جواب فعالیت های فصل ۳ زیست شناسی یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۳ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل سوم زیست یازدهم

جواب فعالیت های فصل ۳ زیست شناسی یازدهم

گام به گام فصل سوم زیست یازدهم

گام به گام زیست شناسی یازدهم / فصل سوم

جواب فعالیت ۱ صفحه ۴۰ فصل سوم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل سوم زیست یازدهم

سال گذشته با ساختار بافت پیوندی و اجزای آن آشنا شدید.

الف) با توجه به اطلاعات قبلی هر بافت پیوندی از چه بخش‌هایی تشکیل شده است؟
پاسخ: سلول ها، رشته ها و ماده زمینه ای
ب) مادّه زمینه‌ای استخوان توسط چه بخشی ساخته می‌شود؟
پاسخ: سلول های بافت

جواب فعالیت ۲ صفحه ۴۲ فصل سوم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل سوم زیست یازدهم

۱- منحنی تغییر تراکم توده استخوانی را در دو جنس رسم کنید.
جواب فعالیت ۲ صفحه ۴۲ فصل سوم زیست یازدهم
۲- در کدام جنس تراکم استخوان بالاتر است؟
پاسخ: مردان
۳- بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی شدت تغییرات تراکم استخوان در مردان بیشتر است یا زنان؟
پاسخ: در مردان بیشتر است.

جواب فعالیت ۳ صفحه ۴۴ فصل سوم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل سوم زیست یازدهم

با استفاده از مولاژهای موجود و نمونه‌های آماده میکروسکوپی آزمایشگاه مدرسه، انواع استخوان و بافت‌های استخوانی را مشاهده و با هم مقایسه کنید.
پاسخ: فعالیت در مدرسه

جواب فعالیت ۴ صفحه ۵۱ فصل سوم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل سوم زیست یازدهم

الف) به نظر شما چه تفاوت‌هایی بین دوندگان دوی صدمتر و ماراتن از نظر تعداد و درصد تارهای ماهیچه‌ای تند و کند وجود دارد؟
پاسخ: در دوندگان دو صد متر ، درصد تارهای ماهیچه ای تند بیشتر و در دوندگان ماراتن(استقامتی) کند بیشتر است

ب) کدام گروه هنگام فعالیت ورزشی حرفه‌ای خود به اکسیژن نیاز بیشتری دارند؟
دوندگان ماراتن (در زمان طولانی تر ولی به آرامی به اکسیژن بیشتری نیاز دارد.)

پ) مقدار میوگلوبین ماهیچه‌های مؤثر در ورزش حرفه‌ای این ورزشکاران چه تفاوتی دارد؟
پاسخ: در دوندگان ماراتن مقدار میوگلوبین ماهیچه ها بیشتر است

جواب فعالیت ۵ صفحه ۵۲ فصل سوم زیست یازدهم

جواب فعالیت فصل سوم زیست یازدهم

با استفاده از منابع علمی تحقیق کنید هر یک از انواع اسکلت درونی یا بیرونی چه مزایا و محدودیت‌هایی دارند. نتایج تحقیق خود را به صورت گزارش در کلاس ارائه کنید.

اسکلت بیرونی:

  • مزایا: نقش حفاظتی بهتری دارد
  • معایب : سنگین است و در حرکات جانور ایجاد محدودیت می کند مانع از افزایش اندازه بدن جانور می شود

اسکلت درونی:

  • مزایا: ۱- از رشد جانور جلوگیری نمی کند ۲- تکیه گاه ماهیچه هاست و به حرکات بدن سرعت می دهد
  • معایب :۱- با داشتن مفاصل زیاد، احتمال ساییدگی زیادتر است ۲- در بیشتر قسمت ها، خود نیاز به محافظت دارد

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.