جواب درس ۳ فارسی ششم ؛ صفحه ۲۹، ۳۱

جواب درس ۳ فارسی ششم ؛ صفحه ۲۹، ۳۱

گام به گام درس سوم فارسی ششم ابتدایی

جواب درس ۳ فارسی ششم ؛ صفحه ۲۹، ۳۱

گام به گام درس سوم فارسی ششم ابتدایی

گام به گام فارسی ششم ابتدایی / درس ۳ :: هوشیاری

جواب درک مطلب صفحه ۲۹ درس ۳ فارسی ششم

۱-وقتی رکابدار به پادشاه رسید چه دید؟
جواب: دید که پادشاه تشنه است و باز را هم کشته

۲-پادشاه چه شخصیتی داشت؟ با استفاده از متن درس دلیل خود را بیان کنید
جواب: در کار ها عجله می‌کرد و به عاقبت کار نمی‌اندیشید و هنگام عصبانیت نمی‌توانست خشم خود را کنترل کند.

۳- هدف نویسنده از بیان جمله ی «پشیمانی سودی ندارد» چیست؟
جواب: یعنی افسوس خوردن به کار های گذشته نمی تواند آن را تغییر دهد.

۴ به نظر شما چه شرایطی برای تصمیمگیری لازم است؟
جواب: برای تصمیمگیری باید تمام موقعیتها سنجیده شود، تحقیق و بررسی کافی انجام شود و گاهی هم لازم است مشورت انجام شود.

۵- باز از کجا می‌دانست که آب، زهرآلود است؟
جواب: وقتی که پرواز می‌کرد از بالا اژدهای مرده را در چشمه‌ی آب دیده بود.

جواب خوانش و فهم صفحه ۳۱ درس ۳ فارسی ششم

۱- منظور از بیت «کم گوی و گزیده گوی چون در / تا ز اندک تو جهان شود پر» چیست؟
جواب: به سخن کم، گزیده و سنجیده تأکید دارد و این نوع سخن را تأثیرگذار و ماندگار میداند و به کم و گزیده سخن گفتن، توصیه میکند.

۲- با توجّه به نشانه‌گذاری‌ها، بیت زیر را بخوانید. به نظر شما خواندن کدام یک صحیح است؟ با دلیل بیان کنید:
لاف از سخن، چو در توان زد *** آن خشت بود که، پر توان زد
لاف از سخن چو در، توان زد*** آن خشت بود که پر، توان زد 
جواب: بیت دوم درست است ؛ زیرا با توجه به مفهوم درمییابیم که در مصراع اول ترکیب «سخنِ چو دُر» سخن به دُر تشبیه شده است، ضمن اینکه آهنگ و وزن شعر نیز با خواندن بیت دوم درست میشود. در مصراع دوم نیز «پُر» به معنی زیاد است و نباید آن را با «توان» به صورت «پُرتوان» خواند، بلکه جدا خوانده میشوند.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ فارسی ششم ؛ صفحه ۲۹، ۳۱ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از درک مطلب درس چهارم فارسی ششم و برای بخش قبلی از جواب درس ۲ فارسی ششم استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.