جواب درس ۳ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب درس ۳ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس سوم عربی هفتم

جواب درس ۳ عربی هفتم (همراه ترجمه و معنی)

جواب و معنی درس سوم عربی هفتم

گام به گام عربی هفتم / درس ۳ :: حِوارٌ بَیْنَ وَلَدَینِ

کلمات صفحه ۶۰ عربی هفتم

أَب (أَبو): پدر شارِع: خیابان
أحَدَ: یکی از، کسی صَباحَ الخَیر، صَباحَ النّور: صبح به خیر
أُسْرَه: خانواده فی أمانِ اللّهِ: خداحافظ
اَلَّتی: که، کسی‌که کَیْفَ: چطور
إلَی اللِّقاءِ: به امید دیدار مَعَ السَّلامَهِ: به سلامت
أَنَا بِخَیرٍ: خوبم ـنا: ِـِمان، ـِـ ما
أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم: خوش آمدید فُندُقُنا: هتلِمان، هتلِ ما
أیِّ: کدام، چه نِهایَه: پایان
جَدّ: پدربزرگ ـهُما: ـِشان، ـِـ آنها، ـِـ آن دو
جَدَّه: مادربزرگ وجْهِهِما: صورتشان
حِوار: گفت‌وگو

ترجمه درس سوم صفحه ۶۱ عربی هفتم

ترجمه درس سوم صفحه ۶۱ عربی هفتمگفت‌و گو بین دو پسر 

– أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم صَباحَ الْخَیرِ.
معنی: خوش آمدید صبح به خیر
– صَباحَ النّورِ.
معنی: صبح به خیر. (صَباحُ الخَیر نیز درست است.)
– کَیفَ حالُکَ؟
معنی: حال شما چطور است؟
– أنا بِخَیرٍ وَ کَیفَ أنتَ؟
معنی: خوبم. شما چطوری؟
– أنا بِخَیرٍ؛ مِنْ أیْنَ أنتَ؟
معنی: خوبم. کجایی هستی؟
– أنا مِنْ إیران و مِنْ أیْنَ أنتَ؟
معنی: من اهل ایران هستم و شما کجایی هستی؟
– أنا مِن الْعِراق؛ هَلْ أنتَ مِنْ مشهد؟
معنی: من اهل عراق هستم.آیا شما اهل مشهد هستی؟
– لا؛ أنا مِن مازندران.
معنی: نه من اهل مازندران هستم.
– و أنا مِنَ الْبَصره. 
معنی: و من اهل بصره هستم.
– مَا اسْمُکَ؟
معنی: اسم شما چیست؟
– اِسْمی سمیرٌ و مَا اسْمُکَ؟
معنی: اسم من سمیر است و اسم شما چیست؟
اِسمی حمیدٌ.
معنی: اسم من حمید است.

ترجمه درس سوم صفحه ۶۲ عربی هفتم

– أیْنَ أُسْرَتُکَ؟
معنی: خانواده‌ات کجا هستند؟
– هُمْ جالِسونَ هُناکَ. ذٰلِکَ أبی وَ تِلْکَ أُمّی. ذٰلِکَ جَدّی و تِلْکَ جَدَّتی.
معنی: آنها آنجا نشسته‌اند. آن پدرم و آن مادرم است. آن پدربزرگم و آن مادربزرگم است.
– أینَ فُندُقُکُم؟
معنی: هتل شما کجاست؟
– فی نِهایهِ هٰذَا الشّارِعِ.
معنی: در آخر این خیابان است.
– کَم یَوماً أنتم فی کربلاء؟
معنی: چند روز شما در کربلا هستید؟
– ثلَاثهَُ أیّامٍ.
معنی: سه روز
– مَنْ هٰذَا الْوَلَدُ؟
معنی: این پسر کیست؟
– هوَ أخی.
معنی: او برادرم است.
– مَا اسْمُهُ؟
معنی: اسم او چیست؟
– اِسْمُهُ جعفرٌ.
معنی: اسم او جعفر است.
– فی أمانِ اللّهِ.
معنی: خداحافظ
– إلَی اللِّقاءِ. مَعَ السَّلامَهِ.
معنی: به امید دیدار. به سلامت.

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۶۲ عربی هفتم

جواب تمرین عربی هفتم🔶 تمرین یک_ الاول
✒ با توجّه به متن درس، پاسخ صحیح و غلط را معلوم کنید.
جواب تمرین درس ۳ صفحه ۶۲ عربی هفتم

جواب تمرین درس ۳ صفحه ۶۳ عربی هفتم

🔶 تمرین دوم_ الثانی
✒ به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
۱- کیفَ حالُکَ؟ انا بخیر
حالت چطور است؟

۲- مِنْ أینَ أنتَ؟ انا ایرانی (مونث: انا ایرانیه)
تو اهل کجا هستی؟

۳- مَا اسْمُکَ؟ اسمی امیر / اسمی زینب
اسمت چیست؟

۴- أینَ بَیتُکَ؟ فی نهایَهِ هذا الشارِع
خانه‌ات کجاست؟

ترجمه صفحه ۶۳ و ۶۴ عربی هفتم

✒ بخوانید و ترجمه کنید.
۱- ما هیَ سَیِّدَهُ آیاتِ الْقُرآنِ؟ آیَهُ الْکُرسیِّ.
معنی: سید(با عظمت ترین) آیات قرآن چیست؟ – آیت الکرسی

۲- أَیُّ سورَهٍ بِاسْمِ أَحَدِ الْفِلِزّات؟ سورَهُ «الْحَدید».
معنی: کدام سوره به نام یک از فلزات است؟ – سوره حدید به معنای آهن

۳- ما هیَ السّورَهُ الَّتی بِاسْمِ امْرَأَهٍ؟ سورَهُ «مَریَم»
معنی: سوره ای که به نام زن است؟ – سوره مریم

ترجمه صفحه ۶۵ عربی هفتم

ترجمه صفحه 65 عربی هفتم

ترجمه صفحه ۶۶ عربی هفتم

ترجمه صفحه 66 عربی هفتم

 

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.