جواب درس ۳ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴

جواب درس ۳ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های درس سوم علوم پنجم دبستان

جواب درس ۳ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت های درس سوم علوم پنجم دبستان

گام به گام علوم پنجم ابتدایی / درس ۳:: رنگین کمان (منشور، عدسی و تجزیه نور)

جواب سوالات صفحه ۱۸ علوم پنجم ابتدایی

رنگین کمان چگونه تشکیل می‌شود؟
جواب: در روزهای بارانی ، هنگامی که باران تمام می شود چون ذره های آب در هوا وجود دارد و با تابش آفتاب رنگین کمان ایجاد می شود

چرا رنگین کمان همیشه در آسمان نیست؟
جواب: زیرا همیشه ذرات آب در هوا وجود ندارد

چگونه می‌توان رنگین کمان درست کرد؟
جواب: تاباندن نور به لوله ی خودکار بی رنگ و نمایش روی کاغذ سفید
استفاده از آب فشان و شلنگ آب در روز آفتابی
استفاده از تشت آب و قرار گرفتن آینه ی کج در آن
استفاده از منشور

جواب فعالیت صفحه ۱۸ علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۸ علوم پنجم ابتدایی۱- در یک روز آفتابی، در حیاط مدرسه یا در خانه، پشت به آفتاب بایستید.
۲- با یک آب‌فشان، مانند شکل، در هوا آب بپاشید.
۳- رنگین کمانی را که تشکیل می‌شود، نقاشی کنید و رنگ‌های آن را با رنگین کمان صفحه‌ی پیش مقایسه کنید.
جواب: رنگین کمان به وجود آمده کوچک است و سریع ناپدید می‌شود اما رنگ‌های آن با رنگین کمان اصلی یکی می‌باشد و هفت رنگ اصلی رنگین کمان یعنی قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش در آن دیده می‌شود.

جواب سوال صفحه ۱۹ علوم پنجم ابتدایی

آیا می‌توانیم به روش‌های دیگر رنگین کمان درست کنیم؟
جواب: بله، مثلا با عبور نور از منشور

جواب آزمایش کنید صفحه ۱۹ علوم پنجم ابتدایی

۱- ۲/۳ حجم یک ظرف بزرگ را از آب پر کنید.
۲- یک آینه‌ی تخت را در حالت کج، درون آن نگه دارید.
۳- ظرف و آینه را در کنار دیوار و روبه‌روی نور خورشید قرار دهید.
۴- ظرف و آینه را آن قدر جا‌به‌جا کنید تا رنگ‌های نور روی دیوار دیده شود.
جواب: نور خورشید به رنگ های قرمز ، نارنجی ، سبز ، آبی ، نیلی ، بنفش تجزیه میشود.

جواب آزمایش کنید صفحه 19 علوم پنجم ابتدایی

جواب فعالیت صفحه ۱۹ و ۲۰ علوم پنجم ابتدایی

۱- در یک روز آفتابی، لوله‌ی شفاف یک خودکار را مقابل نور خورشید قرار دهید.
۲- یک صفحه‌ی کاغذ یا مقوای سفید را در طرف دیگر لوله‌ی خودکار قرار دهید؛ طوری که رنگ‌های رنگین کمان روی آن تشکیل شود.

 ۳- همین فعالیت را به جای لوله‌ی خودکار با منشور انجام دهید.
جواب: نتیجه‌ی این دو آزمایش را با هم مقایسه کنید. با منشور نیز مانند لوله خودکار می‌توان رنگ‌های رنگین کمان را تشکیل داد.

۴- این بار در یک اتاق تاریک، به جای نور خورشید یک باریکه‌ی نور به منشور بتابانید؛ چه مشاهده می‌کنید؟ 
جواب: با تاباندن باریکه نور به منشور نیز می‌توان رنگ‌های رنگین کمان را تشکیل داد.

جواب فعالیت صفحه ۱۹ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه ۲۰ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه 20 علوم پنجم ابتداییبه نظر شما، چگونه می‌توانیم اجسام، نوشته‌ها و تصویرهای ریز را که به راحتی دیده نمی‌شوند، ببینیم؟
جواب: با استفاده از ذره‌بین

جواب کاوشگری صفحه ۲۰ و ۲۱ علوم پنجم ابتدایی

۱- یک لیوان شیشه‌ای ساده بردارید و روی نوشته‌های ریز یک روزنامه قرار دهید.
۲- سعی کنید آن نوشته‌ها را بخوانید.
۳- لیوان را از آب پر کنید.
۴- حالا دوباره لیوان را روی نوشته‌های ریز روزنامه بگذارید و سعی کنید آنها را بخوانید.
۵- لیوان را از نوشته‌ها دور یا به آنها نزدیک کنید و نوشته‌ها را مشاهده کنید.
۶- این بار یک ذره‌بین بردارید و نوشته‌ها را با آن مشاهده کنید.جواب کاوشگری صفحه ۲۰ و 21 علوم پنجم ابتدایی

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: نوشته‌ها از پشت لیوان شیشه‌ای خالی به صورت معمولی دیده می‌شود اما وقتی داخل لیوان آب می‌ریزیم دراین صورت مثل ذره‌بین عمل می‌کند و اگر آن را کمی دورتر از نوشته‌ها بگیریم، نوشته‌ها را مستقیم و درشت‌تر می‌بینیم.

جواب سوال صفحه ۲۱ علوم پنجم ابتدایی

جواب سوال صفحه 21 علوم پنجم ابتداییوقتی نور خورشید به ذرّه بین می‌تابد، چه اتّفاقی برای آن می‌افتد؟
جواب: ذرّه بین نور را از خود عبور داده و در یک نقطه جمع کرده و حرارت زیادی در آن نقطه به وجود می آید. به این نقطه کانون عدسی می گویند.

جواب فعالیت صفحه ۲۱ علوم پنجم ابتدایی

۱- یک طرف ذره‌بین را مقابل نور خورشید بگیرید و در طرف دیگر آن، یک قطعه کاغذ قرار دهید. ذره‌بین را آن قدر به کاغذ نزدیک و دور کنید تا روی کاغذ، نقطه‌ای روشن تشکیل شود.
۲- دست خود را یک لحظه در آن نقطه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟
جواب: نور و گرمای شدید را احساس می‌کنیم.
۳- فاصله‌ی نقطه‌ی روشن روی کاغذ تا وسط ذره‌بین را اندازه بگیرید و یادداشت کنید.
۴ دو ذره‌بین دیگر در اندازه‌های متفاوت بردارید و آنها را شماره‌گذاری کنید.
مراحل مختلف این فعالیت را با این دو ذره‌بین نیز تکرار کنید و نتایج را در جدول زیر بنویسید.
جواب فعالیت صفحه ۲۱ علوم پنجم ابتداییاز این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: پرتوهای نور خورشید وقتی به ذره‌بین می‌تابند از آن عبور کرده و نور و گرما در نقطه‌‌ای جمع می‌شوند. اگر این نقطه نورانی را برای مدت طولانی روی کاغذ ثابت نگه داریم، کاغذ می‌سوزد. هر چه ذره‌بین بزرگ‌تر باشد، فاصله نقطه روشن تشکیل شده تا ذره‌بین بیش‌تر خواهد بود و گرمای بیش‌تری احساس می‌شود، بنابراین کاغذ سریع‌تر می‌سوزد.

جواب فعالیت صفحه ۲۲ و ۲۳ علوم پنجم ابتدایی

۱- شمع را روشن کنید و روی میز بگذارید.
۲- صفحه‌ی کاغذ را در فاصله‌ی یک متری شمع قرار دهید.
۳- ذره‌بین را بین کاغذ و شمع آن قدر جابه‌جا کنید که تصویر شعله‌ی شمع به‌طور واضح روی صفحه‌ی کاغذ تشکیل شود.

در این آزمایش، تصویر شعله‌ی شمع با شعله‌ی اصلی شمع چه تفاوتی دارد؟
جواب: تصویر شعله شمع، وارونه و بزرگ‌تراز شعله شمع اصلی است.جواب فعالیت صفحه ۲۲ و 23 علوم پنجم ابتدایی۴- با جابه‌جا کردن شمع یا صفحه‌ی کاغذ، آزمایش را تکرار کنید.
از این فعالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: اندازه و جهت تصویر ایجاد شده توسط ذره بین ، به فاصله جسم از ذره بین بستگی دارد.

جواب کاوشگری صفحه ۲۳ علوم پنجم ابتدایی

۱- روی یک مقوای سفید، تصویر ماهی، علامت پیکان و چیزهای دیگری مانند گل بکشید.جواب کاوشگری صفحه ۲۳ علوم پنجم ابتدایی

۲- مقوا را مانند شکل به دیوار بچسبانید. یک لیوان شیشه‌ای خالی در فاصله‌ی ۱۰ تا ۱۵ سانتی متری، روبه‌روی آن بگذارید.

۳- از بدنه‌ی لیوان به نقاشی خود نگاه کنید؛ چه می‌بینید؟ 
جواب: اندازه‌ها و تصویر معمولی است وشکل‌ها در اندازه واقعی خود، دیده می‌شوند.

۴- بدون آنکه لیوان را جابه‌جا کنید، درون آن آب بریزید.

۵- دوباره از بدنه‌ی لیوان به نقاشی‌های خود نگاه کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟
جواب: تصاویر بزرگ تر دیده می‌شوند و وارونه است.

از این مشاهده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟
جواب: اگر فاصله لیوان تا مقوا را تغییر دهیم تصاویر بزرگ و کوچک میشود.

۶- اکنون لیوان را به آرامی به عقب و جلو ببرید و آنچه را مشاهده می‌کنید، بنویسید. اندازه شکل‌ها تغییر می‌کنند.

جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۲۴ علوم پنجم ابتدایی

در ساعت‌سازی و طلافروشی‌ها از عدسی استفاده می‌کنند. در این باره اطلاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید.
جواب: در تعمیرات ساعت به دلیل ریز بودن اجزای داخلی ساعت مچی و حساس بودن این کار ساعت ساز باید داخل ساعت را دقیق تر ببیند ، بنابر این از عدسی استفاده میشود تا بتواند اجزای داخلی را بزرگتر دید در طلا فروشی ها برای خواندن اعداد روی طلا و جهت تشخیص اصل یا تقلبی بودن ان باید از عدسی استفاده کنند تا بتوانند آن را در ابعاد بزرگتری ببینند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ علوم پنجم ابتدایی؛ صفحه ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ علوم کلاس پنجم و برای بخش قبلی از جواب درس دوم علوم پنجم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.