجن – کشف رود

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۳ زمین شناسی یازدهم

آب در رودی با سطح مقطع ۱۰۰ مترمربع، و با سرعت متوسط دو متر بر ثانیه در جریان است. آبدهی رود را محاسبه کنید.

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۳ زمین شناسی یازدهم 

اگر این رود به یک تالاب منتهی شود، در طی یک هفته، چند متر مکعب آب را وارد تالاب میکند؟ جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۳ زمین شناسی یازدهم  جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۳ زمین شناسی یازدهم 

جواب فکر کنید صفحه ۴۴ زمین شناسی یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۴۴ زمین شناسی یازدهم 

۱-مقدار رسوب گذاری و فرسایش را در نقاط A و ′A مقایسه کنید.
پاسخ: نقطه A نسبت به محور میانی رود، نشان دهنده دیواره محدب و کمترین سرعت رود است و در نتیجه بیشترین رسوبگذاری و کمترین فرسایش را دارد اما نقطه َA ،نسبت به محور میانی رود، بیانگر دیواره مقعر و بیشترین سرعت رود است و در نتیجه کمترین رسوبگذاری و بیشترین فرسایش را دارد.

۲ـ هریک از نیمرخهای الف و ب و پ مربوط به کدام مقطع رود میباشد؟
پاسخ: مقطع الف منطبق با  ًCC
مقطع ب منطبق با  ًBB
مقطع پ منطبق با  ًAA

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۴۴ زمین شناسی یازدهم

۱ -قدیمیترین قنات جهان، در کدام استان کشور قرار دارد و نام آن چیست؟
پاسخ: قنات قصبه (کاریز گناباد) یا کاریز کیخسرو (خراسان رضوی) عمیق ترین و قدیمی ترین کاریز جهان است.

۲ -حدود ۴۰۰۰۰ رشته قنات در کشور ما وجود دارد. بیشترین تعداد قنات در کدامیک از شش حوضه آبریز اصلی ایران حفر شدهاند؟ دلیل آن چیست؟
پاسخ: بیشتر در حوضه آبریز داخلی (فلات مرکزی)قرار دارد به دلیل بارش کم و کمبود آب در این منطقه

جواب پیوند با فیزیک صفحه ۴۵ زمین شناسی یازدهم

جواب پیوند با فیزیک صفحه ۴۵ زمین شناسی یازدهم 

۱ -چه نیرویی باعث تشکیل حاشیه مویینه میشود؟
پاسخ: فشار موئینه ناشی از کشش سطحی بین آب و ذرات رسوب است که باعث میشود آبی که در منطقه اشباع وجود دارد از سطح ایستابی در بین حفرات به سمت بالا حرکت کند.

۲ -اندازه ذرات خاک، چه تأثیری بر ضخامت حاشیه مویینه دارد؟
پاسخ: هر چقدر اندازه ذرات خاک کوچکتر باشد ؛ اندازه منافذ هم کوچکتر خواهد بود و ضخامت حاشیه موئینه بیشتر خواهد بود.

۳ -هنگامی که عمق سطح ایستابی کم باشد بطوری که حاشیه مویینه، به سطح زمین میرسد، چه اتفاقی میافتد و چه مشکلاتی ایجاد میکند؟
پاسخ: تحت تاثیر نیروی مویینه آب به سطح زمین رسیده و در اثر تبخیر آب املاح روی زمین باقی میمانند و سبب می شود زمین به شوره زار تبدیل شود. همچنین هنگامی که سطح ایستابی نزدیک سطح زمین قرار میگیرد میتواند باعث ناپایداری پی سازه ها شود.

جواب یادآوری صفحه ۴۶  زمین شناسی یازدهم

در سالهای گذشته در مورد عمق سطح ایستابی خوانده بودید. چه عواملی بر تغییرات سطح ایستابی مؤثر است؟
پاسخ: میزان نفوذ پذیری (تغذیه)- میزان بهرهبرداری (تخلیه)- میزان بارندگی –

در مورد عوامل مؤثر بر تغییرات عمق سطح ایستابی در یک منطقه، اطلاعاتی جمعآوری و در کلاس ارائه دهید؟
پاسخ بر عهده دانش آموز است.

 

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۶ زمین شناسی یازدهم

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۶ زمین شناسی یازدهم 

– بر اثر بهره‌برداری از یک آبخوان در یک دشت به مساحت ۲۰۰ × ۱۰۶  متر مربع و تخلخل ۳۰ درصد، سطح ایستابی ۱۰ متر افت کرده است. چه حجمی از آب تخلیه شده است؟

پاسخ:

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۶ زمین شناسی یازدهمجهت بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید👆

– چنانچه این حجم آب در طی ۳۰ روز پمپاژ شده باشد، میانگین آبدهی چاه‌ها چقدر بوده است؟

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۴۶ زمین شناسی یازدهمجهت بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید👆

جواب یادآوری صفحه ۴۷ زمین شناسی یازدهم

– در سال‌های گذشته، با آبخوان و انواع آن آشنا شدید. در این‌باره به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- آبخوان چیست؟ 
پاسخ: آبخوان یا لایه آبدار به رسوبات و سنگ های متخلخل و نفوذ پذیر و قابل پمپاژی گفته میشود که بتوانند مقادیری آب را در خود ذخیره نمایند.

۲- در شکل زیر، نوع آبخوان‌های الف و ب را مشخص کنید. 
پاسخ: الف) آب‌خوان آزاد
ب) آب‌خوان تخت فشار

۳- چاه‌های شماره ۱ و ۲ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 
پاسخ: چاه شماره یک در آبخوان آزاد حفرشده و از نوع معمولی است و سطح آب در چاه بیانگر سطح ایستابی است اما چاه شماره دو در آبخوان تحت فشار حفر شده و از نوع آرتزین است لذا آب در این چاه خود بخود و تا سطحی به نام سطح پیزومتریک باال میآید.

۴- کدام چاه از نوع آرتزین است؟ 
پاسخ: چاه شماره ۲

جواب یادآوری صفحه ۴۷ زمین شناسی یازدهم

در مناطق خشک، هر چقدر بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی بیشتر باشد، کیفیت آب، نامطلوب‌تر است. دلیل آن را توضیح دهید.

جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۸ زمین شناسی یازدهم

در مناطق خشک، هر چقدر بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی بیشتر باشد، کیفیت آب، نامطلوب‌تر است. دلیل آن را توضیح دهید.
پاسخ: در سفره های آب زیر زمینی همیشه آب شور به دلیل سنگین‌تر بودن در زیر منابع آب شیرین قرار دارند. با افزایش بهره‌برداری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، منابع آب شیرین تمام شده و آب شورتر و شورتر می‌شود.

در شهرهایی که نزدیک سواحل دریاها قرار دارند با پایین آمدن سطح ایستابی، چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند؟
پاسخ: آب دریا که دارای املاح بیشتری است وارد آب‌های زیر زمینی می‌شود.

جواب پیوند با شیمی صفحه ۴۸ زمین شناسی یازدهم

– سختی آب، به علت نمک‌های محلول در آن است. یون‌های کلسیم و منیزیم، به عنوان فراوان‌ترین یون‌های موجود در آب، ملاک تعیین سختی آب هستند.جواب پیوند با شیمی صفحه ۴۸ زمین شناسی یازدهم

TH: سختی کل (میلی گرم در لیتر)
– نمونه آبی دارای ۵۰ میلی گرم در لیتر، یون کلسیم و ۳۵ میلی گرم در لیتر، یون منیزیم است. سختی کل آب چقدر است؟ تحقیق کنید که آیا این آب برای شرب مناسب است؟
پاسخ: بله- بنابر اعلام سازمان بهداشت جهانی WHO حد مجاز سختی آب آشامیدنی ۵۰۰ میلیگرم بر لیتر است لذا آب با سختی ۲۶۸/۵ قابل آشامیدن و مناسب است.

$$ (۲/۵×۵۰)+(۴/۱×۳۵)=۲۶۸/۵ $$

جواب فکر کنید صفحه ۴۸ زمین شناسی یازدهم

مقدار املاح موجود در آب دو چاه ۱ و ۲، در شکل زیر را با هم مقایسه کنید.

جواب فکر کنید صفحه ۴۸ زمین شناسی یازدهم

پاسخ: مقدار املاح و شوری آب در چاه شماره یک بیشتر است زیرا آب نفوذی مسافت بیشتری را در زیرزمین طی کرده و مواد بیشتری را در خود حل کرده است در صورتیکه آب حاصل از چاه شماره ۲ به محل تغذیه نزدیکتر بوده و فرصت کمتری برای حل کردن مواد داشته و در نتیجه شوری آن کمتر است.

جواب تفسیر کنید صفحه ۴۹ زمین شناسی یازدهم

نمودار زیر، تغییرات سرانه آب تجدیدپذیر و جمعیت کشور در صد سال اخیر را نشان می‌دهد. نمودار را تفسیر کنید.
پاسخ: با افزایش جمعیت، سرانه آب تجدید پذیر به شدت کاهش یافته است (رابطه عکس)جواب تفسیر کنید صفحه ۴۹ زمین شناسی یازدهم

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۵۰ زمین شناسی یازدهم

در منابع معتبر جستجو کنید و به پرسش های زیر پاسخ دهید:
– پرمصرف‌ترین و کم مصرف‌ترین استان کشور از نظر مصرف آب تجدیدناپذیر، کدام استان‌ها هستند؟ 
پاسخ: پر مصرف ترین: تهران و کم مصرف ترین: کرمان

– آیا محل سکونت شما در محدوده دشت‌های ممنوعه واقع شده است؟ 
پاسخ: منظور از دشت‌های ممنوعه، دشت‌هایی است که اجازه‌ی حفر چاه و برداشت آب از آن وجود ندارد،

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۵۰ زمین شناسی یازدهم

۱- شکل‌های زیر، گسترش مخروط افت چاه در اثر بهره‌برداری و تلاقی آن با یک لایه نفوذناپذیر و یک رود را نشان می‌دهد. در مورد تأثیر آنها بر روی شکل مخروط افت و میزان آب ورودی به چاه گفت‌وگو کنید.
پاسخ: به خاطر لایه نفوذ ناپذیر ورود آب به چاه کاهش یافته و مخروط افت در سمت راست نا متقارن شده (پائین رفته) ضمنا در تلاقی با رودخانه و ورود آب نیز مخروط افت در سمت راست نامتقارن میشود (بالا  رفته).

۲- اگر مخروط افت چاه با یک منبع آلاینده مانند یک چاه فاضلاب برخورد کند، چه اتفاقی می‌افتد؟
پاسخ: تراوش آلودگی ها از منبع آلاینده موجب آلودگی آب چاه خواهد شد.

جواب فکر کنید صفحه ۵۱ زمین شناسی یازدهم

– فرونشست دشت‌ها، چه پدیده‌های مخربی را می‌تواند به همراه داشته باشد؟
پاسخ: میتواند خسارتهای فراوان به زیربناها و انواع سازهها و زمینهای کشاورزی وارد کند.

– تغذیه مصنوعی چیست و چگونه انجام می‌شود؟
پاسخ: تغذیه مصنوعی را میتوان عملیات طراحی شده انسان برای انتقال آب از سطح زمین به داخل لایه آبدار، تعریف کرد.
روش های تغذیه مصنوعی:
۱- روشهای افزایش تراوش: در این روش با انجام عملیاتی که بر روی ناهمواری سطح زمین، شیب، پوشش گیاهی انجام میگردد میزان تراوش آب به زمین افزایش داده میشود.
۲- روشهای پخش سطحی: در این روش آب به سمت حوضچه ها یا استخرهای ساخته شده منحرف میشود تا از کف نفوذ پذیر آن ها به داخل زمین تراوش کند.
۳- تغذیه مصنوعی به وسیله چاه ها: در این روش آب از طریق چاه های آبکشی معمولی یا چاه های تغذیهای که به همین منظور حفر میشود، وارد زمین میگردد و باعث بالا آمدن سطح ایستابی میشود.
۴- تغذیه مصنوعی به وسیله قنات ها: تغذیه مصنوعی به روش تزریق کردن آب در مجاری قناتهای خشک شده انجام میگیرد.
۵- تغذیه و اداری: تاسیسات استخراج آب زیرزمینی به صورت یک گالری یا رشته ای از چاه های کم عمق در فاصله نسبتاً نزدیکی از یک رودخانه یا دریاچه و به موازات آن قرار داده میشود و با استخراج آب از این تاسیسات، سطح ایستابی پایین میرود و در نتیجه موجب واداشتن حرکت آب به طرف سفره آب زیرزمینی میشود

جواب جدول صفحه ۵۲ زمین شناسی یازدهم

جدول زیر را کامل کنید.

حریم فعالیت های ممنوع
۱- بیرونی ترکیبات آلی ، مواد رادیواکتیو ، فلزات سنگین ، نیترات (هیدروکردن ها هم از ترکیبات آلی هستند)
۲- میانی ترکیبات آلی ، مواد رادیواکتیو ، فلزات سنگین ، نیترات
۳- داخلی هرگونه فعالیت انسانی که آلایندگی ایجاد کند.

جواب یادآوری صفحه ۵۲ زمین شناسی یازدهم

در گذشته، با هوازدگی و انواع آن آشنا شدید. در این باره به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- جنبه‌های مثبت و منفی هوازدگی را بیان کنید.
جنبه مثبت هوازدگی:
ایجاد خاک – ایجاد کان سارهایی که از طریق هوازدگی ایجاد می‌شوند مانند بوکسیت.
جنبه منفی: تأثیر مخرب بر نمای ساختمان‌ها و آثار باستانی

۲- عوامل مؤثر بر هوازدگی فیزیکی و شیمیایی کدام‌اند؟
عوامل موثر بر هوازدگی فیزیکی: آب، باد، گیاهان، جانوران، کاهش بار لایه‌های فوقانی، تفاوت دما
عوامل موثر بر هوازدگی شیمیایی: آب، کربن دی اکسید، رطوبت

۳- هر یک از تصاویر زیر، کدام نوع هوازدگی را نشان می‌دهد؟ 
پاسخ: الف- فرسایش پوست پیازی (فیزیکی)
ب- انحلال اسیدی (شیمیایی)
پ- لانه سازی جانوران (فیزیکی- زیستی)  جواب یادآوری صفحه ۵۲ زمین شناسی یازدهم

جواب فکر کنید صفحه ۵۴ زمین شناسی یازدهم

درباره خاک مناطق مختلف آب و هوایی، جدول زیر را با کلمات (کم، زیاد) کامل کنید.

خاک مناطق مقدار گیاخاک ضخامت خاک
معتدل زیاد زیاد
استوایی کم زیاد
قطب کم کم
یبیابانی کم کم

بیشترین محصولات کشاورزی از مناطق معتدل به دست می‌آید. علت این امر چیست؟ 
پاسخ: به علت بالا بودن مواد معدنی و هوموس بالا ، خاک این مناطق حاصل خیز است

جواب فکر کنید صفحه ۵۵ زمین شناسی یازدهم

در هر یک از تصاویر زیر، که نمونه‌هایی از فرسایش زمین را نشان می‌دهد، کدام عامل فرسایشی، دخالت بیشتری دارد؟
پاسخ: الف) فرسایش بادی ب) فرسایش آبی

جواب گفت‌وگو کنید صفحه ۵۶ زمین شناسی یازدهم

درباره نقش فعالیت‌های انسان در افزایش و کاهش فرسایش خاک گفت‌وگو کنید.
افزایش: از بین بردن پوشش گیاهی، چرای بیرویه دامها، الیهبرداری خاک و جادهسازی، معدن کاری و …
کاهش: تبدیل اراضی به کشتزار، حفاظت خاک، جنگلکاری و …

جواب فکر کنید صفحه ۵۶ زمین شناسی یازدهم

هر یک از پیامدهای زیر، مربوط به کدام نوع بارندگی (آرام و کوتاه – آرام و طولانی – شدید و کوتاه – شدید و طولانی) است؟
– نفوذ آب به آبخوان: آرام و کوتاه
– فرسایش خاک: شدید
– وقوع سیل: شدید
– ایجاد رواناب: آرام و طولانی

جواب جمع‌آوری اطلاعات صفحه ۵۶  زمین شناسی یازدهم

در مورد فرسایش خاک و عوامل مؤثر بر آن، اطلاعاتی جمع‌آوری کنید و به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
۱- برای افزایش نفوذپذیری خاک، به منظور کاهش رواناب، چه اقدامی می‌توان انجام داد؟ 
پاسخ: افزایش پوشش گیاهی در منطقه و جلوگیری از تخریب پوشش گیاهی در آن.

۲- آتش زدن زمین‌های کشاورزی، پس از برداشت محصول، چه تأثیری بر فرسایش خاک دارد؟
پاسخ: چون بازمانده محصول گندم (سفال گندم) برای زمین مفید و نوعی کود و پوشش محسوب می گردد، با آتش زدن زمین باعث فقیر تر شدن آن از نظر مواد آلی و همچنین آب قابل دسترس می شوند.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.