جواب درس ۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۳، ۳۴

جواب درس ۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۳، ۳۴

گام به گام درس سوم فارسی هشتم ابتدایی

جواب درس ۳ فارسی هشتم؛ صفحه ۳۳، ۳۴

گام به گام درس سوم فارسی هشتم ابتدایی

جواب فارسی هشتم / درس ۳: ارمغان ایران

جواب خودارزیابی صفحه ۳۳ درس سوم فارسی هشتم

۱- برترین و گرامی‌ترین ارمغان «ایران» به دیگر سرزمین‌ها چیست؟
جواب: اندیشه، خرد و فرهنگ

۲- دو تَن از دلیران و پهلوانان نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده‌اند. 
جواب: آرش کمانگیر ، شهید مهدی باکری

۳- به نظر شما چگونه می‌توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟
جواب: ۱- با حفظ ارزش‌های فرهنگی و انتقال آن به نسل‌های آینده
۲- اجرای عملی فرهنگ و ادب فارسی
۳- آموزش، یاددهی و یادگیری آنها
۴- شناساندن آن به دیگر ملل و…

جواب گفت‌وگو صفحه ۳۳ درس سوم فارسی هشتم

۱- شعری از فردوسی، درباره عظمت و بزرگی ایران بیابید و در کلاس بخوانید.
جواب: هنر نزد ایرانیان است و بس *** ندادند شیر ژیان را به کس

۲- درباره تکرار حرف و نقش آن در بیت زیر، گفت‌وگو کنید.
خیزید و خز آرید که هنگام خزان است *** باد خنک از جانب خوارزم، وزان است
تکرار حرف «خ»
این تکرار یاد آور صدای ریزش و خرد شدن برگ‌ها و همچنین یاد آور صدای خش خش برگ‌ها در فصل پاییز است. این تکرار، موسیقی درونی شعر را می‌سازد و ما را با شاعر هم نوا می‌کند و به دریافت معنی شعر کمک می‌نماید.

جواب فعالیت‌های نوشتاری صفحه ۳۴ درس سوم فارسی هشتم

۱- غلط‌های املایی را در عبارت‌های زیر بیابید و اصلاح کنید.
الف) ایران، این خواستگاه بخردان، حتی دشمنان به کین و دل چرکین را در برابر شکوه خود به زانو در می‌آورد.
خواستگاه: خاستگاه
حتی: حتّی
ب) فرزندم، تویی که فرّ و فروق ایران را بدان بازخواهی گرداند و چشم جهانیان را به خیره‌گی خواهی کشاند. 
فروق: فروغ
خیره گی: خیرگی
پ) دل از هرگونه آلایش و گمان درباره خویش بپیرای و یزدان پاک را سپاس بگذار.
سپاس بگذار: سپاس بگزار

۲- واژه‌های جمع را به مفرد و کلمه‌های مفرد را به جمع تبدیل کنید.

همگان: همه ارمغان: ارمغان‌ها
رادان: راد ادب: آداب

۳- در متن درس، دو جمله بیابید که در آنها «تکرار حروف» به موسیقی کلام افزوده است.
جواب: – … آن است که کشور ما همیشه سرزمین سپند، فر و فروغ و فرزانگی و فرهیختگی بوده است.
– دشمنی که جز زشتی و پلشتی و کاستی و ناراستی و ددی و بدی نمی‌تواند و نمی‌خواهد دید.

۴- مفهوم کلّی عبارت زیر را بنویسید.
«تویی که در این روزگار، چشم و چراغ ایرانی و بهار آفرین باغ ایران».
ایران، ای سرزمین نیاکان و پدرانم تو را به اندازه‌ی کوه‌های سرفراز دماوند و سبلان و سهند تفتان و الوند می‌ستایم و به اندازه چشمه ساران پرشکوهت محبت جاری می‌کنیم. ایران، ای سرزمین بهار جاویدان، هنر و فرهنگ را با تمام وجودم حفظ می‌کنم و به نسل‌های بعدی می‌سپارم.

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.