جواب درس ۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۳۲

جواب درس ۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۳۲

گام به گام درس سوم فارسی چهارم ابتدایی

جواب درس ۳ فارسی چهارم ؛ صفحه

گام به گام درس سوم فارسی چهارم ابتدایی

گام به گام فارسی چهارم / درس ۳: راز نشانه‌ها

جواب درست و نادرست صفحه ۳۲ فارسی چهارم

۱- مرد کیسه گندم را به آسیاب می‌بُرد.
✅ درست

۲- چشم راست الاغ کور بود و پای چپش می‌لنگید.
❌ نادرست

۳- مرد از شنیدن نشانی‌های  درست پسر، تعجّب کرد.
❌ نادرست

جواب درک مطلب صفحه ۳۲ فارسی چهارم

۱- چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است؟
پاسخ:
چون پسر تمام نشانی های الاغ را درست داده بود.

۲- از نظر نویسنده پسر چه ویژگی ای داشت؟ کدام عبارت متن این نظر را تأیید می کند؟
پاسخ: از نظر نویسنده، پسر پسری باهوش و کنجکاو بود. او با دیدن الاغ، به فکر فرو رفت و سعی کرد بفهمد که الاغ چیست.

۳- آیا عنوان «راز نشانه‌ها» برای این درس، مناسب است؟ چرا؟
پاسخ:بله. زیرا پسر با دقت در هم ین نشانه ها و با هوش خود توانست مشخصات الاغ را بگوید.

۴- آیا برای شما تاکنون پیش آمده است که با توجه به آنچه در اطرافتان دیده اید حدس بزنید و قضاوت کنید؟ اگر تجربه ای در این مورد دارید بیان کنید.
پاسخ: بله ، یک بار در پارک بودم که دیدم یک پسر بچه با گریه به سمت پدرش می دود. من حدس زدم که احتمالاً پسر بچه چیزی از دست داده است. بعداً متوجه شدم که پسر بچه عروسکش را گم کرده است.
در این مورد، من با توجه به نشانه هایی که دیدم، حدس زدم که پسر بچه چیزی از دست داده است. این حدس من درست بود و من توانستم به پسر بچه کمک کنم تا عروسکش را پیدا کند. البته، همیشه درست نیست که با توجه به نشانه ها، حدس بزنیم و قضاوت کنیم.

۵-چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد؟
پاسخ: چون متوجه شد که در باره پسر اشتباه کرده است.

در بخش بالا از سایت همیار برای شما ، جواب درس ۳ فارسی چهارم ؛ صفحه ۳۲ را قرار دادیم پیشنهاد میشود برای بخش بعدی از جواب درس ۴ فارسی چهارم و برای بخش قبلی از جواب درس دوم فارسی چهارم ابتدایی استفاده نمایید.
برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.