جواب فعالیت درس ۳ قرآن نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۰

جواب فعالیت درس ۳ قرآن نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۰

گام به گام قرآن نهم درس سوم

جواب فعالیت درس ۳ قرآن نهم؛ صفحه ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۳۹، ۴۰

گام به گام قرآن نهم درس سوم

گام به گام قرآن نهم /  درس سوم

جواب فعالیت صفحه ۳۳ قرآن نهم

جواب صفحه ۳۳ قرآن نهم

فعالیت
💠آیات ۱۳ و ۱۴ سوره احقاف را همراه با رمزینه سریع پاسخ بخوانید و ترجمه آن را در بخش درک و فهم آیات این درس کامل کنید.
آیه ۶ سوره حمد می‌گوید: «خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.»
آیه ۱۳ سوره احقاف می‌گوید:  پروردگار ما تنها خداست، سپس (بر گفته خود) پایدارى کردند، هیچ بیمى بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد.

تدبر
💠با توجه به آیات، به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١- ارتباط آیه ۶ سوره حمد و آیه ۱۳ سوره احقاف را بررسی کنید.
آیه ۶ حمد درخواست هدایت برای ایمان راسخ و توحید کامل است و آیه ۱۳ احقاف و رسیدن به بهشت است.

۲- پاداش کسانی که گفتند خدای یکتا (الله)، پروردگار و صاحب اختیار (ربّ) ماست و از راه او منحرف نشدند، چیست؟
جواب: پاداش ابدی آنها ، بهشت است. این بهشت مکانی است که در آن نعمت‌های الهی به طور کامل در اختیار انسان‌ها قرار می‌گیرد و آنها هیچ‌گونه ناراحتی و رنجی را تجربه نمی‌کنند.

حفظ
💠آیه ۱۳ را از حفظ بخوانید.
بر عهده دانش آموز!

جواب فعالیت صفحه ۳۵ قرآن نهم

فعالیت اول
💠 جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید 

پاداش، یاران، جاودان، ترس، انجام می‌دادند، اندوهگین می‌شوند

کلمه معنا
۱- خَوف ترس
۲- یَحزَنونَ اندوهگین می شوند، غمگین می شوند
۳- اَصحاب اهل، یاران
۴- خالِدینَ جاودان
۵- جَزاء پاداش
۶- کانوایَعمَلونَ انجام می دادند، عمل میکردند

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.

۱- قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ: گفتند پروردگار ما الله است.
۲- فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ: پس ترسی بر آنها نیست.
۳- وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ: و آنها اندوهگین نمی‌شوند.
۴- أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّهِ: آنها اهل بهشت هستند.
۵- خَالِدِینَ فِیهَا: جاودان در آن هستند.
۶- جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ: پاداشی به خاطر آنچه انجام می‌دادند.

جواب فعالیت صفحه ۳۶ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠 الف) ترجمه آیه سوم و دو آیه ۱۳ و ۱۴ سوره احقاف را کامل کنید.

۱- إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ
معنی: قطعاً کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند است.

۲- ثُمَّ اسْتَقَامُوا
معنی: سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند.

۳- فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ
معنی: پس ترسی بر آنها نیست

۴- وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾
معنی:و نه اندوهگین می‌شوند.

۵- أُولَئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّهِ
معنی:
آنها اهل بهشت

۶- خَالِدِینَ فِیهَا
معنی:(و) در آن جاودان هستند.

۷- جَزَاءً بِمَا کَانُوا یَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾
معنی: پاداشی به خاطر آنچه انجام می‌دادند.

💠 ب) آیه‌ای در صفحه ۵۰۲ قرآن کریم به زیباترین و کامل‌ترین شکل سپاس و ستایش خداوند را بیان کرده است. آن آیه را همراه با معنای آن بنویسید و سعی کنید آن را حفظ کنید و همیشه بخوانید.

متن: فَلِلَِّهِ الْحَمْدُ رَبِِّ السَِّمَاوَاتِ وَ رَبِِّ الْأَرْضِ رَبِِّ الْعَالَمِینَ
ترجمه: پس برای خداست سپاس و ستایش که پروردگار آسمان‌ها و پروردگار زمین و پروردگار جهانیان است.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۰۲ تا ۵۰۶ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است

💠۲- از صفحه ۵۰۶ قرآن کریم چند جلمه آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.
۱- یَهْدِی إِلَی الْحَقِِّ: هدایت می‌کند به سوی حق
۲- عَذَابٍ أَلِیم: عذاب دردناک
۳- و مَِّغْفِرَهٌ مِنْ رَبِِّهِمْ: و آمرزشی از پروردگارشان

جواب فعالیت صفحه ۳۹ قرآن نهم

فعالیت اول
💠جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده، کامل کنید

نازل شد، کارها

کلمه معنا
۱- صَدّوا مانع شدند
۲- اَضَلَّ محو و نابود کرد، گمراه کرد
۳- اَعمال اعمال، کارها
۴- نُزِّلَ نازل شد
۵- اُنزِلَ نازل شد

فعالیت دوم
💠 معنای این ترکیب‌ها و جمله های قرآنی را بنویسید.

۱-‌ الَّذِینَ کَفَرُوا: کسانی که کافر شدند.
۲- وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ: و مانع شدند از راه خدا
۳- أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ: محو و نابود کرد اعمالشان را
۴- بِمَا نُزِّلَ عَلَی مُحَمَّدٍ: به آنچه نازل شد بر محمد

جواب فعالیت صفحه ۴۰ قرآن نهم

فعالیت سوم
💠الف) ترجمه آیات اول تا سوم سوره محمد (ص) را کامل کنید.

۱- الَّذِینَ کَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴿۱﴾
معنی: کسانی که کافر شدند و مانع شدند از راه خدا، محو و نابود کرد کارهایشان را

۲- وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
معنی: و کسانی که ایمان آوردند و انجام دادند کارهای خوب

۳- وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَی مُحَمَّدٍ
معنی: و ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر حضرت محمد

۴- وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ
معنی: و آن حق از سوی پروردگارشان است.

۵- کَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ﴿۲﴾
معنی: پوشاند از آنها بد‌ی‌هایشان را و حال و روزشان را بهبود بخشید.

💠 ب) در صفحه ۵۰۷ قرآن کریم در آیه زیبایی، خداوند مؤمنان را نوید می‌دهد که اگر با ایمان و عمل صالح، دین خدا و او را یاری کنند، خدا نیز آنها را یاری می‌کند و در همه امور، آنها را محکم و ثابت قدم می‌گرداند. این آیه شریفه را بیابید، همراه با معنای آن بنویسید و سعی کنید آن را حفظ کنید.

متن: یا أَیُُّهَا الَُّذینَ آمَنوا إِن تَنصُرُوا اللَُّهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبُِّت أَقدامَکُم
ترجمه: ای کسانی که ایمان آوردید اگر خداوند را یاری کنید شما را یاری می‌کند و شما را ثابت قدم می‌کند.

خانه های نورانی
💠۱- هر روز در خانه یکی از صفحه‌های ۵۰۷ تا ۵۱۰ قرآن کریم را بخوانید.
بر عهده دانش آموز است

💠۲- ج) از صفحه ۵۰۸ قرآن کریم چند جلمه آشنا بیابید و همراه با معنای آن بنویسید.
۱- عَمِلُوا الصالحات: انجام دادند کارهای خوب
۲- وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنبِکَ: و آمرزش بخواه برای گناهان خودت

برای مشاهده سوالات و گام به گام کتاب‌های درسی خود، کافی است نام درس یا شماره صفحه مورد نظر را همراه با عبارت "همیار" در گوگل جستجو کنید.