جواب درس ۳ علوم چهارم (انرژی، نیاز هر روز ما)

جواب درس ۳ علوم چهارم

گام به گام علوم چهارم دبستان درس سوم

جواب درس ۳ علوم چهارم

گام به گام علوم چهارم دبستان درس سوم

جواب علوم چهارم / درس ۳ :: انرژی، نیاز هر روز ما / جواب صفحه ۱۶ , ۱۸ , ۱۹ , ۲۱ , ۲۲ , ۲۳ , ۲۴ , ۲۵ , ۲۶علوم چهارم

جواب گفت‌وگو صفحه ۱۶ درس سوم علوم چهارم

درباره‌ی هر یک از پرسش‌های زیر در کلاس گفت‌وگو کنید.
بچّه‌ها در مسابقه‌ی دو، به انرژی نیاز دارند؛ آنها این انرژی را از چه چیزی به دست می‌آورند؟
جواب: از خوردن غذا. چون غذا خوردن انرژی لازم برای انجام فعالیت ها را در بدن تامین می کند.

آیا وقتی خیلی خسته یا گرسنه‌اید می‌توانید در مسابقه‌ی دو برنده شوید؟ چرا؟
جواب: خیر چون انرژی نداریم

درباره‌ی انرژی چه مطالبی شنیده‌اید؟ 
جواب: انرژی توانایی انجام کار است.. .

صفحه ۱۸ درس سوم علوم چهارم

جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس سوم علوم چهارم

۱- با کمک تصویرهای زیر، فرفره‌ای بسازید.جواب فعالیت صفحه ۱۸ درس سوم علوم چهارم

۲- فرفره را با پونز به تَه سیخ چوبی وصل کنید و آن را داخل نی پلاستیکی قرار دهید.
۳- یک سر نخ را مانند شکل به سر سیخ چوبی ببندید. یک گیره‌ی کاغذ هم به سر دیگر نخ ببندید.
۴- فرفره را فوت کنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟
جواب: گیره کاغذ بالا می رود.

فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا به دست می‌آورد؟
جواب: از فوت کردن ما (یعنی انرژی باد)

چه راه‌های دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می‌کنید؟
جواب: استفاده از پنکه، نگه داشتن فرفره جلوی کولر و …..

جواب فکر کنید صفحه ۱۹ درس سوم علوم چهارم

در کدام یک از تصویرها، از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده می‌شود؟ جواب:جواب فکر کنید صفحه ۱۹ درس سوم علوم چهارم

جواب سوال زیر فکر کنید صفحه ۱۹ علوم چهارم👇

آب جاری مانند باد انرژی حرکتی دارد. آب جاری می‌تواند سنگ‌ها را جابه‌جا کند. چگونه می‌توانیم به کمک انرژی آب جاری، اجسام را جابه‌جا کنیم؟
جواب: آسیاب آبی

جواب فعالیت صفحه ۱۹ درس سوم علوم چهارم

۱- چرخ سبکی به قطر ۱۰ سانتی متر از جنس اسفنج فشرده تهیه کنید و قاشق‌های بستنی را مانند شکل درون چرخ قرار دهید.
۲- دو گیره‌ی کاغذ را مانند شکل تغییر دهید و به دو طرف ظرف بچسبانید.
۳- سیخ چوبی را در مرکز چرخ فرو کنید و دو سر آن را درون گیره‌ها قرار دهید.
۴- یک سر نخ را به سیخ چوبی و سر دیگر آن را به لیوان کاغذی ببندید.
۵- به کمک چرخ و جریان آب، لیوان را به سمت بالا حرکت دهید.
چرخ در حال حرکت کدام شکل از انرژی را دارد؟
جواب: انرژی حرکتی
چرخ برای حرکت دادن لیوان به انرژی نیاز دارد؛ چرخ این انرژی را از کجا به دست می‌آورد؟
جواب: از انرژی آب جاری که ما روی قاشق ها می ریزیم
پیش‌بینی کنید: چگونه می‌توانید با وسیله‌ای که ساخته‌اید، جرم بیشتری را جابه‌جا کنید؟ 
جواب: آسیاب بزرگتری بسازیم یا از فشار آب بیشتری استفاده کنیم.
برای پی بردن به درستی پیش‌بینی خود، آزمایشی را طرّاحی و اجرا کنید.
جواب: بر عهده دانش آموز

جواب فعالیت صفحه ۲۱ درس سوم علوم چهارم

۱- تصویر یک مارپیچ را روی کاغذ بکشید.
۲- مارپیچ را مانند شکل زیر ببُرید.
۳- یک تکّه نخ را به یک سر مارپیچ ببندید و آن را در بالای شوفاژ یا بخاریِ روشن نگه دارید.

جواب فعالیت صفحه ۲۱ درس سوم علوم چهارم چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ 
جواب: مارپیچ شروع به حرکت کردن می کند.
چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می‌شود؟ 
جواب: انرژی گرمایی شوفاژ یا بخاری
در مارپیچ کاغذی، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می‌شود؟ 
جواب: گرمایی به حرکتی

جواب فکر کنید صفحه ۲۲ درس سوم علوم چهارم

بنزین در خودرو مصرف می‌شود و انرژی گرمایی تولید می‌کند. این انرژی گرمایی به کدام شکل از انرژی تبدیل می‌شود؟ 
جواب: حرکتی

جواب گفت‌وگو صفحه ۲۲ درس سوم علوم چهارم

درباره‌ی پرسش‌های زیر در گروه خود گفت‌وگو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می‌آید؟ 
جواب: از سوختن گاز
در کدام کارهای دیگر، از انرژی گرمایی استفاده می‌شود؟
جواب: در بسیاری از کارخانه ها ، در اتو کردن لباس، سشوار کردن موها و…

جواب فعالیت صفحه ۲۲ درس سوم علوم چهارم

۱- کف دو دست خود را به هم بچسبانید و آنها را روی هم حرکت دهید، چه چیزی مشاهده می‌کنید؟ 
جواب: احساس گرما می کنم
۲- اکنون دست‌هایتان را تندتر حرکت دهید. این حالت با حالت قبل چه تفاوتی دارد؟ 
جواب: دستم خیلی گرم می شود.
در این فعّالیت، انرژی حرکتی به کدام شکل از انرژی تبدیل می‌شود؟ 
جواب: انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل شده است.

جواب فکر کنید صفحه ۲۳ درس سوم علوم چهارم

اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدّتی آن را تکان دهیم، دانه‌های ماسه گرم‌تر می‌شوند؛ چرا؟
جواب: در اثر حرکت کردن دانه های ماسه به هم برخورد می کنند و انرژی حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

جواب فکر کنید صفحه ۲۳ درس سوم علوم چهارم

از انرژی نورانی چه استفاده های دیگری می شود؟ 
جواب: برای رشد گیاهان، روشنایی خانه ها، دیدن اجسام و …

جواب سوالات بالای صفحه ۲۴ علوم چهارم

جواب سوالات بالای صفحه ۲۴ علوم چهارم

آیا می دانید چرا؟
جواب: چون صوت انرژی دارد و انرژی آن باعث تکان خوردن شیشه ها می شود

جواب فعالیت صفحه ۲۴ درس سوم علوم چهارم

۱- تکّه‌ای از یک بادکنک را مانند شکل، روی دهانه‌ی یک لیوان شیشه‌ای ببندید.
۲- چند دانه برنج یا گندم روی بادکنک بریزید.
۳- یک ظرف فلزّی را نزدیک لیوان نگه دارید و با قاشق فلزّی به بدنه‌ی آن ضربه بزنید.
۴- چه اتّفاقی می‌افتد؟ مشاهده‌ی خود را یادداشت کنید. 
جواب: برنج یا گندم شروع به حرکت می کنند.
۵- بار دیگر ضربه‌های محکم‌تری به ظرف بزنید. مشاهده‌ی خود را بنویسید. 
جواب: سریع تر حرکت می کنند.
از این فعّالیت چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ 
جواب: صوت انرژی دارد و می تواند به صورت های دیگر انرژی تبدیل شود

جواب فکر کنید صفحه ۲۴ درس سوم علوم چهارم

صدای هواپیما، شیشه‌ی پنجره‌ها را می‌لرزاند. در این حالت، انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل می‌شود؟ 
جواب: انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود

جواب فعالیت صفحه ۲۵ درس سوم علوم چهارم

با هم‌کلاسی‌های خود بازی گروهی زیر را انجام دهید.
۱- هر دانش آموز روی کارتی مانند شکل زیر، نام چند وسیله‌ی خانگی را بنویسد و جدول را کامل کند.

نام وسیله شکلی از انرژی که به ما می دهد.
اتو گرمایی
پنکه حرکتی
رادیو صوتی
تلویزیون صوتی و نورانی و کمی گرمایی
کامپیوتر صوتی و نورانی و کمی گرمایی
لباس شویی  حرکتی
لامپ نورانی و گرمایی
یخچال حرکتی

۲- یکی از افراد گروه با خواندن نام یک وسیله و شکل انرژی‌ای که به ما می‌دهد، بازی را شروع کند.
۳- فرد دیگر، نام وسیله‌ی دیگری را با شکل انرژی آن بخواند (وسیله‌ای که نام می‌بَرد نباید تکراری باشد).
۴- بازی را تا زمانی که هیچ فردی از گروه نتواند وسیله‌ی جدیدی را نام ببرد، ادامه دهید.

جواب سوال صفحه ۲۶ درس سوم علوم چهارم

جواب سوال صفحه ۲۶ درس سوم علوم چهارم

شما چه کمک‌های دیگری می‌توانید بکنید تا منابع انرژی برای نسل‌های آینده هم باقی بمانند؟
جواب: از باز بودن دائمی آب هنگام مسواک زدن جلوگیری میکنم
از وسایل گرمایشی استاندارد برای کاهش مصرف انرژی استفاده میکنم
از وسایل هوشمند برای کاهش استفاده میکنم
وسایلی که همیشه استفاده نمیشود مانند کامپیوتر خاموش ، شارژر موبایل را از پیریز در می آورم
لامپ های اضافه را خاموش میکنم

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ علوم چهارم (انرژی، نیاز هر روز ما) را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از علوم چهارم درس ۴ با جواب و برای بخش قبلی از جواب درس دوم علوم چهارم استفاده نمایید. همچنین میتوانید از سوالات درس ۳ علوم چهارم با جواب نیز دیدن فرمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.